Aannemer Leiden later klaar dan verwacht – Aanbestedingsnieuws

Aannemer Leiden later klaar dan verwacht

In de gemeente Leiden is aannemer Du Prie, die de opdracht voor de renovatie van het stadhuis van Leiden heeft gewonnen, later klaar dan verwacht. De verwachte opleverdatum is nu in het eerste kwartaal van 2022. Dat liet wethouder Damen weten tegenover Sleutelstad.nl. In onze archieven vonden we dat de werkzaamheden hadden moeten worden opgeleverd op 31 december 2020.

De aannemer Du Prie Bouw & Ontwikkeling uit Leiden heeft officiëel uitstel aangevraagd. De aanbesteding was uitgeschreven in 2019, op 22 augustus 2019 werd de opdracht gegund voor 19,5 miljoen en in de opdracht werd benadrukt dat het ging om een monumentaal gebouw en het behouden van het karakter daarvan. De balies moesten worden weggehaald, het binnenklimaat verbeterd en verduurzaamd en een atriumdak moest verwijderd, met een kleine uitbreiding. Tegelijk liep er een opdracht voor een audiovisueel systeem voor de raadszaal van Leiden.

De opdracht wordt ook duurder, niet zozeer vanwege de bouw, maar omdat de kosten voor het aanhouden van meer locaties oplopen. Dat zijn kosten die blijkens een blik op TenderNed, door Leiden ook extern heeft belegd.

Aanbestedingsnieuws ziet er een aanbestedingsfilosofische les in voor alle aanbesteders. Van het concert des levens krijgt niemand een program. Je kan eisen stellen aan de tijd, vaak is het een doorslaggevend selectiecriterium; maar ook aannemers kunnen maar beperkt in de toekomst kijken. Corona had je toch niet aan hoeven zien komen, nu ja de CEO van 3M en vaste kijkers van Business Insider weer wel. De consequenties van anderhalf jaar stilgevallen economie om een verkoudheidsvirus, dat verzin je niet, nu ja op de profetie van de nostradamus van de Balkan, Baba Vanga, na.

Niet alleen heeft dat allerlei gevolgen voor teruggelopen werkzaamheden van baliemedewerkers van Burgerzaken, tot gemeentelijke opdrachtgevers en moeilijker bereikbare wethouders. Bouwstoffen/materialen waarvoor men afhankelijk is van de levering van internationale producenten kunnen ook erg op zich laten wachten. Personeel kan met allerlei verlofsomstandigheden te maken hebben ten gevolge van de corona. Alles leidt vertraging en de vertraging veroorzaakt nog het meest vertraging.

Cornelis Springer, Stadhuis te Leiden, 1870
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Het_stadhuis_te_Leiden_door_Cornelis_Springer.png

Dat maakt maar weer, dat de tijd minder zinvol is als gunnings- en of selectiecriterium. Overschrijdingen van de opleveringstermijn zijn vaak eerder regel dan uitzondering. Gehaaide belovers komen zo met een opdracht weg, waar een ander die eerlijk is c.q. beter de tijd kan inschatten, de opdracht juist verliest óm zijn eerlijkheid.  Het gaat er eerder om de kennis in huis te hebben om op tijd aan de bel te trekken en bij te sturen als de planning niet gehaald wordt.

Tegelijk kun je er ook niet niets over zeggen, in het geval van onvoorziene omstandigheden (waar je niet in voorzag) heb je dan namelijk juridisch gesproken “onvoorziene omstandigheden”, waarin in de contractuele bepalingen niet is voorzien (art. 6:258 BW). Dat opent een doos van Pandora aan Barents/Riesenkrants-achtige uitspraken over wat er nu wel of niet in redelijkheid en billijkheid moet toekomen aan wie gegeven dat niemand kon verwachten dat [mezusenmezo].

Net even pech dus, als je dan het volgende in je aanbestedingsleidraad hebt opgenomen:

De aanbestedende dienst is zich bewust van de huidige marktomstandigheden. Om deze reden heeft ze bij deze aanbesteding gekozen voor ruime rekentijd, een rekenvergoeding en een redelijke verdeling van de risico’s. Ook is in de planning een periode van circa 6 maanden opgenomen tussen Gunning en start bouw.

Hoe zuur is het, als je bij jezelf denkt dat je een betere aannemer hebt laten schieten omdat een ander zogezegd eerder klaar was? Dat is niet alleen zuur voor jezelf, het is pas echt zuur voor de betere aannemer die nu tijdens de coronaperiode misschien wel duimen zit te draaien. Vergeet dus vooral niet om echt onplanbare onzekerheden contractueel vast te leggen wanneer de overeenkomst kan worden opgeschort of beëindigd. Anders eindig je nog als het Belgische justitiepaleis. Onaf. Men verwacht daar dit jaar nog dat het in 2030 klaar is.

Zie eerder:

Audiovisueel systeem stadhuis Leiden

en:

Leiden gaat historisch stadhuis renoveren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *