Aanbesteding Schoonmaak Haaglanden: gereserveerd voor sociale werkplaatsen

Een order voor schoonmaak van 32.800m2 en glasbewassing van 13.300 m2 aan ramen van de 33 locaties van de Veiligheidsregio Haaglanden is exclusief voorbehouden aan sociale werkvoorziening organisaties. Eerder in 2013 werd een vergelijkbare opdracht gegund aan de sociale werkplaats van de Haeghe groep. Toen ging het nog om 25 locaties. Het gaat om ramen […]

Uitspraak in bodemzaak inbesteden schoonmaak Dordrecht

De rechter heeft uitspraak gedaan in een zaak over het inbesteden van schoonmaakwerk voor de gemeente Dordrecht. Daar had de gemeente het bestaande contract met een schoonmaakbedrijf opgezegd en mensen uit de sociale werkplaats neergezet. Daartegen is Schoonmaakbedrijf GOM in beroep gegaan. Samenwerken op het gebied van schoonmaak is volgens GOM geen publiek-publieke samenwerking. Gemeente […]

PIANOo: Inzetten van DAS niet altijd zinvol

Via een DAS kunnen aanbestedende diensten direct ondernemers inschakelen voor een concrete opdracht. In een artikel uit de Tender nieuwsbrief van juli 2017 waarschuwt Jacobien Muntz-Beekhuis van PIANOo voor het inzetten van een DAS-aankoopsysteem wanneer dat niet nodig is. Inkopers moeten in de gaten houden hoe groot de belasting wordt voor de ondernemers die op de […]

PVV stelt vragen over aanbestedingen Floriade

  PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk heeft aan het college van Almere gevraagd hoe het komt dat bureau OverMorgen is gekozen als opdrachtnemer voor het Rondje Weerwater. Bij het Rondje Weerwater is gekozen voor de ontwikkeling door de Bureaus Karres&Brands, NorthernLight en OverMorgen. PVV stelt dat, door voor deze bureaus te kiezen, de ‘bestuurlijke integriteit in Almere in […]

Plasterk bemoeit zich niet met IT aanbesteding Groningen

Plasterk wil zich niet mengen in de Groningse discussie over een IT-aanbesteding die ten koste gaat van het vast in dienst zijnde IT-personeel. Dat geeft hij als antwoord op kamervragen van SP-kamerlid van Raak. Als de Groningse IT-aanbesteding wordt doorgevoerd, gaat dat ten koste van ( < 145) banen, afhankelijk van de vraag of sprake […]

Manengenius wint aanbesteding van Leiden voor civieltechnische medewerkers

De aanbesteding van de gemeente Leiden en gemeente Oegstgeest voor de inzet van externe projectcoördinatoren en civieltechnische medewerkers is voorlopig gegund aan ManEngenius. De opdrachtgevers waren op zoek naar partijen die de komende jaren kunnen voorzien in een flexibele schil als aanvulling op haar eigen dienst. Manenginius bericht dat het samen met onderaannemer Nebest dit resultaat […]

Tilburgse broodjes zijn bereisd door aanbesteding

De broodjes van de gemeente Tilburg worden aangeleverd door een bakker uit Asten (+60km), die een aanbesteding daartoe gewonnen had. Op verbaasde vragen van een journalist van het Brabants Dagblad, laat de gemeente weten dat de reclame op de auto van de bakker wel uit Asten komt maar men de broodjes smeert in Breda (+30km). […]

Groningen zet omstreden aanbesteding ICT door

Het college van Groningen gaat door met een omstreden aanbesteding voor het uitbesteden van ICT-personeel. Er is gekozen voor één-leveranciersstrategie, wat inhoudt dat alle uitgevraagde dienstverlening door één leverancier wordt geleverd, al dan niet in onderaanneming. De OR en het personeel hebben een negatief advies gegeven aan de gemeenteraad. Ook de gemeentelijke rekenkamer is kritisch. […]

FNV wil staken als NS winkels gaat aanbesteden

Vakbond FNV dreigt te gaan staken als de NS de aanbestedingen in concessie voor de winkels op het station doorzet. In een gisteren verzonden ultimatum aan de directie van NS eist FNV Spoor dat ze stopt met de uitverkoop van het spoorbedrijf en bovendien eist de vakbond dat de NS reageert op onrendabele concessies. Het ultimatum […]

Verantwoord marktgedrag beveiliging: goed aanbesteden en contract management

Aanbesteden en goed opdrachtgeverschap hangt nauw samen met verantwoord marktgedrag. Dat stelden de ondertekenaars van de Code Verantwoord Marktgedrag in de Beveiliging. Op 15 mei is in navolging van de schoonmaakbranche de code door overheidsinkopers en beveiligingsbedrijven getekend. De heer Weimar (directeur Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk en tevens CPO Rijk) verwelkomde de beveiligingsbedrijven. In […]

Inspectie SZW wijst opdrachtgevers op onderbetaling en bedrijfsongevallen

De Inpectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) heeft grote zorgen over onderbetaling van werknemers en een sterke toename van het aantal bedrijfsongevallen. Inspecteurs en rechtercheurs zien gevallen van uitbuiting in de schoonmaakbranche. Er worden meer overtredingen van de Wet Minimumloon (WML) geconstateerd. Daarnaast ziet de Inspectie een toegenomen risico op ongevallen door aanrijdingen bij wegenbouw.  “Werknemers die de ultieme […]

Gelderland gunt ICT aan OGD

Vandaag ondertekenen Roel Nikkessen en Rein van Beers, algemeen directeur en commercieel directeur van OGD ict-diensten, het contract voor de levering van ict-diensten aan de Provincie Gelderland. Het contract is voor een periode van minimaal vier jaar, waarbij OGD de diensten rondom infrastructuur, hosting, werkplekken en servicedesk van de provincie overneemt en uitvoert. De Provincie […]