Kamer wordt pas na afloop aanbesteding Amber Alert geïnformeerd – Aanbestedingsnieuws

Kamer wordt pas na afloop aanbesteding Amber Alert geïnformeerd

Antwoorden op kamervragen over de Amber Alert komen pas na afloop van de aanbesteding. Dat antwoordt Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Mevrouw Attje Kuiken (PvdA) had daar met spoed om gevraagd. “Als alles al rond is, ook qua aanbesteding, dan heb ik namelijk niets meer aan die brief.” Kuiken vroeg naar de werkdruk van de organisatie omdat er haast is gemoeid met de Amber Alert en het goed regelen van te ondernemen acties bij kindvermissingen.

Grapperhaus antwoordt: “Dat laatste punt zal ik in ieder geval meenemen in de brief. De brief gaan we versturen zodra de aanbestedingsprocedure achter de rug is. Dan krijgt u die brief dus tussen maart en mei.”

Er liggen nogal wat vragen, rondom de Amber Alert. Ook onbeantwoorde, schriftelijke vragen, die in 3 weken beantwoord moeten worden. Kamervragen moeten binnen 3 weken, of -met uitstelbericht- 6 weken beantwoord worden. Vragen die nog langer liggen worden meegenomen door de griffier in een overzicht. Dat is bepaald in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (art. 135).

Een van de vragen is 30 oktober gesteld naar aanleiding van de begroting: hoe wordt de Amber Alert gefinancierd? Daarop werd 24 november bericht dat er een aanbesteding was uitgezet. Niet echt een antwoord op de vraag, verwijzen naar een jaarverslag. Maar nu ja. Wel informatie waar wij wat aan hebben want er moet dus in 2017 een aanbesteding gedaan zijn door de politie voor de kindvermissing tool.

Op dit moment heeft de politie een overeenkomst met Netpresenter BV over de dienstverlening ten aanzien van Amber Alert. De politie ontvangt hier een bijdrage voor van het ministerie zoals aangegeven in het jaarverslag. In 2017 zal een aanbesteding starten van een «voorziening alert kindvermissing».

Daar zochten we ons op 12 december helemaal scheel naar. We vonden niks. Ook niet als je zocht op kind. Ook niet als je alles nazocht van de politie, van elk jaar. Hoe ging dat dan precies met die aanbesteding? Is die aanbesteding al gepubliceerd?

Op 20 juni 2017 vroeg Attje Kuiken tijdens een rumoerig vragenuurtje naar de Amber Alert en hoe het precies zit met de werkdruk in de organisatie. Daarover waren namelijk al in 2011 door Minister Opstelten harde toezeggingen gedaan. Toenmalig (demissionair) Minister Blok antwoordde:

Voorts is van belang dat de politie in 2017 de aanbesteding start van een «Voorziening alert kindvermissing». De vraag voor een ruimere inzet van het huidige systeem voor vermissingen van jongvolwassenen zou daarin betrokken kunnen worden. Evenwel, een dergelijke interventie heeft gevolgen op juridisch, financieel, opsporings-tactisch en maatschappelijk terrein, alsook voor de effectiviteit van het in te zetten alerteringsmiddel zelf. Ik zal de politie vragen om uw vraag en de gevolgen van uw verzoek nader te onderzoeken in combinatie met de aanbesteding.

Heel erg van belang, want kindvermissingen zijn vreselijk en het gaat erom er op tijd bij te zijn bij zo’n vermissing. Dat stellen zowel de kamerleden als de Minister vast. Kuiken:

Rond 2011 zijn daar door voormalig minister Opstelten ook heel harde beloften over gedaan. Er moest voldoende capaciteit en voldoende expertise aanwezig zijn om in die eerste kritieke minuten, uren van een vermissing, op het moment dat het signaal er is dat er iets meer aan de hand is dan een tijdelijke vermissing of een weggelopen kind, snel te handelen. Nu blijkt dat dit niet het geval is. De nationale politie erkent dat ook zelf in reactie op schriftelijke vragen van RTL. Dat kan dus eigenlijk niet waar zijn!

We moesten er dus goed naar kijken en we hebben er een beetje haast mee, ook aldus Minister Blok, die tijdens datzelfde vragenuurtje antwoordt:

Ik heb van de korpschef begrepen dat ook hij naar aanleiding van deze berichten vindt dat we nog eens goed moeten kijken naar de bemensing van het meldpunt vermiste personen en dat we, waar er reden is tot zorg, ook snel maatregelen moeten nemen. Ik ben van plan om dat zo snel mogelijk in gang te zetten en zal de Kamer hoogstwaarschijnlijk kort na de zomer informeren over de stappen die naar aanleiding van deze berichten gezet worden.

Op de vraag hoeveel mensen er dan wanneer bij moeten, hield Blok vooralsnog een slag onder de arm.

Dat zou nou onzorgvuldig zijn, om nu ter plekke te gaan raden — want dat wordt het — hoeveel menskracht er nodig is. We constateren net met elkaar dat er een signaal naar buiten komt vanuit een belangrijke organisatie. Ik geef met de korpschef aan dat dat signaal zo ernstig is dat we onderzoeken wat daar precies speelt. Vervolgens rapporteren we aan de Kamer welke maatregelen we nemen. Daarbij hoort natuurlijk de vraag van mevrouw Buitenweg, maar het zou echt onzorgvuldig zijn om die nu te beantwoorden.

Onderzoek nodig?

Op 10 oktober 2017 vroeg Kuiken als kamervraag of dat AMBER Alert ook kon worden ingezet bij jongvolwassenen. Is het niet belangrijk dat extern wordt onderzocht hoe het bureau vermissingen functioneert en of er voldoende capaciteit is?

Enig relevant onderzoek dat Aanbestedingsnieuws kon vinden is van 6 juni 2017 naar de kamer gestuurd. Dat onderzoek is terug te vinden onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-809180 Het onderzoek kijkt naar of we de Amber Alert kan worden uitgebreid naar een -in onze woorden- Kwetsbare Doelgroepen Alert voor ouderen blinden en slechtzienden in tehuizen en instellingen en hoe dat er dan uit moet zien. Een onderzoek van juni wees uit dat de Alert zou moeten worden uitgebreid naar het verwittigen van kwetsbare groepen.

Daar valt de redactie van Aanbestedingsnieuws wel een beetje over. We begrijpen het wel, dat de Minister vreest voor de inzet van een Amber Alert voor 40.000 meldingen van vermissingen, omdat daar ook onterechte meldingen tussen zitten. We begrijpen ook dat er een capaciteitsprobleem is, bij het Landelijk Bureau Vermissingen en dat het goed moet worden uitgezocht; maar we begrijpen dan niet dat er tot aan Heerlen toe NL Alerts uitgaan, als Ajax voetbalt en de wegen rond Amsterdam vol zijn en er onderzoeken zijn om de aanbesteding uit te breiden naar ouderen, blinden en slechtzienden.

Zoektocht openbare aanbesteding

Wat we ook niet hadden gezien was de eerdergenoemde aanbesteding kindvermissingen. We zochten ons scheel op tenderned. In december al, en nu weer. En we volgen alle politie aanbestedingen op de voet. Er is dus blijkbaar een aanbesteding  “voorziening alert kindvermissing” en die is uit 2017. Maar als je zoekt op Tenderned naar Kindvermissing of amber of alert vind je niets. Nu ja. Niets. De Rijksmuseumbus en een brede school in Baarn-Noord. (Zie afbeelding)

Toch gek dat je zo moet zoeken naar openbare aanbestedingen! Wie reageert daar dan toch op? We hebben nu nog maar even alle aanbestedingen van de politie gezocht. Kijk maar in deze lange lijst van alle aankondigingen op TenderNed: Aankondigingenplatform- zoekopdracht alle politieaanbestedingen ooit. Wat we wel vonden was deze aanbesteding, voor “Burgernet 2.0.” Is dat m dan? We weten het niet, want we kunnen de openbare stukken niet inkijken via E-commerce Hub.  Omdat deze burgernet aanbesteding was afgerond en we wilden weten of t niet dezelfde was, hebben we ingelogd op E-commerce en geprobeerd de stukken te zien. Niks! Ook niet als je al al eerder bent aangemeld voor andere aanbestedingen van de politie. Maar die aanbesteding voor Burgernet 2.0 was toch afgerond? En de stukken waren al openbaar?

De inkoper die erbij staat hebben we nog gevraagd naar de openbare stukken van de aanbesteding die nu uit staat. Die verwees ons naar de communicatie-adviseur. De communicatie-adviseur kan deze stukken (dus de stukken van de openbare aanbesteding) lopende de aanbesteding niet prijsgeven. Hoe kan er dan ooit iemand op inschrijven? Ons is het een raadsel. Het lijkt er erg op dat de aanbesteding toch niet gepubliceerd is. Nu we al meer dan een maand ons hoofd er over breken. En in de zomer komt de uitslag alweer. Hoe kan dat dan toch als de aanbesteding nog niet gepubliceerd is? Dat is niet het enige onbekende.

Onbeantwoorde kamervragen: 

De volgende kamervragen van mevrouw Kuiken zijn tot op heden onbeantwoord:

Is er een mogelijkheid om het AMBER Alert systeem, onder scherpe door de politie vast te stellen criteria, ook te gaan inzetten bij levensgevaarlijke vermissingen bij jongvolwassenen?

Bent u hier voorstander van? Zo ja, onder welke voorwaarden zou dit kunnen? Bent u bereid om hier stappen op te ondernemen en in overleg te treden om het AMBER alert systeem ruimer in te kunnen zetten?

Naar aanleiding van een 3e bericht in RTL nieuws waarin de leverancier laat weten dat Amber Alert zo met de aanbesteding wordt bedreigd in zijn voorbestaan. Arno Rutte (VVD) vraagt:

 Ik begrijp heel goed dat bij een aanbesteding de minister niet precies alle voorwaarden hier op tafel kan leggen, omdat hij dan inderdaad de spelregels verstoort. Maar kan de minister dan in ieder geval duidelijkheid verschaffen of de aanbesteding dusdanig is ingericht dat de mensen die nu al elf jaar met heel veel succes AMBER Alert vormgeven, een kans krijgen in deze aanbesteding, dat ze in ieder geval mee kunnen doen?

Deze en meer van deze pijnlijke vragen stelt Rutte over de aanbesteding, die volgens hem eigenlijk voortkomt uit het aflopen van een subsidierelatie, waarna de wens is om de bestaande leverancier voort te zetten tegen een marktprijs. Een beetje flauw, want tot 2017 zat er een VVD-Minister op Justitie en op Economische Zaken waar aanbesteden onder valt, eveneens. Grapperhaus zei toen:

Wat speelt er? In 2011 is een contract afgesloten met Netpresenter, het bedrijf dat AMBER Alert op het internet faciliteert. De overheid is op enig moment verplicht om zo’n overeenkomst, zo’n dienst, aan te besteden. Dat is nou eenmaal de wettelijke verplichting, en dat geldt dus ook voor de functionaliteit van AMBER Alert. Het gaat om een fors bedrag van 1,1 miljoen euro dat met het contract is gemoeid. Een aantal jaren geleden is al tegen Netpresenter gezegd: we moeten helaas nu wel de richting op van een verplichte aanbesteding. Die aanbesteding vindt plaats en zal in de zomer van 2018 rond zijn. Ik wil u uitdrukkelijk zeggen dat ik niet iets kan zeggen over de lopende aanbestedingsprocedure. Daar ben ik zelf ook niet bij betrokken. En terecht, zo hoort het ook. Ik wil, voordat ik zo uw andere twee vragen beantwoord, nog eens benadrukken wat ik aan het begin al zei. Ik kan u garanderen dat we de komende jaren echt doorgaan met AMBER Alert, dit belangrijke middel. U mag mij in de Kamer straks bevragen over de uitkomst van de aanbesteding, want die moet AMBER Alert op hetzelfde niveau continueren.

Kortom alle inhoudelijke vragen over kansen voor de zittende leverancier worden ook niet beantwoord voordat het einde van de onvindbare aanbesteding in zicht is zodat iedere ondernemer een eerlijke kans heeft om te concurreren op het leveren van de Amber Alert.

 Eerst kopen dan vragen

Al sinds vorige zomer worden er dus vragen gesteld over de eisen aan Amber Alert. Wat zijn de eisen want de kamer heeft nog wel wat eisen, ook voor jongvolwassenen. Dan blijken er orders te worden uitgezet. Hangende de aanbesteding kan geen informatie worden gegeven. Er hangt altijd wel een aanbesteding. Zo’n aanbesteding voorbereiden en publiceren, mensen de kans geven om in te schrijven, vragen te stellen en dan beoordelen met een commissie en dan ook nog 20 dagen wachten tot er niemand in beroep gaat voor de rechtsbescherming. Je bent er minimaal 2,3 maanden mee kwijt. En dan kan de Minister dus niets meer zeggen? Op basis waarvan dan?

Gun First and Ask Questions Later, noemden we dat al eens. Eerst gunnen we de order bananen aan Chiquita, daarna mag de democratie lastige vragen stellen over de duurzaamheidseisen die moeten worden gesteld bij de inkoop van bananen. Als je met de portemonnee van je moeder rondloopt, werkt dat principe ook zo. Wat voor bananen. “Ja mam, daar kan ik nu nog niets over zeggen. Ook als je dan met tien zakken suikerbanaantjes aankomt. Maar die zijn ook heel gezond… tegen een verlaagde bloedsuikerspiegel… Van duurzame bietsuiker, lokaal geproduceerd. Oh. Was dat niet de bedoeling. Ja, met de kennis van nu…

Zie ook:

https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=4F7A4A5E-EE06-8E1D-FE4135B4415C901E

 

2 thoughts on “Kamer wordt pas na afloop aanbesteding Amber Alert geïnformeerd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *