Rechtszaak zit Woerden dwars bij aanbesteding Hollandbaan – Aanbestedingsnieuws

Rechtszaak zit Woerden dwars bij aanbesteding Hollandbaan

Laatst geupdate op mei 7, 2019 door redactie

Hoe nu verder, nu de rechter heeft geconcludeerd dat de opdracht niet aan de aannemer met de laagste prijs (KWS) mag worden gegund, zoals de gemeente wil. We hebben het over een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor de reconstructie van het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan in Woerden. Op de opdracht is de RAW 2015 van toepassing. Wat was er dan precies voor schreeuwend onrecht? Nou daarvan sla je stijl achterover. Iemand die niet begrijpt hoe de RAW-systematiek werkt, moet ook een eerlijke kans maken op een opdracht.

Er hebben in totaal vijf ondernemingen op de opdracht ingeschreven, waaronder een protesterende en anoniem gebleven bedrijf Puntje Puntje en KWS. De Gemeente heeft op 4 december 2018 een proces-verbaal van aanbesteding bekendgemaakt, waaruit blijkt dat KWS de laagste inschrijfsom heeft geboden (€ 1.474.000) en [eiseres] de op-een-na-laagste inschrijfsom (€ 1.655.000).

Allereerst vindt de rechter dat het allemaal niet transparant genoeg is, op basis van het bestek, dat je met nul euro of een negatief bedrag mag inschrijven op de bestekspost “totaal overige kosten”. De vraag is daarbij of de kostenpost in het bestek, nu een … zeg maar .. .”vrij” invoerveld is of niet. Dat is het dus niet volgens de gemeente en KWS, en dat weet ook iedereen in de bouwwereld.

Het bestek ziet er zo uit:

“Bestekspostnummer Omschrijving Eenheid
9 Staartposten
91Eenmalige kosten
910010 Inrichten werkterrein EUR……..
910020 Opruimen werkterrein EUR……..
910030 Melding Besluit bodemkwaliteit EUR……..
918870 Korting EUR……..
918880 Overige eenmalige kosten EUR……..
919990 Totaal eenmalige kosten EUR…….. EUR……”

Volgens de gemeente en KWS was de post overige kosten niet een vrij in te vullen prijs maar een saldo van het totaal. Doordat bij een andere post een grote korting is gegeven, komt er daardoor bij de totaal eenmalige kosten een negatief bedrag uit. Dat principe is dus de systematiek van het RAW-bestek, met subtotalen.

De eiser, puntjepuntje, wist dat niet, en stelt dat de gemeente juist afweek van die RAW-systematiek. Bovendien wist de eiser niet dat de gemeente toe zou laten dat er een dergelijke korting wordt gegeven om bij de totale eenmalige kosten op een negatief bedrag uit te komen, omdat het in het bestek nu had gestaan dat “manipulerend inschrijven” niet is toegestaan.

 [eiseres] heeft daartegenover toegelicht dat het op grond van artikel 01.01.01 lid 4 RAW 2015 voor een aanbestedende dienst mogelijk is af te wijken van de Standaard RAW-bepalingen en dat zij er vanuit was gegaan dat de Gemeente dit met het verbod op negatieve prijzen in hoofdstuk 4 ook had gedaan. De voorzieningenrechter acht deze aanname niet onbegrijpelijk en daarom kan [eiseres] niet worden tegengeworpen dat zij destijds geen vragen heeft gesteld.

Is dat nu manipulerend inschrijven? En zo ja had de gemeente het dan uitgesloten bij aanvang van de wedstrijd? De rechter vindt de lezing van de eiser niet onbegrijpelijk. “Gezien het voorgaande kan de vordering onder I. worden toegewezen, met dien verstande dat het de Gemeente zal worden verboden om op basis van het gunningsvoornemen van 4 december 2018 de opdracht aan KWS, althans aan een andere partij dan [eiseres] te gunnen. Het is immers niet uitgesloten dat KWS of een van de andere inschrijvers na een correct uitgevoerde heraanbesteding als winnende inschrijver uit de bus zullen komen.”

Ach ja. Is de opdracht wel nodig? Het wegdek ziet er op Google nog prima uit. En lekker breed. Toch gebeuren er veel ongevallen. In 2017 was er een kopstaartbotsing tussen 3 autos. Het fietspad was toen in september 2018 aangepast omdat het door droogte zou zijn verzakt.  Dan is er in oktober 2018 een fietser door een scooter aangereden. Volgens het Algemeen Dagblad komt het door het slechte wegdek. Het ongeval is dus niet voorkomen met het aangepaste fietspad dus dat had je net zo goed kunnen laten.

Maar goed, er moest dus nog weer meer geld naartoe want dat klotst tegen de plinten in Woerden. Gaan ze het fietspad nu vergulden? Neen, het gaat helemaal weg. Met de geplande werkzaamheden moet dan het hele fietspad, wat dus nog maar net een jaar geleden hersteld is in verband met verzakkingen, worden opgeheven ten gunste van een wegverbreding. Dat is dan om de doorstroming te bevorderen.

Al decennia is bekend dat wegverbredingen nooit effectief zijn en volslagen onzin, maar het is alsof je tegen een muur praat. De doorstroming wordt niet bevorderd met een wegverbreding. Ondergetekende wil niet flauw doen , maar moest dit in de jaren 90 met Wiskunde A in klas 4 nog uitrékenen. Niet eens met Wiskunde B. Met Wiskunde A! Op de H.a.v.o ! Waar je nog echt iets leert. Het stond gewoon in het boek, de lengte van een gemiddelde auto, de breedte van de weg en de oppervlakte van de file. Je kan het ook zelf even uitrekenen. Ook zonder latente vraag wordt een file niet of alleen zeer tijdelijk nauwelijks korter van een wegverbreding en dat is algemeen bekend. Een vergroting van de capaciteit veroorzaakt daarbovenop latent verkeer, wat nu de ruimte heeft. Maar ja er staan bomen en als je daar van een plankenzager nog een mooi prijsje van krijgt, zegt de gemeenteraad er democratisch  toch geen nee tegen. .

Je gaat je dan toch wel afvragen wie dat nou was. Die puntjepuntje. Dat die zomaar van de rechter een opdracht cadeau krijgt in zijn schoen voor Sinterklaas, zonder daar nou met een goed bestek voor te hebben hoeven komen. Want als dat een hele gerenommeerde aannemer is van grote naam, trekken we toch wel een wenkbrauw op. Wat gek dat die niet wist hoe de RAW-systematiek werkt. Dat gek opkijken deden we trouwens al want het is toch ook gek dat als de rechter de precieze procedure niet goedkeurt, dan ook meteen veroordeelt dat de winnaar niet mag winnen, maar verder ook niemand mag winnen behalve degene die zich erover heeft beklaagd, ongeacht hoe die verder aan de wedstrijd heeft deelgenomen.

Dus ja de uitspraak werpt wel een licht op hoe het er aan toe gaat bij het “aanbestedingsrecht”. Het gaat niet meer om dat onderliggende recht. Aanbestedingsnieuws kreeg een déja vue. Zoiets had ondergetekende ooit met een kleurwedstrijd in groep 7. We wonnen glorieus omdat een onderaannemer, om precies te zijn een op vrijwillige basis ingezette stieftante mee had geholpen met aluminium randjes en crepepapier versiersels erop te lijmen en op de neus van de tekening een knoop vast te naaien.

©Google 2019

 

Maar de andere kinderen wisten niet dat dat niet mocht. Dat was niet eerlijk. De jury was wat volwassener dan deze rechter, trok zich er niets van aan en Aanbestedingsnieuws won glorieus. Het was een winners curse. De prijs was een Barbie, nota bene nog met een klokshirt. Dat kwam omdat we op het deelnemersformulier hadden ingevuld dat Aanbestedingsnieuws een M was. Super saai. Je kon er niets mee doen behalve de benen eruit trekken. Dat was ook weer hartstikke oneerlijk. De J kreeg een leuke raceauto.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:939

https://www.wired.com/2014/06/wuwt-traffic-induced-demand/

 

En het voorbeeld van het ontwerp, we hebben even een kopie gemaakt, zodat u zelf kan zien ho schreeuwend erg en onnodig het is.

mr.drs. S.M. Ploeg
filosoof/jurist
(geen rechtsfilosoof)

 

 

 

2 thoughts on “Rechtszaak zit Woerden dwars bij aanbesteding Hollandbaan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *