Vergader- en Personeelsruimtemeubilair Rivierenland – Aanbestedingsnieuws

Vergader- en Personeelsruimtemeubilair Rivierenland

Rivierenland heeft via Mercell een aankondiging gepubliceerd voor de inkoop van meubilair. De inkoop is op Tenderned geplaatst met een dynamisch aankoopsysteem DAS. Het fenomeen DAS wordt op zichzelf vooral veel gebruikt voor de inhuur van personeel.  Een DAS moet gedurende zijn gehele looptijd openstaan voor toetreding door nieuwe ondernemers die aan de eisen voor toelating tot het systeem voldoen. Omdat het dus vaak het karakter aanneemt van een inschrijving en allerlei verschillende organisaties op verschillende momenten uit de DAS kunnen springen, is het voor verkopers moeilijk te zien, waar zij nou voor verkopen en wat er nu eigenlijk wordt uitgevraagd. Er staat vergadermeubilair. Maar er staan ook scholen. Willen die scholen dan ook schoolmeubilair? Wij halen het niet uit de DAS.

Via een DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van Vergader- en Personeelsruimtemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo’n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle vergader- en personeelsruimtemeubelen die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland met 1764 leerlingen en 223 medewerkers.

In de

 • Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV)
 • O.S.G. De Hogeberg
 • Stichting RENN4
 • Stichting NIje Gaast
 • Stichting Resonans
 • Stichting Openbaar Primair onderwijs Winterswijk
 • Stichting Openbaar Onderwijs Houten
 • Stichting OPOPS
 • Stichting Wijzer Opvang en Onderwijs
 • Stichting Zonova
 • Stichting Sint Albertus
 • Stichting Akkoord! Primair openbaar
 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland

Elk van de aanbestedende diensten heeft hiervoor haar eigen DAS gepubliceerd, dat loopt tot 31 juli 2029. De individuele aanbestedende diensten behouden zich het recht voor om hun individuele DAS per direct beëindigen

Zie verder:

https://s2c.mercell.com/today/7164?type=description

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *