Thuiszorg Vérian failliet: meteen doorstart – Aanbestedingsnieuws

Thuiszorg Vérian failliet: meteen doorstart

Thuiszorgorganisatie Vérian heeft 14 mei 2018 surséance aangevraagd voor het onderdeel Care & Clean B.V, waar 1200 mensen werkzaam zijn. Vérian verminderde al in 2015 het salaris van 600 thuiszorgmedewerkers in etappes van gemiddeld 12,65 euro per uur naar 10,18 euro per uur. Nu 14 mei werd uitstel van betaling aangevraagd voor het bedrijfsonderdeel Vérian Care & Clean BV, moet het personeel naar het UWV voor loondoorbetaling.

Stichting Vérian verricht thuiszorg in 18 gemeenten. Onderdeel Vérian Care & Clean BV is in betalingsproblemen geraakt, na (red AN: c.q. door)  herhaalde aanbestedingen, waaronder eind 2017 in Nijmegen. Die aanbesteding in de thuiszorg leidde al tot veel onrust en onzekerheid over de continuëring van de zorg.

Wethouder Frings (Groenlinks) van Nijmegen wordt dan ook door demonstranten bij de raadsvergadering gisteren verweten dat hij bij de aanbesteding rekening moeten houden met de financiële situatie van Vérian. Die had beter moeten worden gecontroleerd. Frings werd op droog brood getrakteerd, wat de thuiszorgers moeten eten, hangende de UWV-loondoorbetaling.

Frings gaf ook zelf eind 2017 aan dat hij “bijzonder teleurgesteld” was in “de kwaliteit van het aanbod.” Op de aanbesteding reageerden maar 120 aanbieders van de eerdere 200. ‘Daarvan hebben er 58 een gunning gekregen. Volgens het AD waren onder de afvallers: hulp voor begeleid wonen, psychologische hulp, dagbesteding, hulp bij autisme en adhd en thuiszorg. In totaal moet 5 procent van de 14.000 cliënten overstappen.

Volgens het FNV is het uurtarief dat Nijmegen aanbiedt, veel te laat. Gemeente Nijmegen hanteert nu, omgerekend naar uren, een tarief van ca. €20 per uur . De FNV verzoekt de gemeenteraadsleden en het college van B&W dan ook om “zo spoedig mogelijk een kostendekkend tarief toe te passen van €25 per uur. Zodat we situaties zoals bij Vérian kunnen voorkomen en de medewerkers beloond kunnen worden vanuit de nieuwe loonschaal in de cao VVT.” Bovendien wijst de FNV erop dat voor alle overeenkomsten die na 1 juni 2017 van het besluit zijn aangekondigd, de reëele prijs AMVB van toepassing is. ,

Vérian gaat nu een doorstart maken met het mee te nemen personeel. Er is een bewindvoerder benoemd door de rechtbank, Coen Houtman, die samen met de bestuurder en de directie de leiding heeft gekregen over Vérian Care & Clean BV.

De bewindvoerder zal samen met hen de komende periode gebruiken om alle mogelijkheden te bekijken om continuïteit van werk in dezelfde omgeving zoveel mogelijk te behouden. De medewerkers blijven tot die tijd in dienst van Vérian Care & Clean BV en de zorgverlening aan de cliënt gaat door. Vérian Care & Clean BV draagt ongeveer 25% bij aan de totale omzet van Stichting Vérian als concern.

De SP en D66 in Nijmegen hebben de volgende vragen gesteld over de gang van zaken:

1. Is het college het met de SP eens dat medewerkers en cliënten niet de dupe mogen zijn van
de financiële problemen bij Vérian? Zo ja, hoe garandeert het college dat medewerkers niet
achteruit gaan in salaris en andere arbeidsvoorwaarden?
2. Is het college het met Vérian en vakbond FNV eens dat financiële problemen, zoals die nu
bij Vérian ontstaan zijn, te wijten zijn aan een te laag tarief dat door gemeenten betaald
wordt?
3. Is het college het met de SP eens dat de huidige werkwijze, waarbij gewerkt wordt met een
veel te laag periodetarief, juist voor problemen zorgt? Is het daarom niet veel beter om zo
snel mogelijk per uur te gaan indiceren, zodat de gemeente ook per gewerkt uur gaat
betalen?
4. Mocht Vérian failliet gaan, dan worden medewerkers overgenomen door een andere
aanbieder. Is het college bereid om bij afspraken met nieuwe aanbieders een
kostendekkend en reëel tarief te bepalen, waarbij rekening gehouden wordt met de
nieuwe loonschaal1
? Zo ja, is het college bereid om bij nieuwe afspraken aanbieders te
verplichten een kostprijsberekening te overleggen, waarmee zij aan moeten tonen dat er
met reële kostprijzen wordt gewerkt?

Vragen D66

Gegeven de recente media-aandacht rond het aanvragen van uitstel van betaling door Vérian: hoe
waarborgt het college zorgcontinuïteit voor de inwoners die via deze organisatie zorg en
ondersteuning ontvangen?

Zie ook:

https://channel.royalcast.com/webcast/nijmegen/20180523_5  (audio raadsvergadering)

https://rn7.nl/nieuws/thuiszorgorganisatie-verian-failliet

https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2015/juni/1077715-thuiszorgmedewerkers_verian_geven_nijmeegse_wethouder_een_pluim/

https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/thuiszorgbedrijf-veneacute-rian-zint-op-doorstart-na-faillissement~ac488424/

Zie ook het filmpje van RN7:

1 thought on “Thuiszorg Vérian failliet: meteen doorstart

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *