Taxihosts dienstverlening Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Taxihosts dienstverlening Amsterdam

Foto: pixabay.com

Om de grote toestroom van taxi’s in Amsterdam in goede banen te leiden, heeft het “Programma taxi” in de loop der jaren op meerdere ‘hot times’ & ‘hot places’ regulering opgezet. Het gaat daarbij om het managen van reguliere taxistandplaatsen, van tijdelijke (‘pop-up’) taxistandplaatsen en het reguleren van taxi-verkeersstromen. Deze plekken moeten goed gereguleerd worden. Taxichauffeurs zijn vindingrijk en vastberaden om – door de grote concurrentie en de lage verdiensten- zo snel mogelijk bij de klanten te zijn. Enkelen schuwen het daarbij niet om veel en snel rondjes te rijden, daarbij verkeersovertredingen te begaan, voor te dringen op standplaatsen of aanwijzingen van overheidsprofessionals te negeren.
Om dit werk goed te doen, is ervaring met de doelgroep taxichauffeurs van groot belang. De verkeersregelaars die in de loop der tijd vanuit verschillende bureaus zijn aangetrokken, hebben niet altijd genoeg zwaarte om dit werk goed te kunnen doen.
Het uiteindelijke doel van deze aanbesteding is om, in de vorm van een raamovereenkomst, tot afspraken te komen met één opdrachtnemer over de inhuur van taxihosts.

Voor het reguleren van taxi-verkeersstromen in Amsterdam, wenst gemeente Amsterdam taxihosts in te zetten.  Aan de opdrachtnemer wordt gevraagd om taxihosts en teamleiders te leveren voor, in beginsel, de volgende locaties:

  • Centraal station reguliere taxistandplaats (IJ-zijde)
  • Leidseplein reguliere taxistandplaats (Leidsebosje)
  • Leidseplein omgeving (variërend; nu Raamplein en Prinsengracht)
  • Rembrandtplein pop-up taxistandplaatsen (Utrechtsestraat en Blauwbrug)
  • Rembrandtplein omgeving (variërend, nu Vijzelstraat, Reguliersdwarsstraat)

Andere locaties kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst worden toegevoegd. De gemeente is voornemens om voor deze opdracht een Raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar, met een optie tot verlenging van maximaal twee jaar of twee keer de mogelijkheid het
contract met één jaar te verlengen. 

De totale uitgave aan taxihostdiensten bedraagt naar schatting € 1.000.000 per jaar. Voor de totale overeenkomstperiode inclusief verlenging is dat derhalve €4.000.000 exclusief BTW. Dit betreft een indicatie op basis van de historie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De maximale opdrachtwaarde is opgenomen vanwege de wettelijke plicht daartoe en dient niet als budgettair kader te worden geïnterpreteerd door inschrijvers. Door de ontwikkelingen en maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van Covid-19 worden op dit moment minder taxihosts ingezet. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen op dit gebied, kan dit betekenen dat de inzet lager blijft dan ‘regulier’.

De gemeente zal bij de uitvoering van deze opdracht de resultaten en de overige prestaties van opdrachtnemer evalueren. De gemeente legt de frequentie en de wijze waarop de metingen zullen plaatsvinden vast in de raamovereenkomst. In ieder geval zal er een eindevaluatie door de gemeente Amsterdam plaatsvinden bij het eindigen van de opdracht. De evaluatie omvat minimaal de volgende zaken:
1 Kwaliteit van de dienstverlening,
2 Geleverde diensten
3 Verloop personeelsbestand; in het bijzonder teamleider(s).

Bron: Tenderned 17 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222529

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *