Kamervragen PvdA/SP en D66 over aanbesteding Amber Alert – Aanbestedingsnieuws

Kamervragen PvdA/SP en D66 over aanbesteding Amber Alert

Op 1 april werd bekend dat de Politie stopt met de Amber Alertering. Dat werd bekend gemaakt via de persberichten van de politie. Er komt kennelijk nog een Aanbesteding voor om de opdracht aan de zeer waarschijnlijke kandidaat Burgernet te gunnen, maar in een markt van 2 spelers is al vrij duidelijk wat het resultaat gaat zijn als je het contract plots opzegt zonder dat de leverancier te laten weten. Niet zo objectief dus die op handen zijnde aanbesteding waarmee verondersteld objectief uit leveranciers wordt gekozen.

Op 6 april verscheen er ook een brief over, gedateerd 1 april, dus flink later gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het nu al niet vlekkeloos verloopt met de aanbesteding die dus nog moet komen. Dat blijkt eens te meer door de plotse aankondiging ermee te stoppen in juli en er nog een kamerbrief over te sturen met de plannen over dat in het vervolg met Burgernet wordt samengewerkt. “Verder zal de merknaam Amber Alert komen te vervallen en komen de berichten onder de Burgernet huisstijl” bericht de kamerbrief nogal lomp. Einddatum van het contract met Netpresenter is 22 juli 2021.Er ligt een enorme hypotheek op de inkoop met de kamerbrief van 1 april. Formeel is het met de aanbesteding nog een keuze tussen objectief gesproken “alle leveranciers”. Maar de enige adequate leverancier is eigenlijk al een schop onder de kont verkocht, met een dikke houdoe sodemieter op we gaan het anders doen, met jouw concurrent, WANT we moeten aanbesteden. Ja, rot he. Ja het moet, dienstorder. Oh en we willen JOUW werk integreren met de portal van de concurrent, dus geef even al je informatie aan hem.

Over Amber Alert hadden we het dus al, dat werkt gewoon goed. In de Kamerbrief stelt de verantwoordelijk Minister Grapperhaus dat het de wens was van de kamer om Amber Alert onder te brengen in Burgernet. Dat was eerder onmogelijk omdat met Burgernet geen afbeeldingen verstuurd konden worden en berichten alleen lokaal waren. Nu kan het wel, en dat maakt dat de politieorganisatie zich op zichzelf terecht genoodzaakt voelt de opdracht aan te besteden. Er zijn immers meer leveranciers van alerterings CMS-en.  Iedereen die weleens een afbeelding heeft geupload, kan dit in theorie. Maar dat is dan nog niet per se goed.

Zoals eerder aan uw Kamer gemeld1, heeft de politie in 2017 geconstateerd dat conform de Aanbestedingswet het technisch beheer van het systeem AMBER Alert openbaar moet worden aanbesteed. Aan Netpresenter (en aan Uw Kamer) is het voornemen tot het starten van een openbare aanbesteding gemeld. Netpresenter heeft zich hiertegen met o.a. een bodemprocedure en daaropvolgend hoger beroep verzet. In afwachting van de juridische procedure is de voorgenomen aanbesteding aangehouden en is, ten behoeve van de continuïteit van de vermist-kind-alertering, het contract met Netpresenter jaarlijks verlengd.

Burgernet 2.0

Inmiddels is er dus een burgernet 2.0 en daarbij kunnen wel afbeeldingen verstuurd worden. Wat een revolutionaire techniek. Digitaal afbeeldingen versturen! Over het wereld-wijde web! De digitale snelweg! Al blijkt uit de brief niet hoe het eruit ziet, dat het geen afbeeldingen mee kon sturen in versie 1.0, klinkt niet heel hoopvol. Windows 3.1 had al afbeeldingen. Online afbeeldingen versturen is een techniek die de wereld al kent sinds 1992. Leuk weetje, het ging toen om een foto van Les Horribles Cernettes.

©Screenshot Burgernet 2021 / Lege ruimte opgeleukt Aanbestedingsnieuws 2021

Alle Amber Alerts hebben we gezien. Hartstikke nuttig. En ze worden internationaal gezien. Heeft u weleens Burgernet bekeken? Nee? Misschien moet u dat echt eens even doen. Dan kom je al vrij vanzelf op het idee van vragen. En dan ook een postcode of woonplaats invoeren. Toe maar, het is de enige manier om er data uit te krijgen. Stel je voor dat er onmiddellijk moet worden uitgekeken naar een vermiste puber en we besteden al onze kostbare tijd aan het downloaden van het woord Burgernet. En dan naar links swypen he, op je foon, om de opgevraagde informatie ook te kunnen zien, dus je weet niet dat het er ook echt staat. Met zeker drie duimslagen. Bij het vierde vermiste kind heb je een carpaaltunnelsyndroom. En als je dan ergens in een weiland een mogelijk vermist kind tegenkomt, moet je daar eerst aan de koeien vragen wat de plaatselijke postcode is.

Kamervragen

Drie partijen hebben er al vragen over gesteld, de PvdA en SP werkten hierin samen en stelden scherpe vragen, die je echter niet kan terugvinden in de officiele bekendmakingen tenzij je het nummer al weet, omdat er vrij algemeen wordt gesproken van alert kind in plaats van het signaalwoord Amber Alert. Dat is nu ook precies het probleem met contentmigraties en waarom je dit met verstand moet doen. Metadatering is gruwelijk belangrijk, wil je een concrete vermissing ooit nog terug kunnen vinden. Verder vroegen ze naar hoe het nu zit met de internationale samenwerkingspartners van Amber Alert en of het bekend is dat Burgernet al deze en andere functionaliteit ontbeert.

De leden van D66 Van der Werff en Smeets hebben ook vragen gesteld over de plotselingen stopzetting van Amber Alert, maar die zijn nogal kluchtig en oninhoudelijk. Willen zij content wel kunnen terugvinden? Zij willen in elk geval weten “welke veranderingen in Burgernet hebben geleid tot het besluit om de functionaliteit in Burgernet te integreren”, vragen naar de bekende weg dus, zoals ze zelf ook al aangeven staat het antwoord al in de Kamerbrief van 1 april die 6 april verschenen is. Verder willen de kamerleden concreter weten welke technische en organisatorische vereisten waar Burgernet niet aan voldeed, nu wel behaald worden, ook qua bereik en samenwerkingspartners. Kan burgernet internationale zoekacties uitrollen? Is de overschakeling met voldoende waarborgen omkleed en met welke kosten. En is er sprake van Kennis en Kapitaalvernietiging door Amber Alert niet te ondersteunen.

Geen Vraag over Migratie

We hebben de kamervragen hieronder in geplaatst. Jammer dat de vragen zo aan de oppervlakte blijven. Gelukkig is het nog maar 9 april. Er kunnen nog veel intelligentere kamervragen komen. Jammer genoeg niet van de Piratenpartij, die hadden hier ontegenzeggelijk as nagenoeg enige wel de kennis voor in huis gehad, maar hebben weer geen zetel gehaald bij de laatstelijke verkiezingen. Een mooie reden voor Aanbestedingsnieuws om weer eens ongevraagd uitgeefkennis te spuien en te kijken of er nog mensen hun voordeel mee doen.

De details doen er veel toe voor de vindbaarheid van inhoud, en dat geldt ook voor transport naar andere platforms. Migratie van content, datamigratie is de hel. Ontzettend veel nazorg, voor geen tot nauwelijks extra omzet. Het is qua werk van een slavenarbeid alsof je de inhoud van je prullenbak sorteert, en de klant verwacht dat het gratis is omdat het er al ooit ergens was. Ja. Ooit. Ergens op een cassette die je nu met de Atari moet openen. Op een cd die nu kapot is omdat een overmoedige vervelende uitgever het schijfje als onderzetter heeft gebruikt.

Er is de afgelopen decennia veel effort gegaan in dit soort kennis-vretende migraties. Niet alleen bij uitgevers maar overal waar kennis is. Die kennis gaat verloren omdat er niet tegenop te archiveren valt tegen de innovatieve ontwikkelingen die software nu eenmaal doormaakt. Van floppy naar cdrom. Van cdrom naar USB. Van USB naar online streaming. Van online naar het tijdschrift. En uiteindelijk van tijdschrift soms zelfs gescand en dan met OCR tekst herkenning naar een database en iedere keer opnieuw vallen dezelfde plaatjes eruit die net iets anders gemetadateerd zijn of een ingewikkeld teken bevatten omdat er een cyrillische letter in de titel voorkomt. Die uitgeefproblemen zijn in het klein al schier onoplosbaar. Wie heeft er niet nog een kist vol floppies met gedichten en franse woordenlijstjes. Maar die passen niet in een USB-poort! MP3’s maken van je lievelingscassettebandjes? Hou op schei uit. Hoe groter de informatie, hoe erger het wordt. Hoe meer kennis je hebt, hoe groter je migratie achterstand kan oplopen.

Dus wat lijken Aanbestedingsnieuws dan zinvolle kamervragen. Is er gedacht aan nazorg en waar wordt die uit gefinancierd, toch niet ten koste van de alertering? Is het niet te prefereren dat Amber Alert met Burgernet gaat samenwerken? Is er gezocht naar manieren waarop dat mogelijk is? Moet een contract noodzakelijk worden stopgezet als wordt aanbesteed? Kan dit niet in verband met de mogelijke overgang van leverancier hoe dan ook doorlopen? Zijn de berichten ook doorzoekbaar voor derden of moeten die er zelf een database voor overtypen? Is er een overlappingsperiode waarin de inhoud dubbel gepost wordt?  Of waarin inhoud niet gepost kan worden? Wordt de content gemigreerd?  Is er een webredacteur aangezocht die met inhoudelijke ingrepen kan voorkomen dat de koppen al te cryptisch worden zoals nu het geval is? De Data móet gekoppeld aan locatie maar moet los daarvan doorzoekbaar zijn, waarom biedt Burgernet die mogelijkheid niet?  Kun je de data op burgernet eenvoudig delen met twitter facebook linkeding whatsapp en wat er nieuw bijkomt dat door de kinderen zelf gebruikt wordt tiktok, Snapchat, Clubhouse, Caffeine of de nu nog niet bestaande flippieflappie?

Migratie

Met migratie is het dus zoals het ook met migratie in het echt is. Door migratie gaat er kennis verloren. En kennis over vermiste kinderen wil je niet verliezen. HOE blijft de kennis van Amber Alert behouden. Door leveranciers te schofferen? Hoe wordt de content gemigreerd. Welke functionaliteit en kennis gaat verloren? Internationale partners weer een nieuwe rss feed te geven? Denk je dat die niets te doen hebben of zo. Iedere 2 jaar opnieuw Nederlandse kindvermissingen feeds aan het adressenlijstje toevoegen. Hoe gaat de Minister de data die opgedaan is met Amber Alert en de kennis en ervaring waarmee dat ontwikkeld is, borgen? Heeft de huidige leverancier een gelijke kans om de aanbesteding te winnen als de burgernet leverancier?

Denkbaar is dat het dus heel verstandig zou zijn als juist Amber Alert toch nog wel een poos in de lucht wordt gehouden, desnoods als failsafe, tot je zeker weet dat het andere werkt. Maar ook als dat niet zo is, waarom zou Amber Alert niet als particulier initiatief verder mogen op eigen kracht? En waarom wordt de huidige leverancier in een situatie geplaatst waarin hij zijn intellectuele eigendom volledig moet doneren? Waarom moet Amber Alert meteen uit de lucht worden gehaald, zoals in de kamerbrief is aangekondigd.  Dat is nu echt kapitaalvernietiging.

Strategie en innovatie

NB deze Amber Alert problemen zijn dus heel specifiek voor alle aanbestedingen. Dergelijke kapitaalvernietiging zien we door het hele land.

-Intellectuele eigendom is niet goed geregeld, ondernemers hebben het nakijken op een manier waardoor zij ook niet meer investeren in relaties met de overheid.
-Onderhandelingen en zakenrelaties met een zittende leverancier kunnen ondermijnd worden door de aanbestedingsplicht
-De gat-in-de-markt situatie ideaal voor normale ondernemers in een normale markt, is juist nadelig voor een aanbestedende ondernemer die daarom geen aanbesteding krijgt, strategisch gedwongen is zijn Intellectuele Eigendom prijs te geven om de klant te laten inkopen
-Hierdoor wordt de innovatie afgeremd en ondermijnd.
En dan hebben we het nog niet over de vele stakeholders belangen en andere waarden die beschermd zouden moeten worden en niet op zich in een aanbesteding geregeld zijn en daarom de facto niet de bescherming krijgen die ze verdienen en al helemaal geen mogelijkheid hebben om hun belangen aan te kaarten bij het inkoopproces. Dat speelt algemeen bij aanbestedingen, zoals bij taxichauffeurs en zorgverleners, die elke 3 jaar van contract wisselen. Maar ook mensen die geven om monumentale bruggen of faunarijke bossen, en in dit geval de vermiste kinderen.

Waarom is er geen opsporingsmelding gedaan van S. uit V. Oh omdat de content niet goed naar de burgernet portal gemigreerd is. Jammer zeg. In mootjes gehakt. Was er maar zoiets als een technologisch middel waarmee de overheid een portretfoto en bijbehorende tekst snel met iedereen in binnen- en buitenland kon delen.

Zie ook/:

https://www.burgernet.nl/gemeente/Regio-Amsterdam/Amsterdam

https://www.amberalert.nl/category/ik-zoek-mee/


Vragen van der Werf/ Smeets , 7 april 2021 NDS nummer nog niet bekend.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-976368

Bent u bekend met het bericht ‘Politie stopt met AMBER Alert, tot grote verrassing van
AMBER Alert’? 1)
2. Kunt u toelichten welke veranderingen in Burgernet hebben geleid tot het besluit om de functionaliteit Alertering Vermist Kind te integreren in Burgernet 0, zoals door u vermeld in
de brief ‘Stand van zaken functionaliteit Alertering Vermist Kind’?
2)
3. Welke technische en organisatorische vereisten waar Burgernet in 2017 nog niet aan voldeed worden nu wel behaald? Kunt u daarbij in het bijzonder ingaan op het bereik en de
samenwerkingspartners van Burgernet in vergelijking met AMBER Alert?
4. In hoeverre is Burgernet in staat landelijke en internationale zoekacties uit te rollen met dezelfde effectiviteit als AMBER Alert?
5. In hoeverre is de overschakeling naar Burgernet met voldoende waarborgen omkleed? Welke risico’s voorziet u in deze fase? Welke kosten zijn verbonden aan deze transitie?
6. Bestaat door de grote naamsbekendheid en ervaring van AMBER Alert niet het risico van kapitaal- en kennisvernietiging door het niet langer ondersteunen daarvan? Hoe denkt u dit te
kunnen voorkomen?

 


Vragen van de leden Kathmann (PvdA) en Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het stopzetten van het Amber Alert, 6 april 2021, NDS nummer nog niet bekend.  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-976199

1) Kent u het bericht ‘Politie stopt met Amber Alert, tot grote verrassing van Amber Alert’? en herinnert zich uw antwoorden over Amber Alert geuit tijdens het vragenuur van 12 december
2017?
2) Deelt u de mening dat het waarschuwingssysteem Amber Alert ten aanzien van de vermissing van een kind een grote naamsbekendheid en bereik binnen Nederland heeft? Zo ja, in
hoeverre is bij het besluit te stoppen met Amber Alert daar rekening mee gehouden en waarom wordt dit weggegooid? Zo nee, waarom niet?
3) Waar is uw veronderstelling, dat berichten over vermissingen herkenbaarder worden als ze allemaal onder één systeem komen te vallen, op gebaseerd? Welk onderzoek ligt hieraan ten
grondslag?
4) Deelt u de mening dat bij kindontvoeringen het slachtoffer vaak naar het buitenland wordt ontvoerd? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat het nationale systeem van Burgernet daar geen
rol in kan spelen terwijl Amber Alert wel internationaal actief is? Zo nee, waarom niet?
5) Hoe kan voorkomen worden dat waarschuwingen over vermiste kinderen verloren raken tussen de hoeveelheid berichten over tal van andere onderwerpen via Burgernet?
6) Welk bedrag wordt bespaard door Amber Alert stop te zetten en waarschuwingen over kindvermissingen onder te brengen bij Burgernet? Staat dit in verhouding tot de investeringen in
Amber Alert die geleid hebben tot een effectief systeem van waarschuwingen in het geval van vermiste kinderen?
7) Is er overleg met Amber Alert geweest over de stopzetting van Amber Alert? Zo ja, wanneer en zijn argumenten van Amber Alert om door te gaan meegenomen in de overweging om toch daarmee te stoppen? Zo ja, hoe is er dan toch tot dat besluit gekomen?
8) Waarom was u in 2017 nog “zeer enthousiast […] over Amber Alert” en benadrukte u nog uitdrukkelijk het succes van Amber Alert en stelde dat Amber Alert “zich de afgelopen jaren
[heeft] bewezen en zal dat in de toekomst ook doen”?2) en waarom bent u nu blijkbaar minder enthousiast geworden?
9) Deelt u de mening dat uit niets blijkt dat Burgernet ten aanzien van waarschuwingen van kindontvoeringen effectiever zal worden dan Amber Alert en wellicht zelfs minder effectief? Zo
ja, waarom stopt u dan toch met Amber Alert? Zo nee, waar blijkt het tegendeel dan precies uit?
10) Wilt u terugkomen op het besluit om met Amber Alert te stoppen? Zo nee, waarom niet?
11) Kunt u bovenstaande vragen afzonderlijk beantwoorden?


Hier de hele kamerbrief publiceren komt de leeswaardigheid niet ten goede. We hebben een fragment dat we belangrijk vonden eruit gehaald, wat nu de aanleiding was te gaan aanbesteden en de samenwerking met de huidige leverancier op te zeggen.

Het systeem AMBER Alert bestaat in Nederland sinds 2008, opgezet als particulier initiatief van Netpresenter B.V. in samenwerking met politie en justitie, eerst zonder vergoeding op basis van een samenwerkingsovereenkomst en vervolgens vanaf 2011 tegen betaling op basis van een commercieel contract.

Zoals eerder aan uw Kamer gemeld1, heeft de politie in 2017 geconstateerd dat conform de Aanbestedingswet het technisch beheer van het systeem AMBER Alert openbaar moet worden aanbesteed. Aan Netpresenter (en aan Uw Kamer) is het voornemen tot het starten van een openbare aanbesteding gemeld. Netpresenter heeft zich hiertegen met o.a. een bodemprocedure en daaropvolgend hoger beroep verzet. In afwachting van de juridische procedure is de voorgenomen aanbesteding aangehouden en is, ten behoeve van de continuïteit van de vermist-kind-alertering, het contract met Netpresenter jaarlijks verlengd. Na de uitspraak in hoger beroep resteren voor de politie geen juridische belemmeringen meer voor vernieuwing van de functionaliteit Alertering Vermist Kind.

De opgelopen vertraging heeft geleid tot een gewijzigde uitgangssituatie anno 2021 ten opzichte van 2017. Reeds in 2017 heb ik laten onderzoeken, mede naar aanleiding van de wens van Uw Kamer2, of de functionaliteit Alertering Vermist Kind zou kunnen worden ondergebracht bij Burgernet. Op dat moment was dat geen haalbare optie: Burgernet had destijds vooral een lokale functie en ook konden alleen tekstberichten worden verstuurd. Met het vernieuwde Burgernet 2.0 dat vanaf 2020 operationeel is, werd de optie van integratie echter wel realistisch: Burgernet 2.0 is in staat om ook landelijke berichten te verzenden en biedt de mogelijkheid om beeldmateriaal mee te sturen. Beide functies zijn noodzakelijke voorwaarden voor effectieve alerteringen ten aanzien van vermiste kinderen met een hoge risicofactor. De politie heeft deze optie nader onderzocht op technische en organisatorische vereisten en heeft op basis daarvan besloten de functionaliteit Alertering Vermist Kind te integreren in Burgernet 2.0. Daarbij zal de politie de merknaam AMBER Alert en het bijbehorende beeldmerk niet overnemen. Berichten zullen dus voortaan onder de herkenbare naam en huisstijl van Burgernet verschijnen. Uiteraard zal dit aan het publiek duidelijk kenbaar gemaakt worden. Het huidige contract met Netpresenter eindigt op 22 juli 2021 en wordt niet opnieuw verlengd. De politie heeft Netpresenter inmiddels (mondeling en schriftelijk) op de hoogte gesteld van haar besluit en de hoop uitgesproken om gezamenlijk te komen tot een ordentelijke afwikkeling en overdracht.

Integratie van de vermist-kind-functionaliteit binnen Burgernet draagt bij aan het overzichtelijker inrichten van de alerteringsfamilie. Ook komt de functionaliteit daarmee in eigendom van de politie, met een eigen bereik. Daarmee maakt de politie zich in dit vitale proces los van individuele marktpartijen en heeft de politie ook meer controle over de privacyaspecten rondom alertering en opsporings-berichtgeving. Tot slot kan door de samenvoeging efficiencywinst op het beheer worden behaald.

Uitgangspunt bij de integratie met Burgernet is dat de huidige kwaliteit en functionaliteit van de vermist-kind-voorziening gehandhaafd blijven, zoals ik ook in het verleden steeds aan Uw Kamer heb toegezegd3. Dit uitgangspunt geldt onverkort ook tijdens een beperkte technische overbruggingsperiode gedurende het integratietraject. Samen met de politie ben ik ervan overtuigd dat Burgernet een kwalitatief goed en toekomstbestendig product zal neerzetten, waarbij het belang van het kind voorop blijft staan.

1 Laatstelijk 35 200 VI, nr. 8.

2 O.a. Kamerstuk 29 628, nr. 755.

3 Kamerstuk 29 628, nr. 755.

 

4 thoughts on “Kamervragen PvdA/SP en D66 over aanbesteding Amber Alert

  1. Dit is wel jammer! Achter de stichting Amber Alert zit een keihard commercieel bedrijf, NetPresenter BV. Die vangt vies veel geld, elk jaar weer, op kosten van de belastingbetaler. Het is niet de Politie die stopt met Amber alert, want het contract met NetPresenter is al jaren geleden afgelopen. De politie doet juist al het mogelijke om kinderalerts te blijven doen, maar NetPresenter wil dat alleen op hun eigen lucratieve voorwaarden doen. Netpresenter heeft dit contract op onrechtmatige wijze telkens weer verlengd gekregen omdat zij een lobby tot in de tweede kamer voeren. En Kamerleden zijn er gevoelig voor, want wie durft het belang van kind alerts te betwijfelen? Terwijl juist de Politie het belang van vermiste kinderen boven het eigenbelang stelt. Beste Kamerleden: onze Politie is Waakzaam en Dienstbaar; op elke politiewagen staan die twee woorden geschreven. Steun ze eens voor het goede werk wat ze doen en kijk eens kritisch naar de wolf in schaapskleren die het kindbelang ondergeschikt maakt aan het eigen commerciële belang. En die niet schroomt om een schaamteloze lobby voor het eigenbelang te voeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *