Ballast Nedam wint PPS A24 Blankenburg – Aanbestedingsnieuws

Ballast Nedam wint PPS A24 Blankenburg

Laatst geupdate op september 22, 2017 door redactie

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om het publiek-private samenwerking (PPS)project A24 Blankenburgverbinding te gunnen aan BAAK Blankenburg-Verbinding, een consortium van Ballast Nedam, DEME en Macquarie. Het project bestaat uit zowel het ontwerp, de realisatie als het beheer en onderhoud gedurende 20 jaar van bestaande en nieuwe infrastructuur. 

De A24 Blankenburgverbinding verbindt de A20 en de A15 met elkaar. De A24 Blankenburgverbinding loopt (van noord tot zuid) vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen langs de Krabbeplas, onder de Nieuwe Waterweg (‘het Scheur’) door en wordt ten oosten van Rozenburg aangesloten op de A15. Daarnaast omvat het project de aanleg van 2 knooppunten (van de A24 op de A20 en de A15) en de verbreding van de A20 tussen de A24 en het Kethelplein.

Het project Blankenburgverbinding komt voort uit het Masterplan Rotterdam Vooruit (2009), een ontwikkelingsvisie voor de Rotterdamse regio voor de periode 2020-2040. Het gebied wordt gekenmerkt door een landelijke omgeving aan de noordkant van het Scheur en door industrie en woningen aan de zuidkant. Om de barrièrewerking van de weg te verminderen en daarmee de leefbaarheid van het gebied te vergroten is voor de inpassing van de weg aan de noordkant gekozen voor de aanleg van een landtunnel. Het Scheur zal door middel van een zinktunnel worden gekruist.

De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa €1 miljard euro, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur. Na deze voorlopige gunning kan de andere inschrijver in de zogenoemde Alcatel-periode bezwaar maken tegen dit voornemen van RWS. Als er geen bezwaren worden ingediend, volgt hierna de definitieve gunning.

Bron: Rijkswaterstaat/ Ballast-Nedam, 20 juli 2017

 

Bron: Rijkswaterstaat

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *