Grapperhaus: aanbesteding voor uitvoering Amber Alert – Aanbestedingsnieuws

Grapperhaus: aanbesteding voor uitvoering Amber Alert

Minister van Justitie Grapperhaus (VVD) heeft laten weten dat er een aanbesteding komt voor de uitvoering van het Amber Alert maar dat het Amber Alert minstens op het huidige niveau moet blijven. Dat zei hij in reactie tegenover parlementaire verslaggevers naar aanleiding van kritiek op het huidige alerteringssysteem. Volgens oprichter Frank Hoen is dat aanbesteden nou juist het probleem.

Tegenover RTL Nieuws liet Frank Hoen weten: “We hebben een community opgebouwd van miljoenen mensen en duizenden ondersteunende organisaties. Het werkt, het is effectief. Daar moet je van afblijven.” Meerdere kamerleden n de Minister daarop gevraagd hoe het nu kan, dat de politie het Amber Alert opnieuw wil opzetten.

Blijkens de aanbestedingskalender van de Politie is voor de aanbesteding 1 miljoen gereserveerd. Dat maakt dat zo’n opdracht de aanbestedingsdrempel overschrijdt en aanbesteed en dus ook openbaar gepubliceerd moet worden.

In oktober antwoordde toenmalig Minister Blok over een op dit moment lopende aanbesteding voor een alert kindervermissing: “Voorts is van belang dat de politie in 2017 de aanbesteding start van een “Voorziening alert kindvermissing”. De vraag voor een ruimere inzet van het huidige systeem voor vermissingen van jongvolwassenen zou daarin betrokken kunnen worden. Evenwel, een dergelijke interventie heeft gevolgen op juridisch, financieel, opsporings-tactisch en maatschappelijk terrein, alsook voor de effectiviteit van het in te zetten alerteringsmiddel zelf. Ik zal de politie vragen om uw vraag en de gevolgen van uw verzoek nader te onderzoeken in combinatie met de aanbesteding.”

Cell Broadcaster 

Er is een alerteringssysteem voor rampen en een alerteringssysteem voor vermissingen. Beiden werken met cell broadcast, de techniek waarmee smsjes naar telefoons op locatie worden verstuurd, via een radioverbinding. Door deze techniek is het mogelijk de sms-berichten ook te blijven ontvangen wanneer het netwerk is overbelast. Daarmee leent de techniek zich uitstekend voor massacommunicatie.

AMBER Alert Nederland werd in 2008 opgericht door softwarebedrijf Netpresenter in samenwerking met de Nederlandse politie. In 2008 is hiertoe een aanbesteding gestart en zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en telefoon-operators. De techniek werkt nog niet ideaal bij 4g providers. De Limburgse oprichter vreest inmiddels voor het voortbestaan van de Amber Alert. Door de hernieuwde aanbesteding.

Intellectuele eigendom

Saskia Ploeg, directeur van 3a3 Consultancy, heeft de redactie van Aanbestedingsnieuws laten weten dat de problemen van de leverancier met het Amber Alert bestaan uit een gebrek aan afnamezekerheid. Een probleem met de huidige Europese aanbestedingsregels is dat er niet adequaat wordt voorzien in de bescherming van intellectuele eigendom.

“Ondernemers lopen hierdoor het risico dat een aanbestende dienst hun octrooien of patenten weggeeft. Dat is in het bijzonder zo, wanneer die patenten zijn ontstaan in samenwerking met een overheid. Wanneer je je ervoor hebt laten betalen, kan de overheid zich erop beroepen dat ook al je slimme ideeën voor de uitvoering van het project van de overheid zijn. Zo geef je al je innovatieve voorsprong en je gat-in-de-markt-technologie weg.”

Een ander risico is dat de aanbesteding, dat die al te veel richt op het “gelijkheidsbeginsel” en de uitvraag eerlijk onder ondernemers uit te zetten. Daarmee vraagt een aanbestedende dienst aan derde ondernemers bij een hernieuwde aanbesteding om het wiel opnieuw uit te vinden. Daarmee gaat al je research en development onbedoeld zitten in het opnieuw doen van een al gedane uitvinding. Of nog erger, de aanbesteding geeft je gepatenteerde idee weg aan de concurrent.”

Lock ‘n Go

Daarvan was volgens Ploeg al eens sprake in Eindhoven bij de revolutionaire fietsstallingstechniek van Lock ‘n Go. Nadat Lock ‘n Go daarvoor een prijs had gewonnen, ging een andere ondernemer er met de uiteindelijke opdracht vandoor. Die voerde de opdracht dan ook nog eens gebrekkig uit, wegens gebrek aan eerdere ervaring. “Dat kan omdat je bij functioneel specificeren van de opdracht eigenlijk al 80% van het gat-in-de-markt idee weggeeft.”

“Het werkt zo: De aanbesteder zoekt een bedrijf voor een klus. Een persoon bedenkt binnen dat bedrijf een revolutionaire techniek. De nieuwe techniek is een groot succes. Het contract loopt af. De overheid schrijft een nieuwe aanbesteding uit voor diezelfde klus, maar nu nog groter en met gebruikmaking van die techniek. Een ander bedrijf wint die tweede aanbesteding. Het andere bedrijf heeft niet de precieze know how. Het andere bedrijf levert troep. De overheid betaalt veel geld aan de troepleverancier. Er volgt een derde aanbesteding. De troepleverancier en de nieuwe techniekbedenker maken weer evenveel kans. De troepleverancier zit goed in de liquide middelen na het leveren van de troep. De nieuwetechniekbedenker heeft geen geld in kas want dat zit in de R&D-kosten. De troepleverancier heeft dan ook alle geld voor de hoge aanloopkosten voor het binnenhalen van een tender. Hij wint ook aanbesteding nummer 3. En zo voorts”

Reparatiewetgeving

“Om dat te voorkomen zou er eigenlijk adequate wetgeving en inmiddels ook reparatiewetgeving moeten zijn, die dat ondervangt, ook voor eerdere aanbestedingen, met terugwerkende kracht. Daar heeft 3a3 Consultancy wel goede ideeën voor. Maar we zijn natuurlijk Gekke Henkie niet. We gaan die goede ideeën niet gratis weggeven. Bovendien moet er nog worden geïnvesteerd in de uitontwikkeling ervan.”

Op de vraag hoe de wetgever dan moet handelen, verhardt ineens de toon van het adviesbureau. “Dalijk schrijven ze voor het inhuren van mij ook nog een aanbesteding uit. Terwijl volgens de regels aanbesteden volgens ons bedrijf helemaal niet kan. Ik kan het ook niet helpen dat je met aanbestedingsfilosofisch wetgevingsadvies eigenlijk meteen bij mij uitkomt. Dat heeft niets met toeschrijven naar de leverancier te maken. Welke gek studeert er nou af in rechten en filosofie af en specialiseert zich daarna in aanbestedingsrecht? Als je ook op oikofobie al kan promoveren”.

Zie ook: 

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/noodkreet-oprichter-amber-alert-gok-niet-met-levens-van-vermiste-kinderen

Weekendspecial: raadsinformatiesystemen

Aanbestedingskalender Politie:

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/onderwerpteksten/algemeen/aanbestedingskalender-2017-politie.pdf

Wij vonden dd 12 december in elk geval nog geen aankondiging op TenderNed voor de alert kindvermissing.

tenderned kindvermissing

1 thought on “Grapperhaus: aanbesteding voor uitvoering Amber Alert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *