Evenementenbeveiliging Floriade Expo 2022 Almere – Aanbestedingsnieuws

Evenementenbeveiliging Floriade Expo 2022 Almere

Impessie: © Floriade.nl

Van 13 april 2022 t/m 9 oktober 2022 is Almere hét podium van de Floriade Expo 2022. Floriade is dan iedere dag geopend van 10.00 tot 19.00. Na instemming met het masterplan Floriade 2022, van de gemeenteraad in de zomer van 2015,
is een Floriade onderneming opgericht. De gemeente Almere heeft het organiseren van Floriade 2022 ondergebracht bij Floriade Almere 2022 B.V. (Floriade Expo 2022). Met het thema Growing Green Cities inspireert Floriade de bezoeker om groener en gezonder te leven. De Expo biedt 40 landenpresentaties, een spectaculair kascomplex, een 850 meter lange
kabelbaan over het 60 hectare grote terrein, inspirerende tuinen, paviljoens met duurzame innovaties voor leefbare steden, horeca en shopping, kunst en een cultuurprogramma.
• Wereldtuinbouwtentoonstelling is een thematische variant van een Wereld Expo
• Floriade is de 7e editie van een wereldtuinbouwtentoonstelling in Nederland
• Floriade Expo vindt plaats één keer in de tien jaar plaats
• Centrale ligging in grootmetropoolregio Amsterdam, Almere, direct aan de A6
• 600.000 m2 / 60 hectare
• Prognose: 2 miljoen bezoekers (72% nationaal en 28% internationaal)
• Floriade wordt het grootste evenement van Nederland in 2022

Floriade Almere 2022 B.V . organiseert de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 en doet dat samen met de gemeente Almere, de provincie Flevoland, de Nederlandse Tuinbouwraad, de Rijksoverheid en partners, deelnemers en belanghebbenden uit binnen- en buitenland. Voor Floriade Expo 2022 is in opdracht van Floriade het Strategisch Veiligheidsplan ontwikkeld. In dit plan zijn meerdere deelopdrachten gedefinieerd die samen de veiligheidsorganisatie
vormen. Hierin zijn in grote lijnen technische opdrachten als ook opdrachten voor het leveren van diensten door derden herkenbaar. Een van deze opdrachten betreft het leveren en faciliteren van Evenementenbeveiliging Floriade EXPO 2022.
Het inkoopvolume overstijgt naar verwachting de drempelwaarde waarboven Europees aanbesteed moet worden. Het ligt daarom in de rede een Europese aanbesteding uit te voeren.

Floriade Expo wenst een inschrijver te contracteren voor de personele bezetting met dienstverlening op Floriade Expo waarvan de functionarissen naast het uitvoeren van de geprotocolleerde beveiligingswerkzaamheden tevens in staat zijn preventief te signaleren en te voorkomen. Floriade Expo hecht er grote waarde aan dat het vergroten van de veiligheid en het vergroten van het veiligheidsgevoel bereikt wordt door middel van ‘security awareness’ en ‘hospitality’. Een proactieve houding en het zo vriendelijk mogelijk benaderen van bezoekers moet hierin centraal staan. ‘Security awareness’ benadrukt een proactieve en doelgerichte wijze van werken en de interactie tussen het beveiligend personeel, bezoekers en overige medewerkers op de Expo. Het beveiligend personeel is in ieder geval op de hoogte hoe specifieke gedragingen tot onveilige situaties zouden kunnen leiden en weet hier proactief naar te handelen. Dit als vervanging op eventuele reactieve maatregelen. Op deze wijze wil Floriade Expo een plek creëren waar bezoekers en medewerkers zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Gedrag en uitstraling van het beveiligend personeel vormen een essentieel onderdeel van de totale beleving. Iemand zich welkom laten voelen zit in het bieden van een prettige omgeving, de wijze van aanspreken, het tonen van gemeende en oprechte interesse en de uitstraling van het personeel. Daarbij dient inschrijver vaste taken op het gebied van beveiliging en veiligheid uit te voeren. Floriade Expo is op zoek naar een inschrijver met een professionele-, ondernemende- en adviserende houding. Zelfstandigheid, proactief en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden die voor Floriade Expo onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. De opdracht richt zich op het leveren van beveiligingsmedewerkers op de terreinen, bij de gebouwen en voor het publiek door één partij met verschillende functies en tijdens verschillende momenten van een dag, onder aansturing van de Floriade veiligheidscoordinator (VC). Het betreft:
– Projectleider.
– Parkbeveiliging overdag van 08.00 tot 20.00 uur;
– Opschaling evenementbeveiliging i.v.m. VIPS en drukte tussen 08.00 en 00.00 uur;
– Nachtbeveiliging met hond dagelijks van 20.00 tot 08.00 uur en
– Bezetting meldkamer dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur.

Er is sprake van een dienstverlenings- en leveringsovereenkomst een initiële looptijd van bijna zeven maanden (april 2022 t/m oktober 2022), waarbij de voorbereidingen zullen plaatsvinden vanaf februari 2022 t/m april 2022. De daadwerkelijke levering en dienstverlening vindt plaats tijdens de looptijd van de Floriade Expo 2022 van 14 april 2022 t/m 9 oktober 2022, met op 13 april 2022 de Floriade Opening. Dat maakt samen 180 dagen. Opdrachtgever verplicht zich in deze periode om evenementenbeveiliging af te nemen bij de gekozen leverancier. Er is een volume voorzien van 25.000 uren. Het aantal uren is een inschatting; deze kan nog wijzigen, afhankelijk van de definitieve risicoanalyse. De waarde voor deze opdracht is voor nu door de opdrachtgevers geschat op: € 925.000,- (excl. BTW). Dit is een inschatting op basis van de nu bekende data. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Daarbij is Floriade Expo geïnteresseerd in een eventueel voorstel vanuit opdrachtnemer om als partner of sponsor te participeren.

De aanbestedende dienst organiseert een Europese aanbesteding volgens de zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure.
Dit betekent dat alle inschrijvers die menen aan de eisen voldoen een inschrijving kunnen indienen. Indien een inschrijving niet op eerdere gronden is uitgesloten, wordt overgegaan tot de inhoudelijke beoordeling van het aanbod van de inschrijver.
De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst bepaald op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’. De inschrijver(s) achter de inschrijving(en) met de beste prijs-kwaliteitsverhouding krijg(t)(en) de opdracht dus gegund.

Bron: Tenderned zondag 31 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/242603

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *