Motiveren gunning mag ook barmhartig – Haagse Markt beveiliging – Aanbestedingsnieuws

Motiveren gunning mag ook barmhartig – Haagse Markt beveiliging

Alleen wijzen op op verplichte Europese Aanbestedingen, is dat nou genoeg? Is er helemaal niets dat een bestuur kan doen voor een vertrouwde leverancier die een opdracht toch verloren heeft? Als een ondernemer een grote hartekreet naar je opstuurt, waarom het na jarenlange trouwe dienst als beveiliger van de Haagse Markt, is gepasseerd voor een bedrijf uit een andere stad. De raadspartij stelde er vragen over en daar kwam pas 4 april een antwoord op, dat we pas nu online terugvinden, het is altijd een hoop gezoek naar het antwoord op raadsvragen. Lang nagedacht over het antwoord kennelijk, maar het blijft een slecht verhaal.

In januari kreeg Den Haag een hele mooie brief van de Holland Security, een 12-jarige beveiligingsondernemer, de tranen springen je in de ogen.

Onze eigen mensen vragen zich ook wel eens horen wij wel bij de stad den haag we zijn er geboren en getogen maar voelen ons buiten gesloten. terwijl deze mensen nu eindelijk een dipoma hebben en weer toekomst hadden omdat wij die konden geven.

Beste Mevrouw Judith Oudshoorn, dit is een NOODKREET van een lokale partij ten opzichte van een groot bedrijf uit Amsterdam. Zij overleven wel zonder de beveiliging van de Haagse Markt, de Grote Markt en het SUS team door de grootte van hun bedrijf en de contracten die zij geven, maar wij niet. Ik kan misschien nog 2 maanden overleven en dan mijn deuren sluiten. Dit zou betekenen dat ik het merendeel van mijn personeel zal moeten ontslaan, contracten niet kan verlengen waar wij nu alleen nog mensen hebben met een vast contract en de opleiding moet stopzetten. Daarnaast kan Hofstad Security BV geen sponsorbijdrage meer leveren aan het verenigingsleven, want veel initiatieven sponsoren wij in geld en natura zoals; sportclubs, wijkbussen, kinderkampen en activiteiten voor ouderen. Alles moet ik afzeggen met toezegt geld wat ook zij nodig hebben in deze tijd. En hoop Hofstad heeft de filosofie gaat met ons goed dan moeten andere er ook van profiteren.
Graag hoop ik met u een persoonlijk gesprek te hebben om bovenstaande toe te lichten en te bespreken en zie uit naar uw reactie of dat u ons nog kunt helpen.

De raadsleden mevrouw Oudshoorn – van Ginderen en de heer Aydin stelden er op 3 februari vragen over aan de gemeenteraad. Die worden zeer summier beantwoord. Aanbestedingsnieuws vindt het verschrikkelijk. Wat een ijzigheid, om zo met mensen die jarenlang voor je gewerkt hebben, zo af te danken met een massa-ontslag en niet eens om redenen van slechte performance maar alleen verloren met de aanbesteding. UEA verkeerd ingevuld, net te laat met de aanbesteding, wie zal t zeggen wat voor een minieme oorzaak het is, waardoor het leven van zo veel mensen compleet verstoord wordt. Echt in het belang van de stad is het ook niet, beveiligers van zo ver te halen. En het getuigt ook wel echt van ondernemertje pesten als je de ondernemers eerst verplicht werknemers te zoeken in je UWV-kaartenbak en daarna de stekker eruit trekt.

 

1. Is het college bekend met deze brief? Of zijn er andere vergelijkbare casussen?
Ja.
2. Kan het college aangeven waarom zij in deze gevallen voor bedrijven van ver buiten Den Haag
gekozen heeft?
Vanwege de geraamde waarde van de opdracht is de gemeente verplicht een Europese aanbestedingsprocedure te volgen. In de aanbestedingsprocedure hebben wij rekening gehouden met de mate waarin een inschrijver (vanaf het moment van ingang van de opdracht tot aan het einde van de looptijd), kennis heeft van wat er speelt binnen het betreffende gebied. Bij Europese aanbestedingsprocedures is het niet toegestaan inschrijvers te weigeren op grond van de plaats van hoofdvestiging. De procedure staat dus voor iedere partij open. In deze procedure is voorlopig gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding.
De Haagse VVD en de PvdA zijn van mening dat het juist in deze sector belangrijk is om te werken met bedrijven en mensen uit de buurt. Zij kennen de mensen en weten hoe ze met hen om moeten
gaan.
3. Is het college het hier mee eens? Zo ja, kan zij dan toelichten waarom er niet voor een bedrijf uit de eigen regio gekozen wordt? Zo nee, waarom niet
Zie het antwoord op vraag 2. Ook een bedrijf met een hoofdkantoor buiten Den Haag kan Hagenaars inzetten. Daarnaast hebben zij ruime werkervaring binnen het Haagse en dus kennis van de lokale
situatie.  In 2020 heeft de Haagse raad een breed-gesteunde motie ingediend die als doel had om als gemeente meer producten en diensten in te kopen bij het lokale midden- en kleinbedrijf.

4. Kan het college aangeven hoe bovenstaand besluit zich verhoudt tot deze motie? 
Het college maakt zich al geruime tijd sterk voor MKB-vriendelijk aanbesteden en ondersteunt de ambitie het lokale MKB meer te laten profiteren van gemeentelijke opdrachten. Binnen de juridische
kaders zijn hiertoe al vele maatregelen genomen. Voor opdrachten met een bepaalde geraamde waarde zijn wij echter verplicht de Europese aanbestedingsprocedure te volgen en mogen we inschrijvers niet
weigeren omdat het hoofdkantoor buiten Den Haag is gevestigd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris /de burgemeester,
Ilma Merx /Jan van Zanen

Al vele maatregelen genomen? Hoeveel is vele? Hoeveel is “geruimte tijd?” en “bepaalde geraamde waarde”, Wat voor maatregelen? Mogen we dat ook nog weten?

Was de gemeente nu werkelijk zo ledig aan opties? Aanbestedingsnieuws denkt van niet. Allereerst kun je misschien iets hartelijker communiceren in de gunningsberichten. Ook deze raadsantwoorden, die in het geheel niet ingaan op de emoties van de ondernemer, getuigen van het empathisch vermogen van een Haagse ijsverkoop-robot met een bekakte robotische stem en maar 1 smaak: citroen. En dat terwijl een beetje medeleven, helemaal niets hoeft te kosten.

Dat is niet het enige. De motivering van de gunningsbeslissing, als die er al is, kan ooit echt een insult upon injury zijn, respect en erkenning moet je toch echt wel even kunnen opbrengen, als je iemand laat weten waarom hij heeft gefaald. Het gaat hier niet om iemand die het “deze keer niet geworden is”, het gaat om een onderneming die integraal aan de kant wordt geschoven bij een voor hem heel cruciale opdracht. Zie ook: Analyse van een uitgever: Aanbesteding Zutphense Koerier is one way love

Dan ten derde, zijn er ook nog wel mogelijkheden om de ondernemer ook financiëel tegemoet te komen bij de overgangsperiode. Zijn die ingezet? Is er gekeken naar de inzet die de ondernemer getoond heeft? Is er überhaupt gedacht over een tegemoetkoming in de aanbestedingskosten? Ten vierde, met een inkooporder moet een ondernemersrelatie niet hoeven eindigen. Je kan ook een nieuwe order uitzetten om de mensen elders weer aan het werk te zetten. En dat hoeft ook niet eens met een aanbesteding. Had er niet een SeaS-procedure kunnen worden gevoerd om de mensen die uit de bijstand kwamen, hoe dan ook ergens anders in Den Haag iets anders te laten

©ZaZ 2021

beveiligen? https://www.pianoo.nl/nl/sectoren/sociaal-domein/checklist-inkoop/aanbestedingsprocedures-voor-sas-diensten

Ten vijfde zou je nog kunnen denken aan ver van tevoren communiceren om het de ondernemer ook echt mogelijk te maken om de aanbesteding te winnen. Als dat op de korte termijn geregeld moet worden naast de reguliere bedrijfsvoering, is dat soms echt te veel.

Je kan iemand een schouder geven om op te huilen en je kan m alleen een summiere mededeling in een kortaf briefje doen. Aanbestedingsnieuws vermoedt, dat het dat laatste is. Als je dan toch zo vastberaden bent om je helemaal aan de regels te houden, moet daar ook een beetje barmhartigheid bij. Als je het ijs niet breekt, krijg je op den duur vanzelf ijs terug en dan liggen uitglijers ook in het verschiet.

 

Zie ook: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9719526/1/RIS307778_Aanbesteding_bijlage

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9974510/1/RIS307778%20Beantwoording%20SV%20Aanbesteding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *