Opdrachtverstrekking kindvermissingsalerteringen onderwerp bij NOS – Aanbestedingsnieuws

Opdrachtverstrekking kindvermissingsalerteringen onderwerp bij NOS

Het mag al in de krant dat het in de krant staat. Zeker wanneer je het zo noemt, als dat het wordt genoemd door de overheid zelf. De opdrachtverstrekking kindvermissingsalerteringen klinkt niet als het meest spannende onderwerp. Als het gaat om het verdwijnen van Amber Alert is het iedereen wél duidelijk. Dank zij de maximale en internationale naamsbekendsheid van Amber Alert, in combinatie met een politieke motie van Ja21, is deze overheidsopdracht nu nationaal nieuws.

De NOS besteedt aandacht aan een motie om Amber Alert te redden van de quasi inhouse gunning van een overheidsopdracht voor “kindvermissingsalerteringen” aan Burgernet. Joost Eerdmans van JA21 heeft hiertoe een motie ingediend.

In het bericht vonden we een bijzonder citaat van de coördinator Landelijk Bureau Vermiste Personen. Bijzonder, omdat de aard van de opdracht lijkt te zijn veranderd. Het gaat er niet om iedere burger te alerteren in de alerteringen maar kennelijk alleen wijkagenten. De specifieke doelgroep en het bereik van Amber Alert is reusachtig en dat is alles te danken aan de expertise van directeur Frank Hoen. Wordt dat nu allemaal overboord gegooid?

Als we echt een kind hebben waar we alarm voor slaan, dan wordt het enorm gedeeld door bijvoorbeeld wijkagenten die op social media zitten en in buurtapps. Dan gaat het zich vanzelf verspreiden.”

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2385929-opsporing-vermiste-kinderen-in-gevaar-motie-om-einde-amber-alert-te-voorkomen

Joost Eerdmans vreest volgens het artikel in de NOS van wel. Hij dient aanstaande donderdag een motie in over de Amber Alert.

“Wij vinden het heel onverstandig dat je een bewezen succesformule gaat inruilen voor een wellicht lokale succesformule maar nationaal onbekend fenomeen als Burgernet. We snappen niet waarom je zoiets succesvols overboord gooit. Amber Alert gaat naar miljoenen Nederlanders. Burgernet is veel kleiner.”

Aanbestedingsnieuws schreef er al veel en uitgebreid over, in Amber Alert: onvindbare tik, Amber Alert is Europese sociale innovatie Burgernet is niet alleen veel kleiner in Nederland. Amber Alert is internationaal al welbekend. De VS noemt “kindvermissingsalerteringen” immers ook Amber Alert, daar kwam de naam 10 jaar geleden al vandaan. Er zijn in de Verenigde Staten 86 Amber Plans en ook al meer dan 10 jaar Amber Reports per staat. En wat een geniale naam, ook daar natuurlijk, omdat het een brug slaat tussen het Spaans en het Engels. Dat kan Europa natuurlijk goed gebruiken.

Dan heb je een soort nieuwe Napoleon nodig voor een beetje Europese eenheid, alleen al in domeinnamen. Het metrisch stelsel was ook al zo’n titatenstrijd waarin Engeland zich nog steeds niet gewonnen wil geven. We willen toch niet hier vermiste Amberova´s zoeken op állampolgári hálózat (= burgernet met google translate vertaald in het Hongaars, Red. An.) En hoe groot is het vermiste kind? Oh, 4,26 feet…

Geen wonder dan ook dat de Amber Alert al contacten heeft met 15 EU-landen voor zijn platform. Evenmin een wonder dat de naam alvast gedeponeerd is. Wees maar blij anders was de domeinnaam gekocht door een Russische mensensmokkelaar.  In Europa is het een groot gat. Europese politionele samenwerking bij de opsporing van vermiste kinderen stopt aan de grens. Kinderen worden dan ook nogal eens vermist, getuige het project Lost in Europe gaat het Europabreed om duizenden kinderen, misschien zelfs tienduizenden.

Wat Aanbestedingsnieuws betreft, zouden de functies van een dergelijke inkoop en contract management duidelijk gescheiden moeten liggen van de opdrachtgevende instantie om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Binnen de rijksoverheid is dat ook zo, zo zijn er aparte categoriemanagers verantwoordelijk voor de rijksinkopen bij sectoren boven bepaalde bedragen. Bij rijksdiensten liggen de verhoudingen heel anders en is een inkoopmanager direct verantwoording schuldig aan de directeur. Aanvankelijk was dat ook logisch, omdat het programma bottom up, door agenten en programmeurs is ontwikkeld. Zodra het groot wordt, wordt het algauw te groot.

©Screenshot Burgernet 2021 / Lege ruimte opgeleukt Aanbestedingsnieuws 2021

Nu het gaat om een ICT /Publishing project met een opdrachtwaarde ver boven de aanbestedingsdrempel, is het vreemd om niet de gehele inkoopkennis van het rijk op het gebied van ICT en Aanbestedingen erbij te betrekken (Pianoo, ICT-toetsing). Zo is het ook geen wonder dat het project Amber Alert niet is ingebed geraakt in een sociale “innovatiepartnership”, zoals het wel bekend is geraakt in de EU. Die mogelijkheid is in de Europese Aanbestedingsrichtlijnen gekomen juist vanwege publiek-private ontwikkelingspartnerships als Amber Alert. De Europese Unie zet juist erg in op innovaties, juist ook sociale innovaties. en heeft daar ook speciale fondsen en juridische constructies voor. Die worden zo niet benut.

Dan is het ronduit vreemd dat de opdracht zo wordt afgeschaald, juist als er in vergelijking met de VS, nog maar nauwelijks Amber plannen zijn geregeld. Burgernet is 21 september 2016 aanbesteed, opmerkelijk genoeg dóór Burgernet, althans dat staat zo in het contactformulier. We vonden het via de portal ECommerce Hub (een commerciëel alternatief voor TenderNed)  maar alleen bij de gratie van dat Aanbestedingsnieuws die link ernaartoe bewaard had in een oud artikel, want zo werkt dat bij ECommerce Hub, daar kan je niet op zoeken. Aanbestedingsdocumentatie verdwijnt daar, dus bijvoorbeeld de Aanbestedingsleidraad vind je er ook niet terug.

Dat laatste vindt Aanbestedingsnieuws heel hinderlijk. De controle op contracten is bij alle overheden aan de mindere kant, zeker in vergelijking met het bedrijfsleven. Dat is mede veroorzaakt doordat de aanbestedingsrichtlijnen daar weinig over regelen en doordat overheden vanwege hun diepe portemonnee en personele wisselingen, contracten in een la gooien en er niet meer naar kijken. Pianoo heeft er sinds relatief kort wel veel aandacht aan besteed en dat is wel te prijzen.

Juist dat Contract Beheer/Management  en leveranciersmanagement, fase 3 in het inkoopproces, is dus onduidelijk belegd. In veel organisaties loopt het gelijk op met inkoop en in sommige niet eens en zweeft de verantwoordelijkheid ergens tussen de secretaresse en de directeur in. In het geval van Amber Alert met alle gevolgen van dien. De goede leverancier krijgt de kous op de kop. De slechte leverancier krijgt een zak geld kado. Je koopt Burgernet in. Hoezo werkt het niet eens met plaatjes? Hoe is dat mogelijk. Hoeveel geld heeft dat gekost.

Het hele kleine stukje tekst in de aanbesteding uit 2016 schept iets meer licht op de zaak. Opmerkelijk overigens, dat de contactpersoon Burgernet is. Dus als je in wil schrijven op de aanbesteding Burgernet kun je alleen contact opnemen met je concurrent.

Hartelijk welkom bij de openbare Europese aanbesteding Burgernet 2.0. Het huidige Burgernetsysteem is in 2009 in gebruik genomen. Sindsdien is de software een aantal keren aangepast en op basis van nieuwe behoeften uitgebreid. Het huidige Burgernetsysteem bestaat uit een kernsysteem en een aantal daarmee gekoppelde functionele web gebaseerde toepassingen. Het kernsysteem, het Beheerportaal en websites van Burgernet dienen in zijn geheel te worden vervangen danwel te worden aangepast

En via TenderNed vonden we aan de hand van dát nummer dan weer de tender terug die “Burgernetsysteem” heet. Over naar de leverancier toeschrijven gesproken. We vinden trouwens ook nog dat de aanbesteding gerectificeerd is en daarbij een week vervroegd is, en de stukken daarmee een week korter opvraagbaar zijn. Dat is echt opmerkelijk. Dat een aanbesteding de deadlines vervroegt, daarmee lig je potentiële inschrijvers behoorlijk dwars, en wekt opnieuw de schijn van dat de aanbesteding expres naar Burgernet/CGI is toegeschreven.

Op TenderNed vinden we ook de rectificatie en het gunningsbericht.

De looptijd van de Overeenkomst is voor de bouw van het gehele Burgernetsysteem 2.0 ingaande op de datum van ondertekening van de Overeenkomst en een looptijd voor technisch beheer en onderhoud van drie jaar, ingaande met de start uitrol naar de meldkamers, met mogelijkheid tot verlenging van telkens 2 jaar tot de lifecycle van
Burgernet 2.0 is verstreken. Naar verwachting is dit binnen 7 tot 1…

De schier onvindbare en inmiddels verdwenen opdracht voor de ontwikkeling van Burgernet blijkt te zijn gegund aan CGI Nederland, zo meldt dat gunningsbericht in 2016. CGI, dat zijn de Canadezen die Logica overnamen. Voor €4,5 miljoen. Ook commerciëel dus, en voor een commerciëel tarief. Door een adviesbureau genaamd Tenderbridge, namens de Politie. En had je daar niet een mooier logo voor kunnen kopen dan?

Opvallend dus, dat er dus een aanbesteding was in 2016 terzake van de bouw van Burgernet 2.0. Dan in 2017 kondigt Grapperhaus opnieuw een aanbesteding aan voor de bouw van Burgernet 2.0 en inmiddels komt er waarschijnlijk geen aanbesteding omdat het quasi inhouse wordt gegund aan Burgernet dat inhouse is maar dus nooit inhouse was, maar kennelijk eerder al via CGI ging en ook miljoenen kostte. En weten die daar nog niet hoe je een plaatje online krijgt?

Voor het geval u nu zegt neee, wat http://www.burgernet.nl nu is, dat is dus Burgernet 1.0 uit 2009. Dan mist u de essentie van contract manaement. Ja maar hee. In 2009 had internet ook al plaatjes.  In 2009 vonden we het ook al handiger om mensen te zoeken aan de hand van hun afbeelding. Wat is er gekregen voor de 4,5 miljoen die aan CGI is gegund? Welke commerciële partijen zijn betrokken en betrokken geweest bij Burgernet en hoeveel is daaraan besteed?

De procesgang is kortom vrij absurd. Hoeveel aanbestedingen zijn er waarvoor en tegen welke bedragen. Het is Aanbestedingsnieuws inmiddels al met al wel duidelijk geworden dat de inkoopbehoefte wel groter is dan alleen voor de jaarlijkse pubertrek.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/98352

https://nos.nl/nieuwsuur/video/2385953-weg-amber-alert-welkom-omstreden-burgernet

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2385929-opsporing-vermiste-kinderen-in-gevaar-motie-om-einde-amber-alert-te-voorkomen

Eerder op Aanbestedingsnieuws:

Verslag Schriftelijk Overleg Amber Alert zaait nog meer verwarring 7 juni 2021

Veel aanbesteding in Jaarverslag Politie, maar geen Amber Alert 21 mei 2021

Kosten spelen ineens geen rol bij kindvermissingsalertering, blijkt uit PvdA vragen 6 mei 2021

AMBER Alert de D66 kamervragen: onvrijwillige intellectuele eigendomsoverdracht 5 mei 2021

Toch aanbestedings-interessant: de RvS Amber Alert uitspraak 19 april 2021

Amber Alert: onvindbare tik, Amber Alert is Europese sociale innovatie 13 april 2021

Kamervragen PvdA/SP en D66 over aanbesteding Amber Alert 9 april 2021

Politie stopt met Amber Alert 2 april 2021

AMBER Alert spant rechtszaak tegen politie aan 12 november 2018

Nieuwe aanbesteding pubertrek (Amber-alert en Burgernet) 15 april 2018

Kamer wordt pas na afloop aanbesteding Amber Alert geïnformeerd 23 januari 2018

Grapperhaus: aanbesteding voor uitvoering Amber Alert 12 december 2017

 

 

1 thought on “Opdrachtverstrekking kindvermissingsalerteringen onderwerp bij NOS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *