Sinvest levert opsporingsambtenaren aan Weert

De gemeente Weert heeft Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) in dienst (Stadstoezicht). Daarnaast beschikt de gemeente over een pool van Boa’s die worden ingehuurd van een externe marktpartij, Sinvest BV uit Echt. Vanaf 1 januari 2017 wordt de samenwerking met dit bedrijf voortgezet op basis van een nieuwe overeenkomst die op 22 december 2016 is ondertekend. De […]

Surfnet tekent raamovereenkomst virtualisatieproducten

De aanbesteding voor virtualisatieproducten is succesvol afgerond met ondertekening van raamovereenkomsten met Comparex, PQR, SoftwareOne en Buyitdirect. Deelnemende Instellingen nemen de producten vanaf nu rechtmatig af via SURFmarket. In juni 2016 initieerde SURFmarket het aanbestedingstraject voor virtualisatieproducten. Het resultaat hiervan is een raamovereenkomst ondertekend door SURFmarket en de geselecteerde leveranciers, Comparex, PQR, SoftwareOne en Buyitdirect. […]

Aanbestedingsprocedures hinderen opvang en integratie asielzoekers

Vertraging bij aanbestedingsprocedures staat er aan in de weg dat asielzoekers inburgeren en integreren.  Dat blijkt uit opmerkingen van de Minister van SZW, Lodewijk Asscher, in een vandaag gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer. Het budget dat het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn heeft uitgegeven aan inburgering, is niet opgeraakt. Het gaat om een bedrag […]

Uitstekende Taxameterleverancier beticht GVB van favoritisme

Een taxameterleverancier spande een kortgeding aan tegen het Amsterdamse Gemeentelijke VervoerBedrijf (GVB) nadat de leverancier was uitgesloten van de aanbestedingsprocedure  voor nachtmobiel. De opdrachtnemer moet daarbij zorg dragen voor het vervoer van het personeel van GVB vóór aanvang van de GVB-dienstregeling en na het einde ervan van een halte naar de remise en terug. Rechtspraak.nl publiceerde […]

Connexxion wint concessie Amstelland-Meerlanden met duurzame bussen

Het busvervoer in het gebied Amstelland-Meerlanden blijft ook vanaf 10 december 2017 uitgevoerd worden door huidig vervoerder Connexxion. Connexxion heeft daartoe een concessie gewonnen die was uitgeschreven door de Stadsregio Amsterdam. ‘De Stadsregio is positief verrast door de tijd en energie die in de biedingen is gestoken, maar vooral door de inhoud van de biedingen. […]

Rijksoverheid verwent zich met laptops, smartphones en tablets

De huidige printers en kopieermachines zijn de komende jaren gefaseerd aan vervanging toe. Gisteren is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een aanbesteding gestart om nieuwe apparaten te kopen of te huren. Ook het installeren en onderhouden van alle apparaten hoort bij de opdracht. Door deze inkoop openbaar aan te besteden, voor de hele […]

Den Helder overleeft motie aanbesteden stadhuis

Het college van Den Helder heeft op het laatste nippertje een motie over de aanbesteding voor het renoveren van het stadhuis overleefd. Dat bericht het Noordhollands Dagblad naar aanleiding van een raadsvergadering over extra budget. Terwijl de gemeenteraad €9 miljoen ervoor had gereserveerd, zijn de uitgewerkte voorstellen van het college later voor een renovatie van mínstens €13,8 […]

Zutphen wil thuishulp niet aanbesteden maar in stichting onderbrengen

Zutphen heeft besloten de thuishulp niet te willen inkopen via een aanbesteding. In plaats daarvan wil het de thuishulp onderbrengen in een Stichting. Vanuit het hele land blijkt belangstelling voor Zutphen, hoe het dat wil gaan doen. Zutphen heeft zijn voornemen voorgelegd aan de gemeenteraad. Maar eerst moet er een haalbaarheidsonderzoek komen. Zutphen zou daarmee de eerste gemeente […]

PIANOo wordt eigen merk onder RVO

Vanaf 1 januari 2017 valt PIANOo onder de directie Nationale Programma’s van RVO.nl. Barto Piersma, directeur Nationale Programma’s: “Het is een mooie aanvulling op ons pakket waar we een kwaliteitsimpuls voor RVO.nl van kunnen maken. Zo hebben PIANOo en RVO.nl al een aantal programma’s die raakvlakken hebben, zoals maatschappelijk aanbesteden, duurzaam en innovatiegericht inkopen, het stimuleren […]

Werken vrijwel altijd (meervoudig) onderhands gegund

Voor het aanbesteden van werken maken opdrachtgevers van gemeenten, provincies en waterschappen het vaakst gebruik van de (meervoudige) onderhandse procedure (92%) en directe gunning (86%). De openbare procedure wordt indien toegepast, vooral gebruikt door provincies en waterschappen. Dat stellen onderzoekers van het CROW en onderzoeksbureau Labyrinth. De toename van geïntegreerd contracteren zet volgens de onderzoekers […]

Van Eesteren wint opdracht renovatie paleis Huis Ten Bosch

TBI-onderneming J.P. van Eesteren gaat ook de 2e fase van de renovatie van paleis Huis ten Bosch uitvoeren. Het bedrijf had al de opdracht gekregen voor de eerste fase: sloop- en demontagewerk als het weghalen van oude leidingen, plafonds en sanitair, en herstelwerk aan daken en gevel. De 2e fase is de grootste klus: bouwkundige […]

Kampen gaat vervoer regiotaxi Overijssel zelf aanbesteden

Kampen gaat de regiotaxi in haar gemeente zelf aanbesteden. Begin dit jaar besloot de Provincie Overijssel om per 1 januari 2017 te stoppen met de regiotaxi in Noordwest- Overijssel, Salland en het Vechtdal. Kampen heeft daarop besloten het regiotaxi vervoer lokaal door te zetten.  Dit betekent dat Kampen het WMO-vervoer gaat aanbesteden. De gemeente verwacht […]