Warmteallliantie Zuid-Holland ontwikkelt warmtenet Rotterdamse haven – Aanbestedingsnieuws

Warmteallliantie Zuid-Holland ontwikkelt warmtenet Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam is veel industriële restwarmte beschikbaar. Vijf partijen hebben eind maart onder de naam Warmtealliantie Zuid-Holland een intentieverklaring getekend om een warmtenet te realiseren. Het warmtenet moet de hoofdinfrastructuur opleveren, die warmte transporteert naar particulieren, tuinders en bedrijven in de provincie.

De warmte die met het netwerk wordt getransporteerd, wordt uiteindelijk geleverd aan particuliere woningen voor verwarming en een warm-watervoorziening, aan tuinders voor de verwarming van kassen, maar ook aan bedrijven die warmte gebruiken voor productieprocessen. Met warmtenetten is het de vraag in hoeverre het energiezuinig is. Dat hangt af van de mate waarin het energiegebruik zelf-matigend is. Omdat zowel de energieproducent als eindgebruikers niet zelf volledig betalen, wordt het energiegebruik niet minder.

Eneco denkt van wel: “Een open warmtenet zorgt ervoor dat we restwarmte en duurzaam opgewekte warmte veel efficiënter gebruiken. Restwarmte uit de Rotterdamse haven gaat nu de lucht in, maar kan in potentie 500.000 huishoudens verwarmen. Zo’n kans mogen we niet laten liggen.” Kees Jan Rameau, een lid van de RvB van Eneco voegt eraan toe “‘Door mee te doen aan deze alliantie versnellen we de energie-transitie en kunnen we in de toekomst nieuwe, duurzamere warmtebronnen aansluiten.”

Voorzitter van het bestuurlijk overleg van Warmtealliantie Zuid-Holland is Han Weber, tevens gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Weber is ook uitermate enthousiast. “Dit project sluit naadloos aan bij de koers van de provincie. Wij hebben de ambitie vastgelegd om in 2035 de gebouwde omgeving energieneutraal te hebben, en de glastuinbouw in 2050. De inzet en het hergebruik van warmte wordt daarin cruciaal. Eerder deze maand hebben Gedeputeerde Staten al een voorstel tot de oprichting van het warmteparticipatiefonds van €65 miljoen aan Provinciale Staten voorgelegd, om naast de ontwikkeling van een hoofdinfrastructuur voor warmte bijvoorbeeld ook geothermie-projecten te steunen, en overtollige warmte uit de industrie nuttig te gebruiken in plaats van zomaar in de lucht te laten verdwijnen.”
Zie ook:

https://stadswarmte.wordpress.com/2015/03/05/stadswarmte-duurzaam/

http://energeia.nl/nieuws/167854-1608/warmtenet-alkmaar-veruit-meest-duurzaam

http://www.enecogroep.nl/samen-efficienter-met-warmte-omgaan/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *