Aanbesteding Haagse Maria Stuartplein op komst – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Haagse Maria Stuartplein op komst

Den Haag broedt op een aanbesteding voor de herinrichting van de Utrechtsebaan. Dat blijkt uit een collegebrief die 13 juli 2021 naar de raad is gestuurd. De hofstad werkt aan een overkapping van de A12/Utrechtsebaan die wordt voorzien van een groene inrichting. Het betreft het stukje recht
tegenover de rechtbank, gelegen tussen de Theresiastraat en de Juliana van Stolberglaan. De aanbesteding is voor de uitvoering van het definitief ontwerp Buitenruimte voor het deel gelegen op de overkapping.

De keuze voor een alternatieve oplossing voor de Grotiusplaats leidt tot het herzien van het VO buitenruimte voor het deel gelegen op de overkapping. Dit ontwerp zal moeten passen bij de inrichting van het Maria Stuartplein rondom de torens, dat wordt opgeleverd met het gereedkomen van deze torens. Daarvoor zal Den Haag het definitief ontwerp buitenruimte Maria Stuartplein “snel na het reces vaststellen en de aanbesteding starten”.

De situatie in het gebied is complex, zo stelt het college. De buitenruimte moet kunnen worden gedragen door de constructie van de Utrechtsebaan. Daarnaast wil het college voldoen aan de meest recente inzichten rondom de veiligheid van verdiept liggende wegen zoals de Utrechtsebaan. In het Voorlopig Ontwerp was het kennelijk de bedoeling om bomen op de overkapping te plaatsen. Daarvoor is een dikke bodemlaag nodig en dat is erg zwaar. De wanden en de vloer van de Utrechtsebaan ter hoogte van de Grotiusplaats zijn te zwak om deze belasting te dragen. In de raadsstukken spreekt de Dienst Stedelijke ontwikkeling woorden als “naar nu blijkt” al stond de gravitatie constante naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws eerder ook al wel vast.

Een oplossing hiervoor is wel te vinden, maar complex en duur. Daarom willen we in beeld brengen of we met een ander ontwerp de doelstelling van een veilige en groene inrichting kunnen bereiken met de draagkracht van de huidige constructie.

Dat klinkt dus alsof er iemand moet worden gevonden om een grasveld te ontwerpen. Met misschien wat lage struiken en inheems onkruid. Er schijnt ook nog een speeltuintje bij te moeten, draagt het dat dan wel?  Uit dezelfde collegebrief blijkt dat de raad ook het Gun First, en inspraak later principe hanteert. De inspraak komt tegelijk met de aanbesteding.

Het alternatieve plan ter plaatse van de overkapping vraagt zeer waarschijnlijk opnieuw inspraak, hetgeen we ook na de zomer in gang zullen zetten. Het college hecht er veel waarde aan dat de bewoners van de Grotius-torens letterlijk zicht krijgen opeen groene omgeving. In nauw overleg met alle betrokkenen wordt deze groene inrichting ontwikkeld, waarbij de aspecten veiligheid, geluid, belevingswaarde en toekomstvastheid relevant zijn.

Goed om te weten, Aanbestedingsnieuws loopt maar een blokje om, langs snackbar de Vrijheid. Als we al ooit die kant op moeten.

©Den Haag 2021

Hieronder een lijst met de aanvankelijke plannen met de Grotiusplaats.

Hoofddocument DocumentType Datum
RIS305074 Vrijgave voor inspraak van voorontwerp openbare ruimte Maria Stuartplein op maaiveldniveau Hoofddocument 06-04-2020
Bijlage DocumentType Zaakcode Beleidsveld Categorie Datum
RIS305074 Bijlage 1 Bijlage 29-06-2020
RIS305074 Bijlage 2 plantekening VO Grotiusplaats Bijlage 29-06-2020
RIS305074 Bijlage 3 beheerparagraaf VO Grotiusplaats v2 Bijlage 29-06-2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *