Realisatie aanvaarbescherming Houthavens Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Realisatie aanvaarbescherming Houthavens Amsterdam

Tekening: © Gemeente Amsterdam

Het uit te voeren werk in deze nationale aanbesteding is gelegen in het water tussen de Haparandadam en het Pontsteigergebouw in de gemeente Amsterdam.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:
– verwijderen bestaande steiger;
– aanbrengen van stalen palen;
– aanbrengen van stalen constructies;
– aanbrengen verlichting;
– aanbrengen van ecologische voorzieningen;
– uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Het werk dient uiterlijk op donderdag 8 december 2022 worden opgeleverd. De onderhoudstermijn bedraagt:
– 6 maanden voor constructief werk

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd. De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van, in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.
Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestektekeningen aangegeven. De op de tekeningen ontbrekende maten worden in overleg met de directie vastgesteld. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs. (inschrijvingssom minus CO2-ambitieniveau korting)
De motivatie voor gunnen op laagste prijs is als volgt:
– Er is geen ontwerpvrijheid van de aannemer; het werk is gedetailleerd vastgelegd in RAW-bestek.
– Er zijn weinig mogelijkheden tot innovatie of duurzaamheid.
– Er is geen meerwaarde te behalen door gunnen op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding, terwijl dat wel tot onnodige kostenverhoging kan leiden
– De werkzaamheden zijn routinematig voor de in dat werk gespecialiseerde aannemers
– De risico’s zijn beperkt.
– De planning staat vast en vormt geen groot risico voor de realisatie van project Houthaven in zijn geheel.
– Behoudens het feit dat aannemer een kwalitatief hoogwaardige constructie moet realiseren, is er verder weinig ruimte voor eigen inbreng bij dit werk.

Bron: Tenderned dinsdag 11 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249227

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *