E-renovatie RWZI Nijverdal – Waterschap Vechtstromen – Aanbestedingsnieuws

E-renovatie RWZI Nijverdal – Waterschap Vechtstromen

Binnen het waterschap Vechtstromen loopt een programma (PRAUT) voor het moderniseren van de procesautomatisering van de zuiveringen. Een onderdeel van dit programma is het deelprogramma “End Of Life projecten” (EOL). Dit programma heeft betrekking op een aantal rwzi’s waarvan de elektrotechnische installatie zodanig is verouderd dat deze niet kunnen wachten op een nog te definiëren nieuwe procesautomatisering. De elektrotechnische installatie van de rwzi Nijverdal is de eerste die in het kader van het deelproject EOL zal worden gerenoveerd.

Het Werk betreft in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het gedurende de garantietermijn garanderen van de te renoveren elektrotechnische installatie
van de rwzi Nijverdal, zoals omschreven in het bestek. De procesautomatiseringsinstallatie wordt geleverd door de opdrachtnemer (PA-opdrachtnemer) van het bestek procesautomatisering Aanpassing rwzi Nijverdal.

Er is voor deze aanbesteding een schouw gepland. Deze zal plaatsvinden op maandag 11 juli 2022 van 09.00 tot 12.00 uur. Het is deinschrijver toegestaan met maximaal twee vertegenwoordigers hierbij aanwezig te zijn. Hiervoor dient inschrijver de betreffende vertegenwoordiger uiterlijk op donderdag 7 juli 2022 vóór 16.00 uur via de berichtenmodule van Negometrix te hebben aangemeld. Het adres van de locatie waar de schouw wordt gehouden is;
Helmkruidlaan 2
7443 TB Nijverdal
U dient zich bij de poort te melden.
Er geldt dat mondeling namens aanbestedende dienst gegeven antwoorden geen rechtskracht hebben.

De aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.  Gunning vindt plaats, onder de voorwaarden als opgenomen in de inschrijvingsleidraad aan de inschrijver met de inschrijving met de vanuit het oogpunt van opdrachtgever economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned dinsdag 28 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265663

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *