Aannemersselectie Montessori Lyceum Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Aannemersselectie Montessori Lyceum Amsterdam

Impressie: © Gemeente Amsterdam

Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) is gehuisvest op twee locaties. Havo, atheneum en gymnasium zijn gehuisvest aan de Nicolaas Maasstraat 1. Vmbo-t is gehuisvest aan de Van Ostadestraat 103. Het MLA is momenteel de huisvesting aan de Nicolaas Maasstraat aan het vernieuwen. De aanleiding voor de bouwopgave was dat de aangescherpte visie op onderwijs en de bijbehorende werkwijze onvoldoende was in te passen in de gebouwen. Daarnaast was een deel van de gebouwen in een zodanig matige technische staat, dat ingrijpen noodzakelijk was om het comfort en de veiligheid voor leerlingen en medewerkers te waarborgen. De oude gebouwen A en C zijn inmiddels tot het niveau van maaiveld gesloopt. De laatste
sloophandelingen onder maaiveld worden nog uitgevoerd, in samenhang met de realisatie van de bouwkuip. De huidige huisvesting aan de Nicolaas Maasstraat bestond uit 4 gebouwen (A tot en met D). De gebouwen A en C leenden zich niet of slechts beperkt voor implementatie van de beoogde werkwijze. De aanbestedende dienst is daarom van plan vervangende nieuwbouw te realiseren voor gebouwen A en C. Gebouwen B en D zijn (gemeentelijke) monumentale gebouwdelen. Deze worden momenteel gerenoveerd en dienen op passende wijze te worden verbonden met de nieuwe gebouwen A en C. Naast
de vernieuwing maken tevens de geïntegreerde oplossing voor het stallen van fietsen (in/onder maaiveld en/of opgenomen in de gebouwmassa(‘s)) en het voorzien van geschikte buitenruimte voor de leerlingen onderdeel uit van het project. Een klein deel van de nieuwbouw vindt plaats in gebouw B ter plaatse van de koppeling met gebouw A. Het nieuwe gebouw C wordt gekoppeld aan gebouw D, daarmee zijn straks alle vier de gebouwen functioneel met elkaar gekoppeld.

De Opdracht bestaat uit de werkzaamheden omtrent de bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden ten behoeve van het project. De afgelopen periode heeft de architect (AHH) in samenwerking met de aanbestedende dienst, gebruikers van het MLA en de betrokken adviseurs Alferink van Schieveen (constructies), Vinits Installatieadviseurs (installaties) en MoBius Consult (brandveiligheid, bouwfysica en akoestiek) het ontwerp gemaakt voor de vernieuwing van gebouwen A & C. De Opdracht omvat op hoofdlijnen:
▪ Nieuwbouw van de gebouwen A en C
─ Onderwijsfunctie ca. 3700 m2
─ Gymzalen ca. 1500 m2
─ Inclusief een fietsparkeerkelder;
▪ De aanleg van een WKO bron met capaciteit voor zowel de nieuwbouw als oudbouw;
▪ Aansluiting van de nieuwbouw op de oudbouw;
▪ Herinrichting van het gehele binnenterrein.

Onderdeel van de aanbestedingsdocumenten bij de gunningsfase is het Technisch Ontwerp inclusief bestek, de gunningsleidraad, de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) en de concept aannemingsovereenkomst.
Gedurende de werkvoorbereiding en uitvoering zal er ook afstemming met de gebruikers plaatsvinden op gebied van kleuren, sanitair, sluitplan en dergelijke. Aannemer heeft hierin een belangrijke rol.

De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een traditionele bouworganisatie. Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) en de conceptovereenkomst (de conceptovereenkomst wordt verstrekt in de gunningsfase).Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in december 2022 opdracht verstrekt zodat in januari 2023 met de werkzaamheden kan worden gestart. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned zondag 26 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265441

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *