Amsterdam is vol

Amsterdam is vol onder het maaiveld. Daarom houdt de gemeente in samenspraak met koplopergemeenten een marktconsultatie. Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen in de stad, grote ondergrondse vuilcontainers, uitrol van het 5G-netwerk; allemaal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de komende jaren de Nederlandse straten open moeten. De impact op […]

Politie zoekt software voor meubelmanagement

De Politie heeft met deze aanbesteding het doel gesteld om inzicht en beheersbaarheid te krijgen in het huidige meubelbeheer en mede hierdoor duidelijke vervangingsplannen te kunnen maken. Waarbij een optimale balans van lineair verlengen en daarna grondstoffen behouden en inkoop van nieuwe circulaire producten gerealiseerd dient te worden. De politie heeft hiervoor een budget van […]

Reconstructie Wouwseweg Roosendaal in aanbesteding

De gemeente Roosendaal heeft een aanbesteding geplaatst voor de reconstructie van de Wouwseweg in die gemeente. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: verwijderen van asfaltverhardingen; verwijderen van elementenverhardingen; verwijderen van wegfunderingen; verwijderen van kantopsluitingen; opbreken van rioleringen; OCE werkzaamheden: verwijderen van openbare verlichting; kappen van bomen; grondwerk; aanbrengen riolering en toebehoren; aanbrengen elementen verhardingen; aanbrengen […]

Green4energy levert zonnevelden waterschap Vechtstromen

Green4Enerrgy B.V. heeft  de aanbesteding voor aanleg, beheer en onderhoud van zonnevelden gewonnen. Er waren 7 inschrijvers op deze tender. Vechtstromen wil bij tien zuiveringslocaties een zonneveld realiseren. Negen ervan zitten in deze tender met een waarde van  €1.864.657,-. Indien toekomstige ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, behoudt het waterschap zich het recht voor om binnen de looptijd […]

Afvalverwerker Maastricht stopt na verlies aanbesteding

Het verliezen van een aanbesteding was voor afvalverwerker Weeltec in Maastricht de druppel. Door het mislopen van de opdracht om de aanvoer van voldoende afgedankte apparaten niet gegarandeerd worden. Weelec is onderdeel van de afvalverwerker Van Kaathoven Groep. Per 1 oktober 2019 stopt het bedrijsfonderdeel. Weelec werkt blijkens de website van Weelec in de gemeente Maastricht, […]

“Ondernemers willen liever Aanbestedingsautoriteit dan Aanbestedingskamer”

De brancheverenigingen Aannemersfederatie Nederland en MKB INfra hebben een brandbrief gestuurd naar de staatssecretaris Mona Keijzer over de rechtsbescherming bij aanbesteden. Ondernemers willen opdrachten, meer dan rechtsbescherming. Uit angst voor het verlies aan opdrachten als gevolg van reputatieschade, klagen ondernemers niet. Daarom moet een onafhankelijk toezichthouder ervoor zorgen dat ondernemers tijdig en anoniem kunnen klagen. Dat […]

Haagse hotelschool zoekt tijdelijke huisvesting

De welbekende Haagse Hotelschool aan de Brusselselaan, Belgisch Park, tegenwoordig door het leven gaand als HTH Hotelschool The Hague gaat renoveren. Tijdens de sloop en renovatie moet de school tijdelijk (deels) geherhuisvest worden. Hiertoe stelt de buurman van het trainingshotel Skotel aan de Zwolsestraat de HTM vloerruimte is tijdelijk haar parkeerterrein ter beschikking. Het is […]

Marktconsultatie Circulair delven Prinsenhof Arnhem

Het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Arnhem en provincie Gelderland hebben zich voorgenomen het gebied ‘de Prinsenhof’ te Arnhem te herontwikkelen. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken, hebben zij besloten de gebouwen Markt 1 (met uitzondering van het monumentwaardige voorgebouw) en Prinsenhof 3 te amoveren door ze, voor zover mogelijk en noodzakelijk, circulair te delven. Gezien de benoemde […]

Veenendaal gaat welzijn quasi inhouse inbesteden

De gemeente Veenendaal heeft deze zomer besloten dat welzijn niet met een openbare aanbesteding wordt uitgezet, maar quasi inhouse wordt inbesteed. De enige partij die hiertegen was, was de lokale VVD. Het is een overwinning van de lokale democratie, het VVD/SGP/Christenunie/ProVeenendaal college wilde de opdracht namelijk aanbesteden. In de raadsvergadering van 27 juni stelde het College […]

zoektocht gasleidingen Alliander

Alliander heeft een aanbesteding geplaatst voor het lokaliseren van Aansluitleidingen- Gas waarvan geen of geen volledige gegevens bekend zijn. Medio 2015 is Alliander gestart met het programma [Vectoriseren] om aansluitingen te vectoriseren in het bedrijfsmiddelenregister NRG. Hierbij zijn/ worden gescande of digitaal getekende Schetsafbeeldingen omgezet naar een digitale registratie van een aansluitleiding. Als uitvloeisel hiervan […]

17 miljoen voor 9 faunapassages, waaronder 2 spoorbielzen

Op het spoortraject Naarden-Bussum rijden 3 weken lang geen treinen vanwege grootschalige werkzaamheden aan het spoor. De provincie Noord-Holland heeft dit moment aangegrepen om € 17 miljoen te investeren in de aanleg van 9 faunapassages in en rondom natuurgebied Naardermeer. De faunapassages zijn bedacht door Movares en moeten ervoor zorgen dat kikkers en salamanders veilig […]

Aanbesteding geplaatst bedrijfswagens Bergen en omstreken

De werkorganisatie BUCH heeft een aanbesteding geplaatst voor bedrijfswagens. De werkorganisatitie Buch is het gezamenlijk ambtelijk apparaat van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De aanbesteding is opgedeeld in percelen: Perceel 1 – personen auto’s met elektrische aandrijving; Perceel 2- Gesloten bestelwagen klein met elektrische aandrijving; Perceel 3 – Gesloten bestelwagen middelgroot; Perceel 4 – Gesloten bestelwagen groot; […]