Fracties Roosendaal willen van Axxicom goede thuiszorg, baangaranties en een kristallen bol – Aanbestedingsnieuws

Fracties Roosendaal willen van Axxicom goede thuiszorg, baangaranties en een kristallen bol

Het was een roerige raadsvergadering. Wethouder van Poppel roept op tot rust en het uitgaan van feiten. Voorafgaand aan de raadsvergadering was protest van thuiszorgers Hart voor de Zorg. De thuiszorgers vrezen hun baan en zijn verontrust dat de cliënten van verpleging wisselen. Bij een raadsvergadering deed hij harde toezeggingen desnoods het contract te ontbinden.

Mevrouw Van den Nieuwenhof CDA noemt de maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom de thuiszorg-aanbesteding en onder meer de protestactie van Hart voor de Zorg. Zij vindt het hartverwarmend om te zien hoe mensen zich inzetten voor de goede zaak. Ook de zorg over het verlies van banen kan zij zich voorstellen, omdat er slechts inspanningsverplichtingen liggen om via onderaanneming banen te behouden. Zij dient daarom een motie in om de raad per 1 juli, na alle keukentafelgesprekken, en wanneer de nieuwe voorziening ingaat, de raad te informeren over de nieuwe aspecten en de uitwerking van de nieuwe maatwerkvoorziening.

De heer Yap van de PvdA van Roosendaal merkt op dat het CDA alleen achteraf informatie wil en dat de CDA niet nu wil ingrijpen. Van den Nieuwenhof merkt op dat zij verwacht dat de SP-wethouder Van Poppel de Wet WMO uitvoert en dat zij graag hoort of dat zo is. PvdA en GroenLinks verzoeken blijkens hun motie SP-wethouder van Poppel “met klem te bewerkstelligen dat de nieuwe zorgaanbieder die actief zal zijn op de Roosendaalse markt de medewerkers van de Roosendaalse zorgaanbieders – die als gevolg van de aanbesteding hun baan verliezen overneemt zodat de werkgelegenheid gegarandeerd blijft”.

De heer Van Gestel van de Vrije Liberale Partij VLP vindt dat het onderwerp alleen ter sprake is omdat wethouder Van Poppel “er een potje van heeft gemaakt”, dat had niet gehoeven als een eerdere motie voor het garanderen van de keuzevrijheid van cliënten, was aangenomen. De aanbesteding die is gedaan heeft geen waarborgen voor het personeel in de thuiszorg. Toezeggingen van Axxicom zijn feitelijk niets waard want als ze morgen iets anders zeggen, “is dat een nieuwe waarheid. U kunt ze niet dwingen. ”

Marion Heessels van de SP geeft daarop aan geen kristallen bol te hebben aan de hand waarvan ze kunnen zien of Axxicom zijn verplichtingen nakomt of niet. Zij noemt dit een politiek spelletje, over de rug van de thuiszorg. “Meneer van Gestel, waar baseert u dat op?” De VLP wijst erop dat het gaat om de onrust die nu ontstaat, omdat de protesterende thuiszorgers ook geen kristallen bol hebben, of zij nu hun baan behouden.

Yap merkt op dat het onderaannemerschap niet is geregeld en dat de handreiking van de wethouder dat Axxicom en de huidige thuiszorgaanbieder DAT bij hem aan tafel mogen komen zitten, maar ene hele beperkte toezegging is. De wethouder heeft mondeling en schriftelijk toezeggingen gedaan die nu niet blijken te kloppen. Acht de wethouder zichzelf in staat de onrust en onzekerheid weg te nemen en zo ja hoe?

Mevrouw Koenraad van GroenLinks merkt op dat het vreemd is dat het juist de SP is die het altijd opneemt voor het behoud van thuiszorg en alles bij het oude houden en tegen marktwerking in de zorg is. Demonstranten wenden zich nu toch tot GroenLinks maar zij houden rekening met meer belangen, ook die van de nieuwe aanbieders. GroenLinks is meer van het vertrouwen.

Mevrouw de Beer van De Roosendaalse Lijst vindt dat het nu aankomt op het samenwerkende vermogen van de zorgaanbieders en dat het belang van de cliënt centraal dient te staan. Zijn de zorgaanbieders in gesprek en wat is de rol van de wethouder daarin?

De heer Emmen van D66 wijst erop dat dit het eerste dossier was dat de heer van Poppel kreeg en dat hij daarom uitstel kreeg. De gemeente heeft juridisch niets achter de hand om de keuzevrijheid van cliënten te garanderen. Daarnaast leidt de aanbesteding tot veel onrust onder werknemers. Axxicom is als nieuwe speler de oorzaak van de onrust door een andere werkwijze voor te staan.

Wethouder van Poppel geeft aan dat hij zich er sterk voor maakt dat iedereen die zorg krijgt die hij nodig heeft. De aanbesteding is niet over een nacht ijs gegaan. Het besluit HbH+ [red.om de thuiszorg aan te besteden] komt niet uit de koker van de gemeente maar is gedragen door de raad. Het was aan de zorgaanbieders hoe het nieuwe beleid vorm te geven. We hadden krachtige uitgangspunten opgesteld waar de inschrijvers aan moesten voldoen. 1: betere zorg voor inwoners die aansluit bij hun wense en behoeften 2: meer tijd voor aanbieders om zorg aan te bieden 3: wijkgericht werken, dicht bij onze inwoners.

Hij wil er met elkaar voor zorgen dat onrust wordt voorkomen en heeft goede hoop dat er helemaal geen ontslagen vallen. Wethouder van Poppel zit daar bovenop. De VLP geeft aan dat al deze toezeggingen een lege huls zijn. Dat zijn volgens de heer Van Poppel dezelfde aannames als de aannames van hemzelf dat het goed zal gaan. Van Poppel zit bovenop de keukentafelgesprekken en vindt dat het goed gaat, uiterlijk 1 juli weten we het 100% zeker. Mevrouw van den Nieuwenhof (CDA) en De Heer Yap (PvdA)  willen weten welke middelen er dan ter beschikking staan van de wethouder. Van Poppel: “Ik heb middelen, welke dat zijn, daar gaat het nu niet om. Waar het om gaat is dat desnoods de contracten ontbonden worden maar ik heb goede hoop en signalen dat we er uitkomen”.

Zie ook: BN de Stem: Harde garantie thuiszorg: huishoudelijke hulp wordt geregeld door Axxicom

Bron: De raadsvergadering van 6 april 2017
https://roosendaal.notubiz.nl/vergadering/366940/gemeenteraad%2006-04-2017

Zie eerder: Protest in Roosendaal tegen aanbesteding thuiszorg naar nieuwkomer Axxiccom

Opnieuw dreigend massa-ontslag na aanbesteding thuiszorg Roosendaal

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *