OV-concessie Drechtsteden van Arriva naar Qbuzz

Qbuzz B.V. gaat vanaf eind 2018 het busvervoer in het concessiegebied Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) verzorgen. Deze concessie bevat ook de regionale treinverbinding tussen Geldermalsen en Dordrecht; de MerwedeLingelijn. De gunning is het resultaat van de openbare aanbesteding die de provincie Zuid-Holland in 2017 uitschreef. Naast Qbuzz dongen ook EBS en de huidige vervoerder […]

Rotterdam legt glasvezelnetwerk aan met Eurofiber

Eurofiber Nederland start met de aanleg van een Rotterdams breedbandnetwerk. Afgelopen september won Eurofiber de Europese aanbesteding daarvoor. In totaal reageerden er 2 inschrijvers op de aanbesteding. Door één gemeentebreed glasvezelnetwerk te gebruiken verwacht Rotterdam de kosten te kunnen drukken.  Met dit project worden alle bestaande glasvezelnetwerken van de gemeente Rotterdam gemoderniseerd en gekoppeld aan het Eurofiber-netwerk, waardoor er […]

Haven Rotterdam met Van Gelder in zee

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vrijdag 22 december twee Best Value Procurement (BVP)contracten getekend met twee aannemers voor het onderhoud van droge infrastructuur in de haven. Het gaat om het onderhoud van de wegen in de haven en de verschillende groenvoorzieningen. Na een aanbesteding kwam aannemer Van Gelder als beste naar voren voor de weginfrastructuur. De […]

Parnassia uitspraak offline maar we hebben ‘m nog

Voor alle geïnteresseerde juristen die de Parnassia uitspraak hadden willen downloaden maar nu op een “onbekend probleem” stuiten, bij het aanklikken van de link http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8489 hebben wij goed nieuws. We hebben een kopie ervan. De stichting Imelda Nolet blijkt overigens tot doelstelling te hebben:  “De stichting heeft als doel de bevordering van het geestelijk, lichamelijk en materieel […]

BAM naar de rechter om gunning Blankenburgertunnel

BAM stapt naar de rechter om de gunning van het project van de Blankenburgertunnel aan Ballast Nedam, DEME en Macquarie. De zitting zal op woensdag 11 oktober a.s. plaatsvinden. Daarna verwacht Rijkswaterstaat binnen 14 dagen een uitspraak. In de tussentijd gaat Rijkswaterstaat door met voorbereidende werkzaamheden. Kabels en leidingen worden momenteel verlegd, het archeologisch onderzoek is vrijwel afgerond en […]

Ballast Nedam wint PPS A24 Blankenburg

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om het publiek-private samenwerking (PPS)project A24 Blankenburgverbinding te gunnen aan BAAK Blankenburg-Verbinding, een consortium van Ballast Nedam, DEME en Macquarie. Het project bestaat uit zowel het ontwerp, de realisatie als het beheer en onderhoud gedurende 20 jaar van bestaande en nieuwe infrastructuur.  De A24 Blankenburgverbinding verbindt de A20 en de A15 […]

Boor-zaak gevangenisstraf voor omgekocht worden bij aanbesteding verbouwing school

Een beleidsadviseur, van de Stichting BOOR voor Rotterdamse openbare onderwijshuisvesting,  is door de rechter onvoorwaardelijk veroordeeld voor een gevangenisstraf van 12 maanden, voor het zich laten omkopen bij een aanbesteding en het beïnvloeden van de gunning van projecten. De omkopende projectleider, is veroordeeld voor ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. De projectleider is veroordeeld voor […]

Rijkswaterstaat selecteert 3 aannemers realisatie A16

Rijkswaterstaat heeft 3 marktpartijen gekozen die doorgaan in de aanbesteding voor de realisatie van de A16 Rotterdam. In het voorjaar van 2018 wordt bekend wie van deze 3 aannemersconsortia de nieuwe rijksweg gaat aanleggen en onderhouden. De concurrentiegerichte dialoog heeft daarmee twee andere aannemerscombinaties uitgetrechterd. Het wordt een nieuw stuk snelweg dat van Rotterdam naar […]

Opdracht renovatie gerechtsgebouw Rotterdam gegund aan Dura Vermeer

Een opdracht voor renovatie van het gerechtsgebouw in Rotterdam is op 22 mei 2017 gegund aan Dura Vermeer en Fokkema & Partners Architecten. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft opdracht gegeven voor de renovatie van de kantoren en zittingszalen van het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein in Rotterdam. De kantoorverdiepingen worden aangepast tot een innovatief kantoorconcept. Daarnaast worden de […]

Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil inbesteden met elektrisch busvervoer

HTM en RET blijven ook na december 2019 het busvervoer verzorgen in respectievelijk Den Haag en Rotterdam. Dit hebben de 23 gemeenten van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gisteren besloten. In juli 2018 wordt op basis van deze uitwerking het gunningsbesluit genomen. Marc Rosier, portefeuillehouder Middelen van MRDH: “Er ligt een ambitieus en realistisch plan […]

Warmteallliantie Zuid-Holland ontwikkelt warmtenet Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam is veel industriële restwarmte beschikbaar. Vijf partijen hebben eind maart onder de naam Warmtealliantie Zuid-Holland een intentieverklaring getekend om een warmtenet te realiseren. Het warmtenet moet de hoofdinfrastructuur opleveren, die warmte transporteert naar particulieren, tuinders en bedrijven in de provincie. De warmte die met het netwerk wordt getransporteerd, wordt uiteindelijk geleverd […]

Rotterdam gunt Collectiegebouw Boijmans aan BAM

Rotterdam heeft, via de Stichting Collectiegebouw, aan BAM Bouw en Techniek opdracht verleend voor het realiseren van het Collectiegebouw voor het Museum Boijmans Van Beuningen. In het spiegelende gebouw naar het ontwerp van architectenbureau MVRDV komt een openbaar toegankelijk kunstdepot. De aanneemsom bedraagt circa € 43 miljoen. BAM gaat begin maart met de bouwwerkzaamheden van […]