BAM naar de rechter om gunning Blankenburgertunnel – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

BAM naar de rechter om gunning Blankenburgertunnel

BAM stapt naar de rechter om de gunning van het project van de Blankenburgertunnel aan Ballast Nedam, DEME en Macquarie. De zitting zal op woensdag 11 oktober a.s. plaatsvinden. Daarna verwacht Rijkswaterstaat binnen 14 dagen een uitspraak. In de tussentijd gaat Rijkswaterstaat door met voorbereidende werkzaamheden. Kabels en leidingen worden momenteel verlegd, het archeologisch onderzoek is vrijwel afgerond en vastgoed wordt aangekocht.

Op 20 juli werd bekend dat het consortium van Ballast Nedam overbleef als winnaar. Details over het hoe en waarom van het kort geding, heeft BAM hangende de zitting nog niet bekend gemaakt, maar zouden met name gestoeld zijn op de gebrekkige motivatie voor de keuze voor het consortium. Verder is bekend dat het niet gaat om een reguliere aanbesteding maar een PPS-samenwerking die als concurrentiegerichte dialoog is getenderd. Daarmee is de aanbesteding een afvalrace geworden in meerdere “dialoogrondes” en stond inschrijving op de aanbesteding alleen open voor gegadigden die de beide dialoogrondes voltooid hebben. Of dat ook onderwerp is van de rechtszaak, moet nog blijken.

Het project bestaat uit zowel het ontwerp, de realisatie als het beheer en onderhoud gedurende 20 jaar van bestaande en nieuwe infrasstructuur en heeft een geraamde omvang van €1 miljard. De A24 Blankenburgverbinding verbindt de A20 en de A15 met elkaar. De A24 Blankenburgverbinding loopt (van noord tot zuid) vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen langs de Krabbeplas, onder de Nieuwe Waterweg (‘het Scheur’) door en wordt ten oosten van Rozenburg aangesloten op de A15. Daarnaast omvat het project de aanleg van 2 knooppunten (van de A24 op de A20 en de A15) en de verbreding van de A20 tussen de A24 en het Kethelplein.

©ZaZ 2017

Het project bestaat in hoofdzaak uit:

• Het verbreden van de A20 tussen het Kethelplein en viaduct de Boonervliet nabij Maassluis;

• Het aanpassen van geluidwerende constructies langs de A20;

• Het realiseren van het knooppunt dat de A20 en de A24 (Blankenburgverbinding) verbindt ten westen van Vlaardingen;

• Het realiseren van de A24 tussen de A20 en A15 van circa 4 kilometer;

• Het realiseren van een bediende landtunnel van circa 510 meter (Aalkeettunnel) op de noordoever van het Scheur;

• Het realiseren van een spoorviaduct ter plaatse van de Hoekse Lijn (spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland);

• Het realiseren van een kanteldijk over de hoogwaterkering aan de noordzijde van het Scheur;

• Het realiseren van een bediende zinktunnel van circa 950 meter onder het Scheur (Blankenburgtunnel);

• Het verleggen van de dijk ten westen van het tracé op de zuidoever;

• Het realiseren van een kruising over de kabels en leidingenstraat naar Europoort;

• Het realiseren van een knooppunt dat de A15 en de A24 verbindt;

• Het verwijderen van de plusstroken op de A15;

• Het realiseren van een aantal fysieke componenten ten behoeve van de tolfaciliteit;

• Het aansluiten van de A24 op de verkeerscentrale te Rhoon (dedicated desk);

• Het instandhouden van de waterhuishouding;

• Het instandhouden van de infrastructuur van de A15, de A20 en de Blankenburgverbinding (A24) gedurende 20 jaar en

• Het realiseren van infrastructuur voor derden.

Bron: Aanbestedingsleidraad, Rijkswaterstaat, 21 september 2017

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *