Welzijnsstichting WBO trekt zich terug uit aanbesteding Oirschot – Aanbestedingsnieuws

Welzijnsstichting WBO trekt zich terug uit aanbesteding Oirschot

Huidig leverancier de welzijnsstichting WBO (Welzijn Best Oirschot) trekt zich terug uit een Oirschotse aanbesteding voor welzijnswerk. Op 26 juli 2017 maakte de gemeente Oirschot bekend dat het een aanbesteding had uitgeschreven voor het sociaal domein in de gemeente. Het nieuwe contract moest aanvankelijk gaan lopen vanaf 1 januari 2018, maar is al met de tender uitgesteld tot 1 april 2018. De aanbesteding brengt voor WBO te veel risico’s met zich mee.

Terwijl de opdracht voorziet in het hele welzijnsdomein is WBO een loket specifiek voor mantelzorgondersteuning, vluchtelingenwerk en jongerenwerk. WBO organiseert onder meer taalcafés en belastingspreekuren. WBO laat weten in een perscommuniqué: “Na een grondige analyse van de opdracht hebben wij helaas moeten constateren dat de vraag zeer complex is met te grote financiële en juridische risico’s voor een welzijnsorganisatie met de omvang van WBO. Op grond van deze risicoanalyse heeft het bestuur van WBO dan ook noodgedwongen moeten besluiten af te zien van deelname aan de aanbestedingsprocedure.”

De zorg in het sociaal domein die door de aanbesteding bestreken wordt, wordt op dit moment geleverd door onder meer WBO, Lumens, GGzE, MEE, Severinus, Amarant en combinatie Jeugdzorg. Met de aanbesteding wil de gemeente de versnipperde toegang tot hulp tegengaan. De overeenkomst bestaat dan ook uit de uitvoering van de integrale toegang tot ondersteuning, hulp en zorg (op het gebied van Wmo en jeugd). Daarnaast valt ook de uitvoering van het welzijnswerk en het algemeen maatschappelijk werk onder de scope van de opdracht.

De gemeente had al besloten dat een meervoudig onderhandse aanbesteding niet passend was bij de waarde van de opdracht. Na een marktconsultatie is besloten de opdracht uit te zetten als een openbare aanbesteding. De gemeente streeft daarbij naar minder zware (en daarmee dure) zorg en wil inzetten op
lichtere ondersteuning op maat dichterbij huis.

De opdrachtnemer verplicht zich met de aanbesteding voor het realiseren van één toegang, met de naam WIJzer, tot professionele ondersteuning (informatie, advies, ondersteuning, indicatiestelling voor o.a. Jeugdhulp en Wmo) die laagdrempelig en zowel fysiek, telefonisch als digitaal toegankelijk is voor alle inwoners, vrijwilligers, clubs- en verenigingen en in het bijzonder kwetsbare groepen (één loket).  Het loket verenigt generalistische en specialistische zorg. 

De beoordeling vindt plaats op basis van de beste prijs – kwaliteitverhouding. Ter bepaling van de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gebruik gemaakt van de Gewogen factor methode. Daarbij weegt as kwaliteitsfactoren met name de Plan van Aanpak mee: Organisatie, uitvoering doorontwikkeling, risicoplan en communicatie. De maximale inschrijfprijs bedraagt € 1.258.000,- en resulteert in 0 punten op het onderdeel prijs. De minimale inschrijfprijs bedraagt € 1.132.200,- (-10%) en resulteert in 100 punten op het onderdeel prijs.  De hoofdaannemer verplicht zich bovendien, met de aanbesteding om jaarlijks tenminste 5% van de opdrachtwaarde te besteden aan social return.

Zie de aanbesteding:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/a257fc67eafb8ed8c41d7205e1fa451e

http://www.ed.nl/oirschot/wbo-dingt-niet-mee-in-oirschot~ab306608/

https://www.wbo.nl/nieuws/147-persbericht-4-aug-2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *