Railterminal nu democratisch besloten en al eerder gegund – Aanbestedingsnieuws

Railterminal nu democratisch besloten en al eerder gegund

Nu is er democratisch besloten voor een inpassingsplan voor de aanleg van een Railunnel. Maar …. wacht even … ruim daarvoor berichtte Aanbestedingsnieuws al dat er een concessie toe in de markt was gezet, die was gewonnen door Dert. De Provinciale Staten van de provincie Gelderland hebben het Inpassingsbesluit voor de Railterminal Gelderland goedgekeurd, waarmee de locatie bij Valburg is vastgelegd. Gelderland bericht erover: “Hiermee is de locatie van de railterminal vastgelegd. Een belangrijke mijlpaal richting mogelijke realisatie van de RTG”

De provincie Gelderland bericht verder in dat bericht waar we tussenkopjes even uit hebben gefilterd:

Het Inpassingsplan legt niet alleen de locatie bij Valburg vast. Ook de aanleg van de ontsluitingsweg, het aanpassen van de kruising Rijksweg Zuid-Reethsestraat én de landschappelijke inpassing wordt hiermee bepaald. Daarnaast zijn er extra maatregelen voor landschap en duurzaamheid, zoals het gebruik van elektrisch materieel op de railterminal.

Van 15 juli tot en met 25 augustus 2021 is beroep bij de Raad van State mogelijk tegen dit besluit. De stukken zijn digitaal in te zien via de website van de Railterminal. Bij het Provinciehuis in Arnhem, het gemeentehuis van Overbetuwe en Waterschap Rivierenland zijn de stukken op papier in te zien. Na ongeveer 6 maanden doet de Raad van State uitspraak over eventuele beroepen.

De volgende stap van provincie Gelderland is het gebied klaarmaken en de aanbesteding voor een exploitant starten. Deze exploitant gaat vervolgens het terrein van de RTG inrichten en exploiteren/uitbaten. Naar verwachting gaat in 2023 de schop de grond in..

Gelderland is onderdeel van de grootste transportcorridor in Europa: de Rhine-Alpine. De A15, Waal, Rijn en Betuweroute zijn onderdeel van deze transportcorridor die eindigt in Genua. Nederland werkt aan het versterken van de  corridor en het verduurzamen van de logistiek. Met de realisatie van de RTG kunnen bedrijven in Gelderland/Oost Nederland hun goederen van de weg op de Betuweroute verder transporteren. Dat leidt tot minder CO2 uitstoot en minder files.

Zo berichtten we in januari 2018

De exploitatie van een railterminal in Gelderland (RTG)  is gewonnen door DERT, Dutch European Rail Terminal. Dat werd op 15 december bekend gemaakt door de provincie Gelderland. De opdracht voor een concessie is gegund zonder aanbesteding. Het lijkt dan ook een voorshands gelopen race. Willem van den Heuvel van DERT wordt geciteerd in een persbericht van Gelderland:  ‘We zijn inmiddels ruim 20 jaar bezig met de realisatie van deze terminal en zijn overtuigd van de kansen, mogelijkheden en potentie die deze terminal in zich heeft. DERT was daarmee ook de enige reëele kanshebber op de opdracht. De locatie Valburg is en blijft de locatie met het hoogste logistieke potentieel in Nederland.’ .

Het was toen dus kennelijk geen gelopen race? Of toch wel en nu niet? In 2019 berichtte Omroep Gelderland dat de aanleg werd vertraagd, doordat een mer-rapportage benodigd waas:

Omroep Gelderland bericht dat de aanleg van de railterminal Gelderland is vertraagd. Dit zou te maken hebben met de stikstofuitspraak. Vóór de stikstofuitspraak was er volgens de provincie geen milieueffectrapportage nodig doordat de drempelwaarden niet werden overschreden;  door het wegvallen van deze drempelwaarden moet er nu wel een milieueffectrapportage komen.

Dus ja wij snappen niet hoe dat nu kan. Twee jaar voor het ruimtelijk besluit een railterminal aan te leggen, daar al mee bezig zijn. Of eigenlijk snappen we dat wel, het is bekend van het principe van dat je je kinderen naar de supermarkt stuurt met je portemonnee en een boodschappenlijstje en dat ze dan terugkomen met 40 chocoladerepen. En de aanleg van de R504.

https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Provinciale-Staten-stellen-Inpassingsplan-Railterminal-vast

©Gelderland 2021

Aanbestedingsnieuws voegt de opdracht maar toe aan ons illustere Gun First Ask Questions Later-lijstje van projecten waarbij de aanbesteding voor de ruimtelijke planvorming c.q. democratische besluitvorming uit geschiedt. Hierop staat verder: De Renovatie van het Oosterpark (2013), De sloop van de Sint Petrus Banden Kerk het zwembad in Ermelo de Dorper Esch en in Noord-Holland de aanleg van de N247, dan nog een fietsbrug in Amersfoort en natuurlijk de Noord/Zuidlijn maar dat verhaal vindt u niet op Aanbestedingsnieuws want toen bestonden we nog niet. De aanbesteding kindvermissingsalerteringen waarvoor vermoedelijk helemaal geen aanbesteding meer komt omdat dat een wassen neus is die Amber Alert is voorgehouden, is een twijfelgevalletje. Als een democratisch besluit van tevoren wordt verteld dat hij buiten spel staat en er niet op reageert op zijn achterste benen, is hij dan akkoord gegaan met deze schoffering?

Een vraag blijft Aanbestedingsnieuws wel mee zitten. Wie heeft de tekening van de Railterminal gemaakt en tegen welk budget?

Bron: Gelderland, 7 juli 2021
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Provinciale-Staten-stellen-Inpassingsplan-Railterminal-vast

2 thoughts on “Railterminal nu democratisch besloten en al eerder gegund

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *