Edam-Volendam plaatst aanbesteding herinrichting Julianaweg – Aanbestedingsnieuws

Edam-Volendam plaatst aanbesteding herinrichting Julianaweg

Foto: Google Streetview

De gemeente Edam-Volendam heeft een aanbesteding geplaatst voor de herinrichting van de Julianaweg in Volendam. De gemeente Edam-Volendam is op zoek naar een aannemer/bouwcombinatie/bedrijf die/dat uitvoering geeft aan de herinrichting van de Julianaweg. De huidige Julianaweg in Volendam (de belangrijkste verkeersader in het dorp) kent twee rijstroken met aan elke zijde een aanliggend fietspad, waarop de belangrijkste verkeersontsluitingswegen door middel van mini-rotondes ontsloten worden. De aansluitende wijken zijn merendeels 30 km gebieden en worden met een in- / uitrit constructie ontsloten. Verder doorkruist de weg een winkelgebied met kort parkeren en een industrieterrein met vele in- en uitritten. ook is er een brandweerkazerne op het industrieterrein. In mei 2019 is een marktconsultatie ronde gehouden. Uit deze consultatieronde is het volgende naar voren gekomen:

Bij de aanbesteding zal de gemeente duidelijk een keuze moeten maken in de uitvraag of het procesgericht of project gericht is. In het marktconsultatiedocument was dit niet geheel duidelijk’.
Een algemene aanbeveling was om de rollen, verantwoordelijkheden en de risico’s duidelijk afgesproken te hebben bij de gunning. Dit bevordert het noodzakelijke vertrouwen, de openheid en daarmee ook de kwaliteit van het resultaat in de uitvoering.
In het uitvoeringsproces wordt er ontworpen en gerealiseerd. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs door dezelfde partij te worden gedaan.
Er zijn verschillende gedachten geuit over het hanteren van een plafondbedrag of richtbedrag voor de uitvoering. Een genoemd bedrag kan belemmerend werken voor het ontwerpproces. Indien er gebruik van wordt gemaakt moet de scope hiervan wel duidelijk zijn.
De coördinatie van de netbeheerders in de uitvoering is een grote uitdaging. Er wordt verschillend gedacht over het betrekken van netbeheerders in het bouwteam zelf.
Omgevingsmanagement is zeer belangrijk. De rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moet helder zijn bij aanvang.
Invulling van duurzaamheid is een zeer belangrijk onderwerp. Er zijn veel ontwikkelingen waar marktpartijen aan werken.
Mobiliteit is een vraagstuk waar momenteel maar ook in de nabije toekomst veel ontwikkelingen zijn.

Bron Tenderned 20 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/173207

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *