NLalert

Grapperhaus: aanbesteding voor uitvoering Amber Alert

Minister van Justitie Grapperhaus (VVD) heeft laten weten dat er een aanbesteding komt voor de uitvoering van het Amber Alert maar dat het Amber Alert minstens op het huidige niveau moet blijven. Dat zei hij in reactie tegenover parlementaire verslaggevers naar aanleiding van kritiek op het huidige alerteringssysteem. Volgens oprichter Frank Hoen is dat aanbesteden nou […]

Dynamisch sociaal domein inkopen in Lansingerland

De gemeente Lansingerland koppelt de inkoop in het sociaal domein aan het gemeentelijk beleid met behulp van het dynamisch inkoopmodel. Langsingerland concretiseert beleidskeuzes, bijvoorbeeld bij beschermd wonen of huishoudelijke hulp, in een aantal criteria zoals de gewenste keuzevrijheid, de gevraagde professionaliteit en innovatie, maar ook de omvang van de administratieve lasten. Marleen Tielen, beleidsadviseur sociaal […]

Welzijnsstichting WBO trekt zich terug uit aanbesteding Oirschot

Huidig leverancier de welzijnsstichting WBO (Welzijn Best Oirschot) trekt zich terug uit een Oirschotse aanbesteding voor welzijnswerk. Op 26 juli 2017 maakte de gemeente Oirschot bekend dat het een aanbesteding had uitgeschreven voor het sociaal domein in de gemeente. Het nieuwe contract moest aanvankelijk gaan lopen vanaf 1 januari 2018, maar is al met de […]

In hoeverre is de openbare aanbesteding sociaal domein verplicht

Op de vraag “Kunt u aangeven in hoeverre en waar openbare aanbesteding in het sociale domein wel of niet verplicht is?” van de Kamerleden van D66 Bergkamp en Raemakers, antwoordt de Minister, dat dit niet verplcht is en dat het er maar van afhangt of het subsidiekader het meest geschikt is. Boven de €750.000 moet het […]

Aanbesteding jongerenwerk Delfshaven moest opnieuw van politie

De aanbesteding van het jongerenwerk in het Rotterdamse Delfshaven moest van de politie opnieuw. Dat blijkt uit een rapport De lokale betekenis van basisteams, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het rapport gaat over het werk van geüniformeerde agenten en het gebrek aan rechercheurs. De aanbesteding was volgens de politie niet kritisch gedaan. Bovendien zit […]

D66 stelt ook al kamervragen over aanbesteden in de zorg

D66 heeft het er deze week maar druk mee. Terwijl twee D66 -kamerleden vragen stellen over de aanbesteding van het regeringsvliegtuig, zijn twee andere kamerleden van D66 druk bezig met het stellen van vragen over het aanbesteden in de zorg. Kamerleden Vera Bergkamp en Rens Raemakers vragen vandaag aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en […]

Weekendspecial: Wob-stukken Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein

Hierbij publiceert Aanbestedingsnieuws de stukken van het WOB-verzoek, dat we 22 februari hebben uitgedaan. Het gaat om de notitie aanbesteding sociaal domein, over de voorlichting over aanbestedingsregelgeving aan gemeenten met het oog op decentralisaties van zorgtaken en bijlagen. Uit de stukken blijkt dat zowel langs de kant van PIANOo als op de beleidsafdeling van Economische Zaken […]

EZ was al in 2013 op de hoogte van aanbestedingsspook sociaal domein

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) was al in 2013 op de hoogte van problemen voortvloeiend uit het aanbesteden van gemeentelijke zorginkopen. Dat blijkt uit correspondentie die Aanbestedingsnieuws heeft opgevraagd met een WOB-verzoek. Een (inmiddels voormalige) EZ-ambtenaar waarschuwt zowel het Ministerie van Binnenlandse Zaken als Volksgezondheid, voor het “aanbestedingsspook dat om de hoek kan komen kijken”. Gemeenten […]

Van Rijn gaat gemeenten beter voorlichten over CGD en raamovereenkomsten sociaal domein

In antwoord op kamervragen van de SP over het mislukken van de decentralisatie van de jeugdzorg, stelt van Rijn dat het aanbesteden van jeugdzorg niet te voorkomen is. “Ten aanzien van aanbestedingen heb ik in het algemeen overleg van 23 februari al aangegeven dat het hier om Europese regelgeving gaat die ik niet direct kan beïnvloeden.” […]

Aanbesteding dagactiviteiten Amersfoort opnieuw opengesteld

Gemeenten in de regio Amersfoort hebben op 1 maart 2017 de aanbesteding voor dagactiviteiten opnieuw opengesteld voor geïnteresseerde zorgverleners. Met de openstelling krijgen alle (nieuwe) aanbieders van dagactiviteiten de mogelijkheid om zich te kwalificeren voor een contract met de regio Amersfoort voor het aanbieden van dagactiviteiten. Eerder waren dagactiviteiten al aanbesteed en gewonnen door: Accolade Zorggroep uit Bosch en […]

Staatssecretaris VWS: aanbesteden sociaal domein onontgonnen

De staatssecretaris constateert dat de rechter niet zozeer negatief geoordeeld heeft over de wijze waarop beide gemeenten de jeugdhulp hebben aanbesteed, maar stelt dat “de gemeenten tekort zijn geschoten in de onderbouwing van de gestelde voorwaarden.” Dat stelt hij naar aanleiding van een reactie waar de Tweede Kamer om heeft gevraagd, een dag na de uitspraak […]

Grote vraagtekens bij werkwijze beoordelingscommissie aanbesteding welzijn Amersfoort

De Amersfoortse raadsleden Ben van Koningsveld (CDA) en Frans Prins (GroenLinks) zetten grote vraagtekens bij de manier waarop een zes man sterke beoordelingscommissie het welzijnswerk in de stad heeft aanbesteed. Dat bericht het Algemeen Dagblad vandaag. De verliezer zou slechts een halve punt van de 420 punten te kort komen. Ook zou het oordeel exclusief […]