Onderhoud parkeerautomaten Den Haag aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud parkeerautomaten Den Haag aanbesteed

Foto: Den Haag.nl

De gemeente Den Haag heeft een aanbesteding geplaatst voor het beheer en onderhoud van de parkeerautomaten in de stad. Het gaat hierbij om circa 1700 automaten die momenteel beheerd worden door Citytec. De bedoeling is om met één partij een contract af te sluiten van 4 jaar, met twee optionele verlengingen van 2 jaar. Op hoofdlijnen bestaat de in de markt te zetten opdracht uit de volgende werkzaamheden:
1. All-in beheer en onderhoud van de parkeerautomaten (incl. fundatie en trapezium) op straat: o.a.
preventieve controle, regulier onderhoud, schoonmaken apparatuur en onderdelen, vervangen
ticketrollen (t.b.v. kwitanties), verwerken en opvolgen van reguliere storingsmeldingen aan de
apparatuur;
2. Verwerken en opvolgen storingsmeldingen bij schade door aanrijding, vandalisme, graffiti etc. (bij
excessieve schade op projectbasis);
3. Constateren en oplossen en/of doormelden van ernstige gebreken aan de parkeerapparatuur;
4. Het (ver)plaatsen, renoveren en verwijderen van parkeerautomaten (op projectbasis);
5. Administratie, verslaglegging en databeheer van storingen;
6. Huisvesting, opslag van reserveautomaten en -onderdelen en materiaalbeheer;
7. Controle op leveringen van onderdelen door leverancier(s);
8. Plaatsen en verwijderen van vuurwerkkappen/afdekplaatjes tijdens de jaarwisselingen;
9. Afstemming met ketenpartners waaronder de leverancier van de parkeerautomaten (TMC) die
verantwoordelijk is voor het in standhouden van de dataverbinding, verwerking financiële stromen
(alleen giraal) en het online platform waarin storingen en status van parkeerautomaten real-time
inzichtelijk worden gemaakt;
10.Installatieverantwoordelijkheid voor de parkeerautomaten conform het Handboek
Elektrotechnische Bedrijfsvoering Parkeerautomaat-installaties en gelet op de
NEN50110, NEN3140, NEN1010 en NEN 4010.

 

De gemeente Den Haag verwacht, afgaand op de begroting voor 2019, in 2019 64 miljoen euro aan parkeerinkomsten. Die komt voornamelijk voort uit een tariefstijging in de binnenstad van 2,15 euro per uur na 18.00 uur en 2,70 euro voor 18.00 uur naar 4,50 euro per uur. In de rest van de stad gaat het uurtarief met 0,10 euro omhoog. Ook stijgen de kosten voor bewonersparkeervergunningen.

Van de 64 miljoen euro wordt in 2019 ruim de helft aan parkeren besteed. Het grootste deel – 20,4 miljoen – is bedoeld om het parkeersysteem in goede banen te leiden. De belangrijkste activiteiten die daaronder vallen zijn:

  • Fietsparkeren 3,1 miljoen
  • Parkeergarages 1,8 miljoen. (beheer en onderhoud)
  • Parkeerautomaten 7,2 miljoen (onderhoud, rente en afschrijving)
  • Parkeervergunningen 3,2 miljoen (apparaat en systeem)
  • Overige kosten 5,1 miljoen (waaronder wielklemmen/wegslepen, data- en verbindingskosten, etc.).

Bron: Gemeente Den Haag en Tenderned 19 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/173133

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *