Uitvoerenden nieuwbouw Charlemagne College Eijkhagen Landgraaf – Aanbestedingsnieuws

Uitvoerenden nieuwbouw Charlemagne College Eijkhagen Landgraaf

Impressie: © Stg. Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

De nieuwbouw betreft een nieuwe school voor het Charlemagne College Eijkhagen (11.250 m² inclusief gymzalen) en is gelegen op het terrein van het huidige Eijkhagen aan de Eijkhagenlaan 31 te Landgraaf.
• Het Eijkhagen is een school voor voortgezet onderwijs met afdelingen voor tweetalig vwo (atheneum/gymnasium (tvwo)), vwo (atheneum/gymnasium), havo, vmbo-tl (mavo, met de mogelijkheid een extra vak te volgen).
• De nieuwbouw is ontworpen voor 1.350 leerlingen.
• De nieuwbouw beslaat in totaal 11.250 m² (9.200 m² onderwijsgebouw en 2.050 m² gymzalen).
• Op het kavel van de huidige school is, ter plekke van het huidige sportterrein, plaats voor het realiseren van de nieuwbouw. De nieuwbouw wordt gerealiseerd, terwijl de huidige school door blijft draaien. Daarom is er bij de uitvoering extra aandacht voor veiligheid vereist en het voorkomen van geluidoverlast.
• De nieuwbouw komt op het naastgelegen sportveld (hetzelfde kavel). De gemeente maakt het nieuwbouwterrein bouwrijp en is uiterlijk eind november 2022 beschikbaar.
• De oplevering staat gepland voor oktober 2024.
• Aansluitend aan de nieuwbouw, zal de huidige school door de gemeente worden gesloopt en zal het (overige) terrein worden aangelegd. Dit betreft ook het aanleggen van een aantal wadi’s en een kiss&ride strook.
• Het terrein wordt als een separaat werk aanbesteed (meervoudig onderhands).

De opdracht behelst in hoofdzaak het realiseren van de nieuwbouw. Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden
gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbestedingsprocedure is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:
• Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken exclusief terreininrichting, alsmede de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
• Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties.
• Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties.

De percelen worden uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht. Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van delen van  percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel.

Aanbesteder hanteert de niet-openbare procedure. Een aanmeldingsfase en een inschrijf- of gunningsfase maken daar deel van uit. Dit artikel gaat over de aanmeldingsfase zonder doorkijk naar de gunningsfase.

Bron: Tenderned zondag 26 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265400

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *