Klucht in Son en Breugel om aanbesteding Sint Petrus Bandenkerk weer groter – Aanbestedingsnieuws

Klucht in Son en Breugel om aanbesteding Sint Petrus Bandenkerk weer groter

Vlak voor de landelijke verkiezingen laten VVD, Dorpsbelang en Voor U! weten een tweede inkooptraject aan de kaak te stellen omtrent de Sint Petrus Banden kerk in Son en Breugel. Nu gaat het echter niet om de bouw maar om de opdrachtverstrekking. Maar €5000,- ?!? “Wij willen veel meer belastinggeld uitgeven aan onafhankelijk onderzoek”. Het (overigens al het tweede) onderzoek naar de aanbesteding van de sloop/wederopbouw van de Sint Petrus Bandenkerk en het huizenproject dat daarbovenop moet komen. Bewoners en kerkgemeenschap hadden in plaats van het woningbouwproject liever gezien, dat er een gemeenschapshuis zou komen dat de markante kerk slechts minimalistisch, met een glazen uitbreiding, zou renoveren.

©Leermakers/HEVO 2021

De kerkgangers en bewoners en belanghebbenden hadden de voorkeur gehad voor een ontwerp van HEVO waarmee het kerkgebouw gered zou kunnen worden voor de buurt. De gemeente had echter alleen belang bij de grond en had op dezelfde locatie woningbouw bedacht. Een eerste onderzoek, gelast door dezelfde partijen en daterend van 2016 was uitgevoerd door bureau Berenschot, leidde niet tot een scherpe conclusie dat er iets ontbrak aan de gevoerde werkwijze. Zoals we eerder berichtten wilde het college zelf ook een onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid van de aanbesteding, en daarmee ging een motie, strekkende dat bureau Berenschot ook een tweede onderzoek zou uitvoeren van tafel. Wat blijkt, niet bureau Berenschot maar advocatenkantoor Hekkelman heeft de opdracht toegewezen gekregen. Kennelijk voor een fractie van de prijs, €5.000,-

Wij hoorden ervan via het blad Mooi Son en Breugel, dat we natuurlijk altijd tot op de letter uitspellen maar we vonden ook in de raadsinformatie de bijbehorende brief. Inderdaad, Hekkelman wordt verweten niet onafhankelijk te zijn, als dienstverlener voor het Brabantse inkoopbureau BIZOB, waar vele gemeenten mee samenwerken. Nou, dan geef je de opdracht toch gewoon onderhands aan Aanbestedingsnieuws 3a3 Publishing en Consultancy? Aanbestedingsnieuws is echt ont-zet-tend onafhankelijk, zeer ervaren met de onmogelijkheid van Aanbesteden en wij zeggen altijd ook wat niemand wil horen. Als u meer wil betalen, is dat voor ons echt geen probleem. Voor €370.500 of hoeveel kost zo’n kerk, kunnen we alles in het werk stellen om de waarheid boven tafel te krijgen.

18 februari 2021

 

Geacht college.

Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van zowel de keuze voor advocatenkantoor Hekkelman, dat het onderzoek naar de rechtmatigheid van aanbesteding en de informatievoorziening ten aanzien van het Dorpshuis gaat uitvoeren, alsmede van het budget in relatie tot de complexiteit van het dossier. Om de twijfels in de raad weg te nemen, heeft het college op 4 februari 2021 toegezegd dat er een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Omdat zowel het gemeentelijk apparaat als BIZOB onderdeel zal zijn van het onderzoek, dient o.i. het onderzoek te worden uitgevoerd door een bureau dat geen samenwerking of dienstverband heeft met beide instanties.

Echter, Hekkelman advocaten verleent juridische dienstverlening aan o.a. BIZOB. Hierdoor is er geen sprake van neutraliteit en objectiviteit. Verder vinden wij het onbegrijpelijk dat een onderzoek met betrekking tot een dergelijk omvangrijk dossier met een zo beperkt budget wordt uitgevoerd. Gezien de door ons genoemde bezwaren en om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, dragen wij u op uw keuze voor advocatenkantoor Hekkelman te herzien en te kiezen voor een kantoor/bureau dat geen relatie heeft met de bij het onderzoek betrokken instanties. Omdat zij al eerder betrokken zijn geweest bij het dossier Dorpshuis, zou bureau Berenschot in aanmerking kunnen komen. Daarnaast willen wij dat u het onderzoeksbudget verhoogt, zodat er wél een gedegen en gefundeerd onderzoek kan plaatsvinden dat recht doet aan de omvang van het dossier en de gestelde onderzoeksvragen. Gelet op de urgentie gaan wij ervan uit dat u antwoordt voor einde vrijdagmiddag, 19 februari 2021.

Fracties Dorpsbelang, VOORU! en VVD.

De VVD liet in 2017 weten dat de gemeente alleen een belang heeft bij de grond en dat de Kerk liever ziet dat het gebouw geheel gesloopt wordt. Vreemd, want op de laatste bijeenkomst kreeg je die indruk dat de kerk het zou willen slopen, helemaal niet. De kerkgangers in het filmpje noemen het kapitaalvernietiging. Natuurlijk, een deel van het dorp komt er nooit. Maar dat deel dat er wel komt heeft er de halve familie begraven getrouwd en gedoopseld. Piet Bakermans liet weten over het verdriet en de pijn en dat je herinneringen niet kan vasthouden. Allemaal mensen in tranen. Waarom wil het bestuur dan slopen? Vaak is het toch een probleem dat de subsidie ontbreekt. Terwijl er dus voor al die onafhankelijke onderzoeken het geld kennelijk tegen de plinten klotst. Maar het hart van bewoners is natuurlijk onbetaalbaar.

Op een tweede filmpje, nu niet van Omroep Brabant maar bij Studio 040,  op een foto van Pleun Wolters, is duidelijk te zien dat Stam+ De Koning bezig is met de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Interessant. Met welke aanbesteding dan? Die moest toch nog in de markt worden gezet?  We zagen niets voorbij komen, niet als je zoekt op Son (TenderNed zoekopdracht SONENBREUGEL ), of kerk Tenderned zoekopdracht KERK, of Stam Koning,, multifunctioneel hebben we nog geprobeerd, nou ja niets. Hoeveel is er met die opdracht gemoeid?  Had BAM dat niet goedkoper gekund, zodat er meer geld was voor een derde onderzoek naar de rechtmatigheid van de aanbesteding? Dat kan toch allemaal niet zomaar volgens de Aanbestedingswet, mevrouw Staatssecretaris Mona Keijzer?  Vreemd hoor.

https://studio040.nl/nieuws/artikel/eindelijk-is-son-begonnen-aan-renovatie-petruskerk

 

Zie ook eerder op Aanbestedingsnieuws: Son onderzoekt aanbesteding Kerk Sint Petrus Banden

1 thought on “Klucht in Son en Breugel om aanbesteding Sint Petrus Bandenkerk weer groter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *