Boor-zaak gevangenisstraf voor omgekocht worden bij aanbesteding verbouwing school – Aanbestedingsnieuws

Boor-zaak gevangenisstraf voor omgekocht worden bij aanbesteding verbouwing school

Een beleidsadviseur, van de Stichting BOOR voor Rotterdamse openbare onderwijshuisvesting,  is door de rechter onvoorwaardelijk veroordeeld voor een gevangenisstraf van 12 maanden, voor het zich laten omkopen bij een aanbesteding en het beïnvloeden van de gunning van projecten. De omkopende projectleider, is veroordeeld voor ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. De projectleider is veroordeeld voor een taakstraf van 120 uur. Ook de klokkenluider is veroordeeld voor een taakstraf van 120 uur. De -inmiddels failliete- aannemer is veroordeeld voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden. Een adviseur van een extern bedrijf is vrijgesproken.

Ongerelateerd vakantiehuisje Turkije, Bron: Wikimedia

De rechter heeft bewezen verklaard dat de beleidsadviseur zich door de projectleider heeft laten omkopen met het mogen verblijven in de vakantiewoning in Turkije, tegen lagere kosten, voor een periode van jaren. “De verdachte heeft met zijn gezin vele vakanties doorgebracht in de woning van [naam medeverdachte 2] en heeft hiervoor geen huur betaald.”

De rechter acht niet bewezen dat de aanbesteding een schijnconstructie was, ook al was de verbouwing van een school volgens de schooldirecteur al in maart begonnen en dateert de aanbesteding daartoe van 27 mei 2010. Dat de klokkenluider en naast hem ook een getuige zich niets van een proces-verbaal of een aanbesteding herinneren, acht de rechter niet genoeg want er stond het woord “aanbesteding” in de agenda van een andere getuige stond. Daarmee is niet vast komen te staan of er daadwerkelijk sprake was van een schijnconstructie, aldus de rechter. Wel is bewezen dat er stukken zijn vervalst, waaronder facturen en de inschrijving van de aannemer.  Van de valse facturen is niet vast komen te staan, dat hier sprake is van een omkopingsmiddel.

 

Volgens de verdachte projectleider waren de werkzaamheden in maart  “voorbereidende werkzaamheden”. De rechter zegt erover: “Het voorgaande brengt met zich dat de mogelijkheid open blijft dat de verdachte de waarheid spreekt, en dus niet is komen vast te staan dat er geen echte aanbesteding heeft plaatsgevonden en hij facturen later met onheuse bedoelingen heeft laten aanpassen. Het oogmerk tot wederrechtelijke bevoordeling, noch de oplichtingsmiddelen zijn daarom bewezen.”

Op een vraag van de politie: ‘Begrijp je dat de gang van zaken met betrekking tot het huis toch een soort wederzijdse afhankelijkheid zou geven richting [naam beleidsadviseur] met betrekking tot het eventueel te vergeven werken?’ antwoordt de verdachte projectleider: ‘Over dat laatste zeg ik, dat is nooit uitgesproken. Je hoopte dat het effect had’. 

De rechter heeft vastgesteld:

De verdachte heeft een vakantiewoning in [dossiernaam 5] gekocht en heeft [naam medeverdachte 2] en zijn gezin daar enkele jaren tegen een lage vergoeding gebruik van laten maken voor vakanties. Hij heeft dit gedaan met de intentie meer opdrachten te krijgen, en heeft de ambtenaar [naam medeverdachte 2] aldus omgekocht. Hiermee heeft de verdachte (indirect) het vertrouwen in de integriteit van ambtenaren en het vertrouwen van burgers in de overheid geschaad. Of de verdachte daadwerkelijk (veel) meer opdrachten heeft ontvangen, is moeilijk vast te stellen. Dit werden er in de loop van de tijd wel meer, maar of er een direct verband heeft bestaan tussen de omkoping en de omzetstijging wordt niet echt duidelijk.

 

Zie ook:

https://www.trouw.nl/home/fraudezaak-kost-bestuur-onderwijskoepel-boor-de-kop~a37effbc/

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/ex_directeur_boor_kreeg_forse_salarisverhoging/

http://www.rijnmond.nl/nieuws/81328/BOOR-doet-aangifte-van-corruptie

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *