Rijkswaterstaat selecteert 3 aannemers realisatie A16 – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat selecteert 3 aannemers realisatie A16

Rijkswaterstaat heeft 3 marktpartijen gekozen die doorgaan in de aanbesteding voor de realisatie van de A16 Rotterdam. In het voorjaar van 2018 wordt bekend wie van deze 3 aannemersconsortia de nieuwe rijksweg gaat aanleggen en onderhouden. De concurrentiegerichte dialoog heeft daarmee twee andere aannemerscombinaties uitgetrechterd. Het wordt een nieuw stuk snelweg dat van Rotterdam naar Ridderkerk loopt.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=uIm7YGFDi6Q

Het 11km stuk weg dat nieuw wordt aangelegd, loopt door het Schiebroeksepark en het recreatiegebied, genaamd de “Vlinderstrik“, wat op zichzelf al een compensatiegebied was voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Winnende aannemerscombinaties zijn:

  • De Nieuwe Zestien (BAM, Boskalis, VolkerWessel)
  • Connect Rotterdam (Sacyr, Strukton)
  • De Groene Boog (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI)z
In januari startte Rijkswaterstaat de aanbesteding met 5 aannemersconsortia. De afgelopen maanden vond de zogenoemde 1e fase dialoog plaats, waarin ‘getrechterd’ werd naar 3 kandidaten. De marktpartijen kregen de opdracht de beheersing van 2 risico’s en een kans voor het project in kaart te brengen. Op basis van de uitwerking van deze opdracht heeft Rijkswaterstaat op 6 juni 2017 3 aannemersconsortia geïnformeerd over het voornemen hen voor de 2de fase dialoog uit te nodigen. Dit is gepubliceerd op TenderNed.

De 3 overgebleven gegadigden gaan nu door naar de 2e fase dialoog. Hierin staat verdieping centraal. Wat voor concrete ideeën hebben de aannemerscombinaties bij de realisatie van de A16 Rotterdam? En hoe gaan zij dat bereiken? Daarna volgen nog de aanbestedingsstappen ‘Inschrijving’ en ‘Afronding’ waarbij met 1 consortium het DBFM-contract (Design, Build, Finance and Maintain) wordt getekend. Naar verwachting worden in mei 2018 de handtekeningen gezet, zodat begin 2019 de realisatie van de A16 Rotterdam van start kan gaan.

Bron: Rijkswaterstaat, 21 juni 2017

Zie TenderNed:

Aankondiging van een opdracht: 31100826, A16 Rotterdam – Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud

en

Aankondiging van een opdracht: 31124971: Bouwrijp maken locaties project A16 Rotterdam. – Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud

Het project A16 Rotterdam bestaat in hoofdzaak uit:

· Het realiseren van de nieuwe snelwegverbinding tussen de A13 en de A16, de A16 Rotterdam.
· Het realiseren van het nieuwe knooppunt Zestienhoven dat de A13 met de A16 verbindt.
· Het realiseren van een half verdiepte landtunnel (de Rottemerentunnel) van circa 2200 meter in het Lage Bergse Bos, inclusief onderdoorgangen
onder twee wateren, waaronder de Rotte;
· Het aansluiten van de tunnel op de verkeersmanagementcentrale Zuidwest Nederland;
· Het realiseren van drie spoorkruisingen t.p.v. de Randstadrail, de Hogesnelheidslijn Zuid (HSL-zuid) en de spoorlijn Rotterdam-Utrecht;
· Het uitbreiden van het knooppunt Terbregseplein dat de A16 Rotterdam verbindt met de A20 en de bestaande A16;
· Het realiseren van enkele kunstwerken voor kruisende infrastructuur van het onderliggend wegennet;
· Het realiseren van landschappelijke inpassingsmaatregelen, waaronder geluidwerende constructies;
· Het in stand houden van de infrastructuur van Rijkswaterstaat en van derden gedurende de realisatie van het project en
· Het in stand houden van de infrastructuur van Rijkswaterstaat gedurende 20 jaar.

Zie verder:

www.a16rotterdam.nl

http://www.vlinderstrik.net/

Vlinderstrik wil inpassing A13/A16

 

 

1 thought on “Rijkswaterstaat selecteert 3 aannemers realisatie A16

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *