Geldloket schuldhulp Amersfoort dicht door aanbesteding WMO – Aanbestedingsnieuws

Geldloket schuldhulp Amersfoort dicht door aanbesteding WMO

Als gevolg van een aanbesteding van de zorg onder de WMO en de Jeugdwet in Amersfoort is de sociale hulpverlener Stadsring 51 in Amersfoort zijn welzijnscontract kwijt. Met het aanbesteden valt ook de sociaal juridische hulpverlening, het zogeheten Geldloket weg. Als gevolg hiervan staan 7 sociaal advocaten op straat en 50 vrijwilligers worden niet meer ingezet. Via het bureau was niet alleen sprake van juridische hulp maar was dit ook gekoppeld aan een schuldhulptraject, via de gemeentelijke kredietbank en daarna de WSNP.

Amersfoort heeft zorgpakketten voor de WMO met een bestuurlijke aanbesteding in de markt gezet. Het voorstel is dat vier delen van zorgpakketten voor 2017 opnieuw worden aanbesteed: beschermd wonen; maatschappelijke opvang en vrouwenopvang; dagactiviteiten; logeren/respijtzorg jeugd; zittend ziekenvervoer jeugd. De schuldhulpverlening mist daardoor de boot. Het komt op een opvallend moment, want juist het afgelopen jaar werd het Geldloket nationaal geroemd in zijn aanpak, ook door Staatssecretaris Klijnsma.

Schuldhulpverlening valt niet onder de WMO maar onder de gemeentelijke taakstelling voor een integraal schuldhulptraject via de WGS. Omdat schuldhulporganisaties tot aan het aanbesteden van welzijn onder welzijnsorganisaties vallen, die nu worden geprivatiseerd, valt de schuldhulpverlening buiten de boot. Sociaal juridische dienstverlening en budgetteringscursussen komen wel via het WMO-traject bij een particulier terwijl de gemeentelijke schuldsanering gescheiden daarvan in een WGS-situatie blijft.

Door het WMO-aanbesteden raakt de laagdrempelige hulp in een vroeg stadium, met facturen, belastingen en dergelijke gescheiden van de gemeentelijke schuldhulp. Klanten komen dan bij het voormalige schuldhulploket terecht, zonder dat daar een adequate schuldsaneringsregeling aan vast hangt. Het is dan voor de private welzijnsorganisaties niet in hun belang en vaak ook niet mogelijk om cliënten te laten doorstromen naar het reguliere gemeentelijke schuldhulptraject. Hierdoor kunnen mensen die een problematische betalingsachterstand hebben, niet bij een schuldregeling uitkomen omdat ze in een traject zitten dat bedoeld is om te leren budgetteren, als de financiële situatie eenmaal gestabiliseerd is. De schulden lopen dan snel op, met als gevolg dat de schuldhulpverlening pas op gang komt als de rechter de WSNP over de schuldenaar uitroept.

Schuldhulpverlening kan volgens het Geldloket een kwart goedkoper, als mensen vroegtijdig worden geholpen in plaats van als de schulden zo ver zijn opgelopen, zo stelt Stadsring 51. Met behulp van subsidie van het Europees Sociaal Fonds had het Geldloket een traject voor schuldhulpverlening ontwikkeld, Hulp die werkt, waardoor minder klanten in een langdurig traject terecht komen.

Met het traject dat door de aanbesteding verdwijnt; wordt ook de doorlooptijd voor mensen in een langdurig traject verbeterd. Zo wordt voorkomen dat mensen met een serieuze problematische schuld verdwijnen in een voor hun niet adequate hulpverlening, waarbij hun problematische schuld alleen maar verder oploopt. De doorlooptijd voor een schuldregeling wordt zo ook teruggedrongen van 490 dagen naar 300 dagen.

Die besparing ontstaat doordat de mensen waarvan al van tevoren vaststaat dat ze schuldhulpverlening nodig hebben, niet in een traject terecht komen die de problematische schuld niet oplost. Sommige gemeenten hebben deze knip opgelost door alsnog ook de  gemeentelijke schuldsanering te privatiseren.

schuldhulpverleningwmo

 

 

2 thoughts on “Geldloket schuldhulp Amersfoort dicht door aanbesteding WMO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *