Marktconsultatie IT diensten nieuwsvoorziening NPO – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie IT diensten nieuwsvoorziening NPO

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is van iedereen en voor iedereen. NPO wil voor alle Nederlanders betekenisvol zijn, voor iedereen van waarde zijn. We proberen onze maatschappelijke taak zo goed mogelijk te verbinden aan de behoeften van het publiek in al zijn diversiteit, met al zijn achtergronden, smaken en opvattingen. NPO staat voor een brede publieke omroep met een rijke en gevarieerde programmering. NPO gebruikt voor verschillende werkprocessen nieuws uit verschillende bronnen (kranten, tijdschriften, internet) om in de nieuwsvoorziening voor interne doelgroepen bij de omroepen te voorzien.

De NPO verzorgt een omgeving voor de publieke omroepen, waar verschillende doelgroepen nieuwsartikelen en een archief daarvan kunnen gebruiken voor onderzoek en attenderingen t.b.v. journalistieke & communicatieve producten, de ondersteuning van redactie en attendering voor medewerkers, management & staf.
De huidige nieuwsvoorziening is voor alle medewerkers binnen het landelijke omroepbestel beschikbaar als SaaS-oplossing, waarbij de mogelijkheid bestaat gebruikers single sign-on te autoriseren via een SAML-koppeling. Men kan zich voor een account aanmelden via een landingspagina of via Servicedesk binnen de eigen omroep. Iedere omroep heeft zijn eigen netwerk.
Gezien de ontwikkelingen zouden ook regionale omroepen van het gezamenlijke dienstverleningen gebruik kunnen gaan maken. In de praktijk wordt de nieuwsvoorziening vooral gebruikt door:
• professionele gebruikers; gebruikers die de voorziening als tool in hun werk gebruiken
o informatiespecialisten
o documentalisten
o communicatieadviseurs
• algemene gebruikers; gebruikers die de voorziening ter ondersteuning van hun werk gebruiken
o journalisten
o redactiemedewerkers
o stafmedewerkers
o bestuur en management
Professionele gebruikers hebben als belangrijke taak andere medewerkers (van de omroepen, meestal hun eigen) van informatie te voorzien. Zij zijn geschoolde kenniswerkers, die DigiDoc gebruiken als toeleverancier van informatie. De resultaten uit de nieuwsvoorziening zijn voor hun werkproces halffabricaten, die zij door bewerking (inhoud en vorm) en filtering (inhoud) op maat maken voor hun collega’s. De algemene gebruikers gebruiken de nieuwsvoorziening ter vervulling van de informatiebehoefte van hun eigen werkprocessen. Veelal stellen zij eenvoudige zoekvragen, browsen naar relevante
informatie en worden graag geattendeerd op nieuws over specifieke onderwerpen. Daarnaast zijn er gebruikers die het systeem vanuit oogpunt van beheer en ontwikkeling gebruiken. De huidige nieuwsvoorziening telt ruim 1500 geregistreerde gebruikers, waarvan ongeveer 700 gebruikers dagelijks actief zijn. Een aantal gebruikers maakt gebruik van automatische notificaties
van de voorziening en is niet dagelijks actief. De content wordt op dit moment betrokken van LexisNexis; de voorziening biedt functionaliteiten om de content te ontsluiten voor beide gebruikersgroepen. Daarnaast zijn er realtime feeds van persbureaus die ontsloten moeten worden. Deze content (geen onderdeel van een mogelijke aanbesteding) moet door de nieuwe leverancier kunnen worden ontsloten (evt via een koppeling). Daarbij moet gebruik kunnen worden gemaakt van verschillende zoek-strategieën:
– Pull (artikelen worden actief uit collectie gehaald)
• ‘speld in hooiberg’; het kunnen vinden van een specifiek item met een op voorhand gedefinieerde uitkomst
• ‘grasduinen’; via logische ondersteuning van systeem door collectie browsen om relevante documenten te vinden, zonder dat de uitkomst op voorhand gedefinieerd is
– Push (artikelen worden door systeem aangeboden)
• ‘attendering’; het systeem biedt automatisch en structureel suggesties bij een gedefinieerde zoekvraag (term of ander document)

Doel van deze marktconsultatieis het het verbreden van de inzichten die al reeds aanwezig zijn bij NPO. U wordt vriendelijk verzocht de vragen, vragenlijst  bij de consultatiedocumenten,  schriftelijk te beantwoorden. In de vraagstelling wordt indien noodzakelijk een onderscheid gemaakt tussen het systeem t.b.v. de ontsluiting en de content.

Bron: Tenderned zaterdag 25 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265292

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *