Schoonmaakonderhoud Rijksmuseum Twenthe – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud Rijksmuseum Twenthe

Rijksmuseum Twenthe is voortgekomen uit een initiatief van de Twentse textielbaron Jan Bernard van Heek die zijn schilderijencollectie in een nieuw rijksmuseum in Enschede wilde onderbrengen. Het is te danken aan de vasthoudendheid van zijn familie dat dat museum er na zijn dood ook inderdaad is gekomen. In 1930 werd het museum aan de Lasondersingel geopend. De basis voor het museum werd gevormd door circa 140 werken, voornamelijk schilderijen vanaf de middeleeuwen tot en met de 19de eeuw, van Jan Bernard van Heek.

De opdracht in deze aanbesteding bestaat uit het reguliere schoonmaakonderhoud, glasbewassing en de levering van
sanitaire middelen- en voorzieningen voor het Rijksmuseum Twenthe. Het schoonmaakonderhoud wordt uitgevoerd op basis van het schoonmaakwerkprogramma zoals beschreven in het Plan van Eisen. Het betreft in grote lijnen het schoonmaken van tentoonstellingsruimten, kantoren, vergaderzalen, verkeersruimtes, sanitaire ruimtes en de glasbewassing van het gebouw van het Rijksmuseum Twenthe.

De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar en gaat in per 1 januari 2023. Opdrachtgever heeft eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met maximaal tweemaal één jaar. De aanbesteding overschrijdt het Europese drempelbedrag voor aanbesteding van diensten en zal dan ook dor middel van een openbare Europese aanbestedingsprocedure in de markt worden gezet. De gunning zal middels de beste prijs-kwaliteitsverhouding  (BPKV) beoordeeld worden. Hiermee wordt er niet alleen beoordeeld op prijs, maar ook op aangeboden kwaliteit. Hierdoor wordt er
extra kwaliteit gehonoreerd.

Na het ontvangen van de aanbestedingsstukken worden de genodigde inschrijvers in de gelegenheid gesteld een schouw op (de) locatie(s) bij te wonen. De inschrijvers dienen hiertoe, vóór 25 juli 2022 12:00, per email aan de contactpersoon op te geven of hiervan gebruik gemaakt wordt en de naam en functie van de namens de inschrijver aanwezige medewerker(s) aan te geven. Het bezoek is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het beantwoorden van vragen. Bij de schouw kunt u met maximaal twee personen
aanwezig zijn.

Bron: Tenderned zondag 26 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265407

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *