Haagse hotelschool zoekt tijdelijke huisvesting

Foto: Google Maps/ HTH

De welbekende Haagse Hotelschool aan de Brusselselaan, Belgisch Park, tegenwoordig door het leven gaand als HTH Hotelschool The Hague gaat renoveren. Tijdens de sloop en renovatie moet de school tijdelijk (deels) geherhuisvest worden. Hiertoe stelt de buurman van het trainingshotel Skotel aan de Zwolsestraat de HTM vloerruimte is tijdelijk haar parkeerterrein ter beschikking. Het is de bedoeling dat er op dit terrein twee gebouwen worden neergezet. Een gebouw met een onderwijsfunctie en 18 lokalen en natuurlijk gangen, trappen, toiletten enz. en een gebouw voor de overige functies. Het aantal verdiepingen mag  de inschrijver helemaal zelf bedenken. De beschikbare ruimte is 450 m2 en 270 m2. Uiteraard mag er niet op de rails gebouwd worden en moet men minstens een meter van bovenleidingen wegblijven. Bij de plaatsing van de gebouwen op het perceel dient rekening te worden gehouden met de bestaande inrichting van het terrein door HTM. Voor aanvang werkzaamheden zal samen met HTM een rapportage worden opgesteld van de huidige status van het terrein. Na het verwijderen van de tijdelijke huisvesting zal de opdrachtnemer het terrein in oorspronkelijk staat en conform de opname van genoemde rapportage opleveren aan HTH/ HTM.

Bron: Tenderned 22 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/173300

Foto: Google Streetview

redactie Auteur

Comments

    […] Het sluiten van een Bouwteamovereenkomst in relatie tot deze aanbesteding is onder voorbehoud van het verkrijgen van de vergunningen, contracteren HTM betreffende gebruik van het beoogde terrein voor de tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie en definitieve goedkeuring van de de Raad van Toezicht van HTH. Zie hiervoor ook Haagse hotelschool zoekt tijdelijke huisvesting  […]

Geef een reactie