“Ondernemers willen liever Aanbestedingsautoriteit dan Aanbestedingskamer” – Aanbestedingsnieuws

“Ondernemers willen liever Aanbestedingsautoriteit dan Aanbestedingskamer”

De brancheverenigingen Aannemersfederatie Nederland en MKB INfra hebben een brandbrief gestuurd naar de staatssecretaris Mona Keijzer over de rechtsbescherming bij aanbesteden. Ondernemers willen opdrachten, meer dan rechtsbescherming. Uit angst voor het verlies aan opdrachten als gevolg van reputatieschade, klagen ondernemers niet. Daarom moet een onafhankelijk toezichthouder ervoor zorgen dat ondernemers tijdig en anoniem kunnen klagen. Dat kan volgens hun het beste met een Aanbestedingsautoriteit.

Terwijl een recent Kwink-rapport een aparte aanbestedingskamer wil bij de rechter, waartoe ook een motie van het CDA strekt, pleiten de branchorganisaties juist voor een aanbestedingsautoriteit. Als hierdoor minder aanbestedingszaken voor de rechter komen, is dat volgens hen toe te juichen. De brancheverenigingen vinden het jammer dat hun inspanningen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts niet benoemd zijn.

De brancheorganisaties nemen juist een rol in het proces met de Commissie van Aanbestedingsexperts, door te fungeren als tussenpersoon bij klachten over aanbestedingen. Bouwend Nederland heeft zijn Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra, Techniek NL heeft zijn Stichting Marktwerking Installatietechniek en de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners heeft samen met MKB INFRA het Adviescentrum Aanbestedingen Grond Wegen en Groen. Zo kunnen bedrijven laagdrempelig en anoniem klagen bij de branches.

Deze instituten stellen op verzoek van gegadigden of ambtshalve vragen tijdens de inlichtingenprocedure en verzoeken om aanpassing of correctie van eisen en criteria die afwijken van het bepaalde in de Gids Proportionaliteit, in het ARW of in de Aanbestedingswet. Zij hebben echter slechts de macht van het woord. Als een aanbesteder hun argumentatie niet overneemt of weigert op hun verzoek in te gaan dan is daarmee meestal het verhaal afgelopen. In uitzonderingsgevallen is wel eens gevraagd om een opinie van de Commissie van Aanbestedingsexperts, maar die kwam dan pas nadat het werk al was opgedragen. En daar zit wederom een crux in de gebrekkige rechtsbescherming.

Over het belang van rechtsbescherming zijn de aannemers duidelijk. Daar gaat het ondernemers niet om.

Een mkb-aannemer is namelijk maar in één ding geïnteresseerd en dat is zijn bedrijfscontinuïteit. Daarvoor heeft hij niets aan mooie uitspraken nadat het werk al is gegund of aan schadevergoedingen. Hij wil het werk! Het is dus zaak dat er wordt gezocht naar een complement op het stelsel van rechtsbescherming dat in elk geval tegemoetkomt aan deze twee cruciale punten: anonimiteit en tijdigheid.

De aannemers reageren op een rapport van de Kwink groep naar de voortgang van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Die Kwink groep waarschuwt tegen een verschuiving van de toegang tot de rechter naar de toezichthouder. Volgens Kwink is dat gevaarlijk vanwege het risico op strategisch gebruik van procedures. Ondernemers zouden die kunnen inzetten op de concurrerende, winnende ondernemers dwars te zitten. Daarover merken de aannemers op dat de rechters juist te kort schieten, bij toch vrij ingewikkelde aanbestedingsmaterie.

De verschuiving van de voorzieningenrechter is naar onze mening geen risico, maar een toe te juichen ontwikkeling. De voorzieningenrechters weten zich meestal geen raad met de gecompliceerde materie, waar ze zich slechts bij uitzondering mee bezighouden en dus geen verstand van hebben, en zijn een veel te dure oplossing. De lage drempel van de toezichthouder is juist keihard nodig om het mkb eindelijk eens adequate rechtsbescherming te bieden. En als de
toezichthouder zijn werk goed doet hoeft hij in de meeste gevallen geen of slechts een korte

Vandaar dat de brancheorganisaties pleiten voor een Aanbestedingsautoriteit. “MKB INFRA en AFNL zijn ervan overtuigd dat de huidige wetgeving de juiste handvatten biedt voor de broodnodige rechtsbescherming, mits deze wordt bewaakt en gegarandeerd door een Aanbestedingsautoriteit.”

 

Bron: Brief Aannemersfederatie Nederland / MKB Infra, 22 augustus 2019, MKBI-AFNL/2019/1962pvn

Zie de brief via https://drive.google.com/open?id=0B70vMihELkcyc1poZTR4WVpUelhWQ3ZKOEowWHRNMXVjbGtV

1 thought on ““Ondernemers willen liever Aanbestedingsautoriteit dan Aanbestedingskamer”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *