Aanbesteding veerdienst BES-eilanden vertraagd – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding veerdienst BES-eilanden vertraagd

Een aanbesteding voor een veerdienst tussen de BES-eilanden Bonaire, Eustachius en Saba, is vertraagd met een maand. Daarover zijn vragen en antwoorden verschenen van kamerleden Jorien Wuite (D66)en Aukje de Vries (VVD) aan staatssecretaris Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Volgens het Dossier Koninkrijk ligt dat aan “blunderende Ministeries”. Knops spreekt dat tegen in de beantwoording, al blijkt eruit dat er wel degelijk coördinatieproblemen waren tussen verschillende betrokken Ministeries.

De aanbesteding is wel vertraagd maar de veerdienst is nu wel van start.

De veerdienst is inmiddels in goed overleg met alle partijen per 1 december 2021 van start gegaan conform het voorgenomen vaarschema.

In de zomer van 2021 is de aanbestedingsprocedure gestart voor de veerdienst, waarbij 1 november 2021 in eerste instantie als streefdatum is gesteld voor de start van de veerdienst. Door verlenging van de aanbestedingstermijn op verzoek van de deelnemende partijen moest de streefdatum van de start echter worden bijgesteld naar 14 november 2021. Bovendien hadden de openbare lichamen meer tijd nodig om enkele ontbrekende veiligheidscertificaten te regelen.

De aanbesteding is uitgevoerd door de openbare lichamen van Saba en Sint Eustatius. Eind oktober ontving het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eerste signalen van vertraging van de beoogde startdatum van 14 november 2021. Vanuit de coördinerende rol heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overleg geïnitieerd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om dit op te lossen en is de waarnemend Rijksvertegenwoordiger/directeur RCN betrokken in het gesprek over de uitvoering lokaal.

Het definitieve vaarschema kon daarnaast, zo meldt de staatssecretaris in vraag 2, pas na de aanbestedingsprocedure worden opgesteld. De Koninklijke Marechaussee (hierna KMar) en de Douane Caribisch Nederland zijn op 7 oktober 2021 geïnformeerd over het vaarschema en dat kon daarom pas op dat moment met hen worden besproken. De veerdienst is inmiddels in goed overleg tussen alle betrokken partijen per 1 december 2021 van start gegaan conform het voorgenomen vaarschema.

Bron: Aanhangsel Handelingen: 2021D49928

NDR:

KMAR, Duiker Korps Commandotroepen met Glock 17.
KMAR, Duiker Korps Commandotroepen met Glock 17.

Aanbestedingsnieuws vindt het opmerkelijk dat de rol van de Koninklijke Marechaussee als belangrijke stakeholder kennelijk goed is ingebed, zij het laat en pas na de aanbesteding en dat dit de inwerkingtreding van het contract heeft vertraagd. Betrekken van stakeholders kan dus toch?!? En zelfs nadat het contract al aanbestedingsrechtelijk gegund is?!?!

Bij andere stakeholders van andere aanbestedingen, met name verkapte sollicitaties voor flexpersoneel, wordt veelal de stakeholder met een voldongen aanbestedingsresultaat geconfronteerd. Salaris onderhandelen? Dat kan niet. Aanbesteding. Sja. Jammer, he.

De ene stakeholder is kennelijk de andere niet. Zo is het een eye-opener voor contractanten en hun stakeholders, dat het mogelijk is om ook na de aanbesteding niet genoegen te nemen met het aanbestedingsresultaat zonder dat cruciale stakeholders betrokken worden bij de uitvoering.

Al heeft de Koninklijke Marechaussee hierin waarschijnlijk meer pressie dan andere stakeholders, als aangetakt blijven de enige manier is om een zorgvuldige uitvoering te borgen, moet je kennelijk gewoon ook met je Glock op tafel slaan. Als de KMar daar dan maar geen Kmarma mee over zichzelf afroept na de enorme stunt mensen van het vliegtuig te sleuren voor het schenden van coronamaatregelen, en zonder dat ze corona hebben met geweld in een covid camp / “quarantainehotel” te zetten.  We staan er internationaal weer gekleurd op.

Dat is dan een stukje aanbestedingsfilosofie, de moderne variant op het zwaard van contractfilosoof Hobbes. Sword moest toch al overdrachtelijk worden gezien en dat wordt veel verkeerd begrepen in de politiek wanneer ze weer eens aankomen met de waarschijnlijk meest geciteerde quote:

 “covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all”

Gold dat dan ook voor het Huwelijk van Thomas Hobbes? Zoals jullie al wel kunnen raden, bleef Hobbes zijn leven lang vrijgezel.

Zie ook:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/644475488/stel-ontkent-vlucht-uit-quarantainehotel-behandeld-als-criminelen

https://rumble.com/vqqa1f-tucker-carlson-highlights-the-consequences-of-increasingly-authoritarian-co.html

 

1 thought on “Aanbesteding veerdienst BES-eilanden vertraagd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *