Nieuwe aanbesteding forensische zorg voor 2020 e.v.

De divisie ForZo/JJI (Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen)  heeft besloten de raamovereenkomst(en) Forensische Zorg 2018-2019 niet te verlengen. Een nieuwe aanbesteding voor contractjaar 2020 en eventueel verder vindt plaats in 2019. Een gevolg van het niet verlengen van de raamovereenkomst(en) Forensische Zorg 2018-2019 is dat paragraaf 4.4 van de Aanbestedingsleidraad 2018 niet meer van […]

Regiovervoer Noord-Brabant beëindigt contract ZCN

Hoewel het contract optioneel twee jaar verlengd kon worden, ziet Regiovervoer Noord-Brabant ervan af. Het contract loopt nog tot het einde van dit jaar en dan gaat de inkoopsamenwerking van 11 Brabantse gemeenten op zoek naar een nieuwe aanbieder. Dat bericht het Brabants Dagblad. De inkoopsamenwerking koopt in voor de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, […]

Schiphol vervangt informatiebalie door praatpalen en apps

Schiphol schaft de bemande informatiebalies op de luchthaven af. Reizigers moeten zich voortaan wenden tot Whatsapp of een self service punt om hulp vragen. Schiphol verwoordt het zelf wat anders: “Schiphol zet in 2019 nieuwe communicatiekanalen in om de reiziger in de terminal nog beter te helpen bij vragen of problemen.”. Volgens het Parool komen […]

Gemeente teistert ZZP’er Macander met inkoopbeleid

In een column op de website Joop doet Hester Macander haar beklag over de “aanbestedingen-gekte”. Macander vindt dat de tijd en energie die erin geïnvesteerd wordt, niet in verhouding staat tot de omvang van de opdracht. De column gaat over een onbekende gemeente die via een meervoudig onderhandse aanbesteding op zoek gaat naar een communicatiemedewerker […]

Hilversum wil sociaal werk quasi-inbesteden aan de Tomingroep

Hilversum wil een opdracht voor schoonmaak van de openbare ruimte quasi inbesteden aan de Tomingroep via de Stads Beheer Service SBS BV. In een collegebrief gaat verantwoordelijk wethouder Jaeger van Financiën in op de juridische aspecten daarvan. De tijdelijk afgesloten contracten schoonmaak en onderhoud van de openbare ruimte en het gemeentelijk groen lopen per 30 juni […]

Vlaardingen gunt tijdelijk personeel aan Between

– De aanbesteding voor het leveren van tijdelijk personeel  aan Gemeente Vlaardingen is gegund aan Between. De raamovereenkomst is per 1 maart 2018 gestart en is geldig voor twee jaar met mogelijkheid van verlenging van twee keer een jaar. De gevraagde functies zijn divers en betreffen: interim management, detachering technisch, ICT, juridisch, financieel, administratief, facilitair en overig […]

Breedweer verslaat SW-bedrijf Leeuwarden op MVO-eisen ondanks loonsubsidie

In een artikel op P-Plus laat Directeur Jack Stuifbergen van schoonmaakorganisatie Breedweer weten, hoe zijn onderneming kon winnen bij een aanbesteding voor een sociale werkvoorziening. Dat was moet gelijk door goed te letten op de speciale vereisten van de opdracht. Daarmee versloeg het een SW-bedrijf. Een zeldzaamheid, want SW-bedrijven zijn niet commerciëel uitgebaat. Het SW-bedrijf […]

Eindhovense WMO-tarieven aanbesteding ´zeer zorgvuldig` volgens regiegroep

Gemeenten zijn via de AmvB reële prijs verplicht om een reëele kostprijs te betalen voor de levering van een voorziening in het kader van de WMO (hulpmiddelen, regiotaxi). Nadat Eindhoven eerder op de vingers was getikt door de CRvB  vanwege verlaagde normtijden, is een Regiegroep Monitoring AMvB reële prijs (hierna: regiegroep)  de slag gegaan om te […]

Minister Koolmees: schoonmakers DJI zijn voor ziekte of verlof

Naar aanleiding van kamervragen antwoordt minister Koolmees dat Nee, er is een aanbesteding uitgeschreven voor uitzendkrachten bij de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) die in gevallen van ziekte of verlof van de eigen schoonmaakmedewerkers van de RSO kunnen worden ingezet. Inkoop vindt binnen het Rijk voor een belangrijk deel gebundeld voor het hele Rijk plaats. Dat is ook het […]

Veiligheidsregio Haaglanden gunt schoonmaak aan Werkse!

Veiligheidsregio Haaglanden heeft een schoonmaakcontract gegund aan de Werkse! onderdeel van de Werkse! Holding. De organisatie Werkse! is in 2014 ontstaan na samenvoeging van Combiwerk en de afdeling Werk van de gemeente Delft. Op 5 februari werd het contract ondertekend. De tender stond van meet af aan niet open voor reguliere schoonmaakbedrijven. Daar schreven we […]

MKB Nederland: Overheid maakt potje van eisen bij aanbestedingen

Belangenclub MKB-Nederland wil dat ondernemers een vergoeding krijgen van 0,6 procent van de opdracht voor de kosten die zij maken in een aanbestedingsprocedure. Dat stellen ze aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer over Marktwerking en Mededinging, waarbij aanbesteden in zijn algemeenheid steevast aan de orde komt. Nu staat het op de […]

Linkit Consortium wint aanbesteding flexibel personeel VWS en SZW

Het Linkit-consortium heeft een aanbesteding gewonnen voor een raamovereenkomst voor flexibele IT inhuur bij het Ministerie van VWS en SZW. De raamovereenkomst heeft een looptijd van vier jaar en start op 1 januari 2018. De totale geraamde opdrachtwaarde betreft €90 miljoen. Bijzonder aan de opdracht is dat het voor de invulling van social return voorziet […]