Nieuwe aanbesteding pubertrek (Amber-alert en Burgernet) – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe aanbesteding pubertrek (Amber-alert en Burgernet)

Foto: Amberalert.nl

Het is allemaal nog niet irritant genoeg en blijkbaar is de huidige overeenkomst niet conform de wetgeving, zo is te lezen in een brief van Minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Er komt een nieuw systeem van ter vervanging van het huidige systeem aangevuld met nieuwe toepassingen zoals het faciliteren van wederkerigheid in communicatie, integratie van sociale media, meer diversiteit in communicatiekanalen, alsook het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid.

Door het verlies van ouderlijke macht inzake puberende meisjes wordt de samenleving straks dus geconfronteerd met een onophoudelijke stroom van berichten over weggelopen meisjes. Bij de redactie zijn schrijnende gevallen bekend van meisjes die het presteren om niet één maar wel 40 keer van huis weg te lopen. Facebook wordt nu al overstroomd door dit soort berichten die vrolijk gedeeld worden zonder dat er verdere actie wordt ondernomen, gelukkig maar, want in de meeste gevallen is het niet meer dan een eigenwijs verwend kind dat na een paar uren wel weer opduikt.

Integratie van sociale media en wederkerigheid in communicatie, meer diversiteit in communicatiekanalen zal zeker leiden tot het weglopen van huidige kanalen en het opstarten van nieuwe kanalen zonder deze vervuiling. Vult u maar in, straks op de telefoon via pushberichten, sms, facebook, Whatsapp etc. allemaal berichten over één en de zelfde wegloper en dan ook nog gebruiksvriendelijk. Geen ontkomen meer aan tenzij je alles wegdrukt en ook de belangrijke issues gaat missen.  Je mag de vermissing van een Anne Faber bijvoorbeeld natuurlijk gelijk stellen aan het weglopen van de dertienjarige X, die boos is omdat ze geen konijntje krijgt of haar spruitjes moet opeten. En dan ook nog wederkerig. Uit analyse van huidige groepen in sociale media wordt steeds meer met andere ogen gekeken naar communicatieve “scheetjes” zoals daar zijn “o, hier heb ik veel voetstapjes liggen”, “Gedeeld in Emmer-Compascuum”, “mooie foto”, “prachtig”, “nee, ik heb niets gezien”, of de oproepjes aan bekende door alleen hun naam in te tikken. Gevolg is dat meldingen worden uitgezet, timelines geblokkeerd worden, mensen worden ontvriend etc. We zien dus langzamerhand door overkill Amber-Alert en Burgernet in het moeras wegzakken.  Dan kun je je afvragen of het zinvol is om veel geld te spenderen aan dergelijke systemen. Of worden we straks door Pia Dijkstra bij de oren gepakt. LUISTEREN!!, zoals ze ook al het begrip doneren ofwel geven in vrijwilligheid en bij leven onderuit heeft geschoffeld.

 

De Volledige brief aan de Tweede Kamer kunt u hier lezen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/13/tk-aanbesteding-amber-alert-en-relatie-tot-burgernet

Dit bericht is een ingezonden opinie van Trots op Niks ( Nederlands Instituut voor Kiezersbelangen en Samenlevingsvraagstukken i. o. ) https://www.facebook.com/pg/Trots-op-Niks-379858948720039

2 thoughts on “Nieuwe aanbesteding pubertrek (Amber-alert en Burgernet)

 1. Uit de Kamerbrief:
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29668-44.html

  Nr. 44
  BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Den Haag, 13 februari 2018

  Op 21 december jl. tijdens het Algemeen Overleg Politie heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de het lopende aanbestedingsproces van Amber Alert en over de relatie tussen Amber Alert en Burgernet (Kamerstuk 29 628, nr. 755). Bij dezen doe ik mijn toezegging gestand.

  De politie heeft geconstateerd dat de overeenkomst – lopende tot eind juli 2018 – tussen de politie en het bedrijf Netpresenter die het Amber Alert systeem beheert in strijd is met de wettelijke vereisten. Conform de aanbestedingswet dient de overeenkomst openbaar te worden aanbesteed. Het huidige systeem zal niet uit de lucht worden gehaald totdat er een alternatief is gevonden, waarbij het streven moet zijn om die functionaliteit nog verder te verbeteren.

  De politie is gestart met de procedure tot de aanbesteding van een

  «Voorziening alert kindvermissing». Momenteel worden verschillende opties uitgewerkt voor de aanbesteding, variërend van alles aanbesteden tot alleen de technische aspecten. Hierbij wordt dezelfde hoge kwalitatieve standaard gehanteerd als bij het huidige Amber Alert met het doel om het vermiste kind zo snel mogelijk op te sporen. Voor de politie en mij staat dat belang voorop.

  Burgernet is een samenwerkingsverband tussen de politie en gemeenten met het doel om burgers actief te betrekken bij de veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving. In 2017 is gestart met de ontwikkeling (via een openbare aanbesteding) van een nieuw systeem ter vervanging van het huidige systeem aangevuld met nieuwe toepassingen zoals het faciliteren van wederkerigheid in communicatie, integratie van sociale media, meer diversiteit in communicatiekanalen, alsook het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid.

  De overeenkomst tussen Amber Alert en Burgernet is dat beide systemen zich bezighouden met sociale media om te communiceren met het publiek (onder meer over een vermist persoon maar vanuit andere criteria).

  Mijn ambtsvoorganger heeft een visietraject geïnitieerd over de rol van de overheid bij alerteringen in het veiligheidsdomein en voor welke alterteringen zij verantwoordelijk wil zijn. Juist ook om de komende jaren zo goed mogelijk te blijven aansluiten bij de technologische ontwikkelingen en de vraag uit de samenleving. Het bereiken van zoveel mogelijk mensen, via diverse kanalen ongeacht het middel, heeft een ieders voorkeur.

  De Minister van Justitie en Veiligheid,
  F.B.J. Grapperhaus

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *