Defensie organiseert innovatiecompetitie – Aanbestedingsnieuws

Defensie organiseert innovatiecompetitie

Met de innovatiecompetitie daagt Defensie voor de negentiende keer het bedrijfsleven uit om op dit gebied met nieuwe innovatieve ideeën te komen. De winnaar ontvangt € 200.000 om het plan verder te ontwikkelen.

Start-ups en het midden- en kleinbedrijf kunnen hun denkwijze inzenden tot 5 september. De jury kiest vervolgens 5 finalisten. Na een presentatie op 30 november wordt de winnaar bekend gemaakt.

Hoe zijn omvangrijke data uit de ruimte tot inlichtingen te verwerken? Op welke manier krijgt Defensie relevante data snel en betrouwbaar bij militairen die aan een missie deelnemen. En wat voor ruimtesensoren zijn nodig om militaire dreigingen waar te nemen? Over dit soort vraagstukken gaat de Defensie Innovatie Competitie van dit jaar

Ruimtetechnologie is een onmisbare schakel voor het informatiegestuurd optreden van de krijgsmacht. Toch is Defensie daarin nog een ‘jonge speler’. Veel van de huidige capaciteiten zijn verankerd in satellieten van Europese en NAVO-bondgenoten. Denk bijvoorbeeld aan navigatie- en communicatiesystemen. Defensie wil zich op dit gebied verder ontwikkelen. Het ruimtedomein is dan ook een van de speerpunten uit de  Defensienota.

Kijk voor inschrijving op platform Negometrix. Aldaar vermeldt men verder onder meer:

Waarin is Defensie in deze prijsvraag geïnteresseerd:
1. Observatie: met welke nieuwe sensoren kunnen we specifieke militaire dreigingen waarnemen en monitoren? Denk aan radio emissies, launch detectie, herkenning van camouflage, infrarood, of het tracken van schepen.
2. Processen: hoe kunnen we ‘SMART’ de omvangrijke spacedata processen, tot inlichtingen verwerken en optimaal inzetten? Denk hierbij aan slimme algoritmes, fusie van verschillende soorten data en informatie.
3. Communicatie: hoe krijgen we relevante militaire (space)data snel en betrouwbaar bij onze militairen op missie/in de operationele omgeving? Denk aan beveiliging, lasercommunicatie, inter satellite links, gebruik maken van space networks.
4. Space Situational Awareness: hoe kunnen we onze space activiteiten bewaken en beschermen v.w.b. betrouwbaarheid en kwetsbaarheid? Denk aan storing door zonuitbarstingen, kosmische straling, space debris, of dreiging door verstoring van radio signalen, cyber aanvallen van grond- en space systemen en de zogenaamde ‘inspector satellieten.
Met deze vier brede onderzoeksrichtingen hoopt Defensie dat ze voldoende interesse kan wekken bij Nederlandse Startups en MKB om invulling te geven aan het toekomstige space-segment van de Nederlandse Defensie. Goede ideeën in andere richtingen zijn ook welkom indien deze een militair specifieke bijdrage leveren en inpasbaar zijn in het Nederlandse Defensie space beleid. Inschrijvers met innovatieve ideeën welke vallen binnen het beschreven thema worden nadrukkelijk uitgenodigd deze ideeën bij de DIC2022 in te dienen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *