Ontwerpteam renovatie Alkemadehof Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam renovatie Alkemadehof Rotterdam

Foto: © Gemeente Rotterdam

Deze opdracht gaat over de renovatie van het schoolgebouw aan de Alkemadehof ten behoeve van de twee scholen, Christelijk Voortgezet Onderwijs Praktijkonderwijs Accent Centrum (CVO-PAC) en Rudolf Steiner College (RSC). Het ontwerpteam verricht -niet limitatief- werkzaamheden ten behoeve van sloop, vervanging gevels en daken, geheel nieuwe installatietechniek en de uitbouw van het RSC. Het ontwerpteam werkt in opdracht van de gemeente. Binnen deze opdracht dient nauw samenwerkt te worden met en deelgenomen in de projectteams van de scholen. In deze projectteams hebben de door de
scholen geselecteerde interieurarchitecten een belangrijke rol. De businesscase is goedgekeurd onder de voorwaarden dat de gemeente als bouwheer verantwoordelijk is voor de asbestsanering, sloop, installatiesplitsing, de geveldakrenovatie, trap buitenzijde CVO-PAC en uitbouw van het RSC en de schoolbesturen van CVO-PAC en RSC als bouwheer verantwoordelijk zijn voor de inbouwpakketten (ruimtelijk, functioneel en technisch).

Recent hebben CVO-PAC en RSC samen met de Gemeente afdeling huisvesting Onderwijs het besluit genomen om CVO-PAC en RSC in het bestaande gebouw aan de Van Alkemadehof 56, Van Alkemadestraat 5-7 en Vondelweg 87-89 te huisvesten. De locatie ligt in de wijk Rubroek, in het stadsdeel Kralingen-Crooswijk. Het complex wordt omsloten door de Vondelweg, Van Alkemadestraat en Van Alkemadehof. De omgeving wordt gekenmerkt door een combinatie van expeditie-hoven en portiek
etageflats met en zonder plint van winkel- en horecavoorzieningen. Het complex wordt aan drie zijden omsloten door de flats en secundaire ontsluitingswegen waardoor de zichtbaarheid beperkt is. Het centrum met al haar voorzieningen is nabij. Het complex maakt onderdeel uit van het Alkemadekwartier. Dit kwartier is onderdeel van het Basisplan dat voor de wederopbouw van Rotterdam gold en is daarmee van cultuurhistorisch belang. Het complex heeft de status van beeldbepalend gebouw en geniet daarmee sloopbescherming (bestemmingsplan). Het complex kan gezien worden als drie gebouwvleugels verbonden met elkaar via een tussenlid. Tussen de vleugels bevinden zich de schoolpleinen.

Om het bestaande gebouw geschikt te maken voor de huisvesting van de twee scholen moet er een renovatie worden uitgevoerd. De renovatie houdt in:
– Asbestsanering;
– Sloop gehele niet constructieve binnenbouw;
– Renovatie van gevels en daken (Het op BENG niveau brengen);
– Vervangen installaties centrale installatieruimte;
– Aansluiten van gehele nieuwe installaties van de scholen op centrale gedeelte;
– Uitbreiding met entreehal begane grond RSC gedeelte;
– Aanpassen van openbare plein.

Het projectresultaat levert een gerenoveerd schoolgebouw op waarin CVO-PAC en RSC voor de komende 40 jaar schoolactiviteiten kunnen uitoefenen in een gerenoveerd schoolgebouw. Na renovatie voldoet het gebouw aan BENG (Bijna energieneutraal) en aan de norm frisse scholen 2021 van de gemeente. Het beoogde tussenresultaat voor de gemeente is dat na de renovatie het gebouw “bouwrijp” opgeleverd wordt aan de twee schoolbesturen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de verdere afbouw van het binnenpakket.

De Opdracht betreft de ontwerpopdracht, voor de disciplines architectuur (zowel gebouw en landschap) installaties, bouwfysica, constructies en bouwkosten. Deze bestaat uit het maken van:
1. Schetsontwerp (SO)
2. Voorlopig ontwerp (VO)
3. Definitief ontwerp (DO)
4. Technisch Ontwerp (TO) / Bestek
5. Prijs- en Contractvorming:
• Omgevingsvergunningaanvraag
• Uitvoering – Esthetische en technische bouwbegeleiding
• Oplevering / nazorg

De uit te voeren werkzaamheden betreffen:
1. Ontwerpen en uitwerken van het isoleren en renoveren gevels en dak;
2. Ontwerpen en uitwerken aanbouw entree RSC;
3. Ontwerpen en uitwerken entree met buitentrap CVO-gevel;
4. Ontwerpen en uitwerken installatie tussenlid incl. verdeling stadsverwarming;
5. Ontwerpen en uitwerken van alle installatietechnische voorzieningen in het gehele
gebouw;
6. Advisering over extra investering en terugverdientijden bij ENG of 0 op de meter;
7. Bouwmanagement (directievoering en toezicht);
8. Samenwerking en afstemming met de interieurarchitecten van RSC en CVO-PAC

De overeenkomst start naar verwachting in januari 2023 en eindigt één  jaar na de ingebruikname, wat naar verwachting in september 2025 zal zijn. De verwachting is dat het merendeel van de tijdsbesteding zal plaatsvinden tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. Opdrachtgever wil echter borgen dat het eerste jaar van ingebruikname zonder problemen verloopt.
Overeenkomst overige werkzaamheden ten behoeve van CVO-PAC. De Gemeente vraagt, namens CVO-PAC, voor het interieur van de scholen installatie- en bouwfysisch advies inclusief bestek uit in deze aanbestedingsprocedure. CVO-PAC sluit met de
gegunde partij gezamenlijk een overeenkomst af.
Overeenkomst overige werkzaamheden ten behoeve van RSC. De gemeente vraagt, namens RSC, voor het interieur van de scholen installatie- en bouwfysisch advies inclusief bestek uit in deze aanbestedingsprocedure. RSC sluit met de gegunde
partij gezamenlijk een overeenkomst af.

De gemeente nodigt alle geïnteresseerde gegadigden uit tot het bijwonen van een inlichtingenbijeenkomst / schouw op maandag 4 juli, 15:00 uur te Vondelweg 87-89 Rotterdam. Tijdens deze inlichtingenbijeenkomst / schouw zal de gemeente de gevraagde dienstverlening en/of het gevraagde product nader toelichten en hebben gegadigde(n) de gelegenheid om (aanvullende) vragen te stellen. Deelname aan de informatiebijeenkomst/ schouw kan geschieden door aanmelding uiterlijk
tot vrijdag 1 juli 2022 voor 17:00 uur door middel van een bericht op het aanbestedingsplatform (Negometrix). U
ontvangt hiervan een bevestiging. Per inschrijver kunnen er maximaal twee deelnemers worden opgegeven. De schouw vindt in groepsverband plaats en zal worden begeleid door medewerkers van de gemeente. De schouw/informatiebijeenkomst is bedoeld om de situatie ter plekke op te nemen. Fotograferen van de locatie is toegestaan. Publicatie in enige vorm van gemaakte foto’s is verboden. De gemeente zal na afloop van de inlichtingenbijeenkomst / schouw een nota van inlichtingen opstellen van de vragen die naar aanleiding van de inlichtingenbijeenkomst /schouw schriftelijk zijn gesteld via het aanbestedingsplatform.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 26 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265426

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *