Green4energy levert zonnevelden waterschap Vechtstromen – Aanbestedingsnieuws

Green4energy levert zonnevelden waterschap Vechtstromen

Green4Enerrgy B.V. heeft  de aanbesteding voor aanleg, beheer en onderhoud van zonnevelden gewonnen. Er waren 7 inschrijvers op deze tender. Vechtstromen wil bij tien zuiveringslocaties een zonneveld realiseren. Negen ervan zitten in deze tender met een waarde van  €1.864.657,-.

Indien toekomstige ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, behoudt het waterschap zich het recht voor om binnen de looptijd en werking van deze raamovereenkomst op nog maximaal 5 aanvullende locaties zonnevelden te ontwikkelen en hiervoor Nadere Overeenkomsten af te sluiten met Opdrachtnemer. Deze raamovereenkomst ziet in dat geval dus op maximaal 14 locaties waarop zonnevelden kunnen worden ontwikkeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *