A2 Echt-Stein gunfirst al 3 jaar eerder afgeblazen – Aanbestedingsnieuws

A2 Echt-Stein gunfirst al 3 jaar eerder afgeblazen

De uitvoeringsovereenkomsten die op het laatste moment (2 december jl.) niet zijn ondertekend, voor het project A2 Het Vonderen (Echt), Kerensheide (Tussen Stein en Geleen) waar een wegverbreding zou moeten plaatsvinden, hinderen de aanbesteding niet. Dat beweert tenminste de Minister in een kamerbrief, die 7 januari is verschenen en nog getekend door Barbara Visser.

Dagblad De Limburger berichtte over de kwestie, “Zorgen en boosheid na plotseling afblazen voor contractondertekening voor verbreden A2, Rijkswaterstaat meldt miljoenentekort”. Volgens de kamerbrief zou het echter gaan om enkele miljoenen op een begroting van 287 miljoen. Dé Limburgers zijn er op tegen, concludeert De Limburger alsmede de kamerbrief. Wacht even. Is in Limburg iedereen het met elkaar roerend eens? Nee, toch niet. In een filmpje laat Rijkswaterstaat zien, dat het toch wat genuanceerder ligt en veel bewoners de wegverbreding helemaal niet willen. Saillant detail: Het gaat om het smalste stukje Nederland, de strook ter hoogte van Susteren is 6 kilometer breed. Dan telt een bredere snelweg echt wel. Bewoonster Henny de Mooi maakt zich zorgen over de knotwilg, zie afbeelding in een filmpje dat blijkens de viewer door het AD is gefilmd.

Het was aanleiding voor kamervragen van de leden Peter de Groot en en de Limburgse Silvio Erkens van de VVD. De gedeputeerde Maarten Gaans heeft over de annulering eveneens zijn zorgen geuit. De huidige planning was volgens de kamerbrief start van de aanbesteding in het voorjaar van 2022, gunning in 2023 en uitvoering van 2025-2027.

Begrijpelijk, zo moemt de Minister Visser dat, in de kamerbrief. De annulering had volgens haar al veel eerder moeten plaatsvinden omdat al eerder duidelijk was dat het budget ontoereikend was. De communicatie met de betrokken partijen over de annulering is te laat opgestart, zo erkent zij. Over de uitkomst van de validatie van de omvang van het tekort wordt de kamer nog nader geïnformeerd volgens de MIRT structuur.

Blijkens dezelfde kamerbrief is het tekort al in oktober 2019 bekend geraakt bij het vaststellen van het Tracébesluit. Het werpt een licht op de werkwijze rond aanbestedingen. Kennelijk wordt al bij het Tracébesluit onderhandeld met marktpartijen over het bedrag ver voor de aanbesteding uit. Maar was de aanbesteding daar dan niet voor bedoeld?!? Dat is dan “vragen naar de bekende weg”. De A2 is een hele bekende weg.

Kenners van aanbestedingsnieuws weten wel hoe we deze, niet zo heel democratische werkwijze al sinds jaar en dag noemen: naar analogie van Shoot first and ask questions later: Gun First and ask questions later, waarbij gun dus staat voor het gunnen van een aanbesteding. Eerst presenteren we een plan aan de lokale democratie dat lekker vaag is zodat ze wel ja moeten zeggen, dan kopen we de shizzle, dan volgen we het regeltje over de uitvoering genaamd aanbesting nog eventjes op omdat het moet, dus en stel er naderhand maar eens een keertje vragen over, en dan mogen daarna de boze bewoners eens inspreken. Wanneer, nou als hun huis al gesloopt is.

Dat gunfirst dat werkt in theorie dus heel snel, alle hinderlijke burgerparticipatie is beperkt tot inspreken op een plan dat te vaag is om daar werkelijk op te kunnen inspreken en achteraf als de weg er al ligt eens te gaan klagen bij de Rijdende Rechter over aansprakelijkheid. In de praktijk werkt het helemaal niet snel,

Henny de Mooi wijst aan in een filmpje waar de weg moet komen te liggen:  bovenop de eik©Rijkswaterstaat 2021 filmpje https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a2-wegverbreding-het-vonderen-kerensheide

bijvoorbeeld als de marktpartijen dit geintje ook zienp en weten dat er druk op de ketel staat, dan verkopen ze hun huid natuurlijk duur. Helemaal als ze er zelf ook wonen. En ook nog niet weten wat het precieze tracé nu gaat worden en of hun huis niet op de afrit komt te staan.

Wat de precieze reden is, maakt niet uit. De partijen waarmee je overlegt houden er na verloop van tijd allemaal dezelfde strategie op na: het kost 500 miljoen. Voor minder kan ik het echt niet doen. Geldt voor 3a3 Wegverbredingen ook. Wij kunnen het krap aan regelen in kannen en kruiken voor 630 miljoen, er speelt zo veel mee he, onteigeningen in hartje Sittard misschien wel. Kroonberoep… Onteigening kan jaren duren, dat snapt u toch. Overigens is het met de uitstel inmiddels al opgelopen tot 640 miljoen. Sja: hogere gasprijzen verwacht, inflatie…

In de kamerbrief staat dit zinnetje, dat natuurlijk niet van veel proceslogica getuigt:

Het niet ondertekenen van de overeenkomsten op 2 december heeft vooralsnog geen effect op de realisatie en/of planning van het project. Met ondertekening van de overeenkomsten ontstaat een verplichting. Het is daarom niet slechts een formaliteit. Het is noodzakelijk voor de start van de aanbesteding. We zetten erop in om een effect op de planning te voorkomen. Dit is afhankelijk van een besluit over het budget.”

De meest verstrekkende vraag is aan welke oplossingen gedacht kan worden om ondertekening alsnog mogelijk te maken. Hou dit vast he. De vraag is “Welke oplossingen”. Daarop antwoordt de Minister

“Op basis van de gevalideerde raming en het onderzoek naar versoberingen dient een besluit te worden genomen over het project”.

Is dat een oplossing? Een nieuwe beslissing? Het klinkt ons in de oren als een verdere vertraging. Stikstofproblematiek speelt volgens de Minister niet mee (3a3 Wegverbredingen calculeert: oh, 660 miljoen) We willen niet de glazen van onze eigen business ingooien maar we hadden op deze site ook al eens laten weten dat mathematisch gezien een wegverbreding nooit betere doorstroming oplevert en dus ook nooit een doelmatige inkoop is als dat het doel is. Zelfcitering voelt toch wel een beetje verkeerd maar het is belangrijk dat de hele wereld het weet:

Al decennia is bekend dat wegverbredingen nooit effectief zijn en volslagen onzin, maar het is alsof je tegen een muur praat. De doorstroming wordt niet bevorderd met een wegverbreding. Ondergetekende wil niet flauw doen , maar moest dit in de jaren 90 met Wiskunde A in klas 4 nog uitrékenen. Niet eens met Wiskunde B. Met Wiskunde A! Op de H.a.v.o ! Waar je nog echt iets leert. Het stond gewoon in het boek, de lengte van een gemiddelde auto, de breedte van de weg en de oppervlakte van de file. Je kan het ook zelf even uitrekenen. Ook zonder latente vraag wordt een file niet of alleen zeer tijdelijk nauwelijks korter van een wegverbreding en dat is algemeen bekend. Een vergroting van de capaciteit veroorzaakt daarbovenop latent verkeer, wat nu de ruimte heeft. Maar ja er staan bomen en als je daar van een plankenzager nog een mooi prijsje van krijgt, zegt de gemeenteraad er democratisch  toch geen nee tegen.
Aanbestedingsnieuws 22 maart 2019, Rechtszaak zit Woerden dwars bij aanbesteding Hollandbaan

 

CDA en Christenunie kritisch op Gun First beleid Ermelo

Railterminal nu democratisch besloten en al eerder gegund

Aanbesteding Haagse Maria Stuartplein op komst

Verbouwing sportcomplex Dorper Esch voorlopig gegund

Klucht in Son en Breugel om aanbesteding Sint Petrus Bandenkerk weer groter

Son onderzoekt aanbesteding Kerk Sint Petrus Banden

Westelijke ontsluiting Amersfoort: fietsbrug te steil

Kamer wordt pas na afloop aanbesteding Amber Alert geïnformeerd

Veel aanbesteding in Jaarverslag Politie, maar geen Amber Alert

 

 

4 thoughts on “A2 Echt-Stein gunfirst al 3 jaar eerder afgeblazen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *