D66 stelt ook al kamervragen over aanbesteden in de zorg – Aanbestedingsnieuws

D66 stelt ook al kamervragen over aanbesteden in de zorg

Laatst geupdate op mei 15, 2017 door redactie

D66 heeft het er deze week maar druk mee. Terwijl twee D66 -kamerleden vragen stellen over de aanbesteding van het regeringsvliegtuig, zijn twee andere kamerleden van D66 druk bezig met het stellen van vragen over het aanbesteden in de zorg. Kamerleden Vera Bergkamp en Rens Raemakers vragen vandaag aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg. Daarbij wijzen de kamerleden op tegenstrijdige berichtgeving over het al dan niet verplicht zorg-aanbesteden. Zo bericht de NRC dat Rotterdam af wil van het verplichte aanbesteden in het sociaal domein; terwijl advocaat Tim Robbe in Zorgvisie juist stelt dat aanbesteden in de zorg helemaal niet verplicht is.

De Rotterdamse wethouders geven in het NRC-artikel aan dat het handenvol tijd en geld kwijt is aan het aanbesteden in de zorg. Het alternatief dat Tim Robbe aandraagt, is “een Open House” aanbesteding. Het komt erop neer dat de opdrachten verdeeld worden over de marktpartijen, die aan de opgegeven selectiecriteria van de gemeente voldoen. Dat is dan wel eerder marktverdelen dan inkopen. De vragen van D66 sturen erop dat het onwenselijk is dat er onduidelijkheid bestaat bij gemeenten over het al dan niet verplicht aanbesteden:

1
Bent u bekend met de tegenstrijdige berichtgeving over het aanbesteden van zorg in het sociale domein?(red AN, zie links hieronder 1) 2)
2
Kunt u aangeven in hoeverre en waar openbare aanbesteding in het sociale domein wel of niet verplicht is?
3
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat er onduidelijkheid bestaat over het al dan niet verplicht aanbesteden, en dat dit mogelijkerwijs leidt tot onnodige keuzes? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
4
In hoeverre bent u bereid om samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de kennis over het al dan niet aanbesteden en eventuele andere opties te vergroten bij gemeenten? Kunt u toelichten op welke termijn, en op welke wijze, u dit van plan bent? Zo nee, waarom kunt u dit niet?
1) https://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2017/5/Robbe-Aanbesteding-zorg-is-nietverplicht/
2) https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/03/rotterdam-slaat-alarm-om-aanbesteding-van-zorg-8668272-a1557104

Zie eerder:
De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg

Zie ook ons WOB-verzoek en berichtgeving over het uitblijven van voorlichting van Aanbestedingsepertisecentrum PIANOo en de daarmee gepaard gaande meningsverschillen tussen BZK en VWS over de vraag of gemeenten de gedecentraliseerde zorgtaken nu wel of niet moeten aanbesteden.

Weekendspecial: Wob-stukken Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein

PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen

EZ was al in 2013 op de hoogte van aanbestedingsspook sociaal domein

Fragment Tenderned, 9 mei 2017, zoekopdracht Jeugdzorg, 183 treffers

2 thoughts on “D66 stelt ook al kamervragen over aanbesteden in de zorg

 1. De vraag is nooit dat, de vraag is steeds hoe.

  Een subsidie kan zomaar een opdracht blijken te zijn. Zie deze handleiding van de VNG https://vng.nl//files/vng/szm-handreiking_subsidieren_of_inkopen_def.pdf

  “Transacties die in ons nationale recht buiten de subsidietitel van de Awb zijn gebracht omdat ze als
  “gewone” commerciële transactie worden beschouwd, kwalificeren in beginsel als
  “overheidsopdracht”. Transacties die in ons nationale recht onder de subsidietitel van de Awb zijn
  gebracht, kunnen eveneens onder het begrip “overheidsopdracht” vallen. Er kan daarom niet van
  worden uitgegaan dat bij subsidieverstrekking geen aanbestedingsplicht bestaat.

  Daarmee is uiteraard niet gezegd dat bij een prestatieplicht steeds een aanbestedingsplicht
  bestaat; dat hangt van de aard en de omvang van de gesubsidieerde projecten af.

  Het hangt er van af dus. Van de aard en de omvang.
  Bij gebreke aan landelijke “koppen” c.q. bestuurlijke wetgeving op het gebied van zorginkopen, kom je

  (zonder aanvullende lokale subsidieregelgeving, want kiezen voor subsidie omdat inkoop niet of alleen via een “open House” meer kan is natuurlijk iets wat geen liberaal/conservatieve meerderheid in de gemeenteraad ooit verkiest)

  via de herziening van 2b diensten bij een bedrag boven de €750.000 toch weer per kerende post bij aanbesteden uit, zoals de voormalig medewerker van PIANOo al in 2013 signaleert, en waarom deze daar ook van een “aanbestedingsspook” spreekt. Dat is overigens ook wat de wethouder van Rotterdam constateert, wanneer hij stelt dat iedere gemeente voor zorginkopen boven de €750.000 zit”

  Een open house variant lijkt zodanig op een subsidieverstrekking in een aanbestedingsjasje dat een subsidieregeling meer controle achteraf biedt dan een inkooptraject, waarbij je het met het vrijblijvende contract management moet doen. Slecht leveren is privaatrechtelijk helaas niet verboden. Vandaar dat de winkel ook vol met Chinese rommel ligt. Dat moet je niet ook voor je WMO-hulpmiddelen willen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *