Realistisch oefenen 2022 – 2028 VR Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Realistisch oefenen 2022 – 2028 VR Kennemerland

Foto: Pixabay.com

Op 1 november 2022 loopt voor de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de huidige raamovereenkomst met meerdere externe oefenlocaties voor het realistisch oefenen (zowel voor het vakbekwaam worden als voor het vakbekwaam blijven) af. Om deze reden dient er een nieuwe raamovereenkomst afgesloten te worden. De Brandweerschool Noord-Holland (BWSNH) heeft op dit moment geen raamovereenkomst met externe oefenlocaties waar zij gebruik van maakt. Vanuit efficiency oogpunt is besloten dat de BWSNH als deelnemer participeert in onderhavige aanbesteding van de VRK. De BWSNH richt zich op de onderdelen binnen de landelijke opleidingen Manschap A en Bevelvoerder. De VRK treedt met betrekking tot deze aanbesteding op als penvoeder en voert de feitelijke aanbestedingsprocedure uit waarbij de BWSNH zich als deelnemer voegt in deze aanbestedingsprocedure. Zowel de VRK als de BWSNH zijn aparte, zelfstandige opdrachtgevers en sluiten separaat op eigen naam de raamovereenkomst af. Beide partijen zullen geheel zelfstandig en onafhankelijk van elkaar gebruik maken van de door hen afgesloten raamovereenkomst.

De scope van de opdracht betreft het ter beschikking stellen van oefenlocaties voor het realistisch oefenen in de periode 2022 – 2028. Meer specifiek is de scope van deze aanbesteding als volgt te beschrijven.
– het beschikbaar stellen van de oefenlocatie inclusief oefenobjecten;
– desgevraagd: het verzorgen van diverse faciliteiten op de oefenlocatie (catering, hotelovernachtingen, huur PBM’s, tankautospuiten, bluskleding, enz.);
– desgevraagd: het inzetten van personeel ten behoeve van het realistisch oefenen (inzet van instructeurs en/of waarnemers en/of veiligheidsfunctionarissen).
Het Programma van Eisen beschrijft de eisen en voorwaarden omtrent de te verlenen diensten verder in detail.

Het doel van deze aanbesteding is om voor zowel de VRK als de BWSNH een raamovereenkomst te sluiten met meerdere opdrachtnemers die de gevraagde diensten verlenen. Dit vanuit de behoefte van de opdrachtgever aan een hoge mate van flexibiliteit bij het kunnen selecteren van locaties voor het realistisch oefenen. Hierdoor is de opdrachtgever in staat om telkens de meest geschikte locatie voor een op dat moment actuele, nadere, specifieke behoefte aan realistisch oefenen te selecteren. Op basis van nadere, toekomstige, per specifieke – al dan niet gecombineerde – behoefte aan realistisch oefenen, te houden minicompetities zullen de daadwerkelijke te verlenen diensten worden opgedragen via  nadere opdrachten. De minicompetities zullen exclusief gehouden worden tussen de naar aanleiding van deze aanbesteding gecontracteerde opdrachtnemers.

De initiële looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst bedraagt twee jaar. De raamovereenkomst kan door de VRK en/of de BWSNH aansluitend twee keer met telkens twee jaar worden verlengd. De indicatieve omvang van de opdracht voor de VRK €500.000,- per jaar en exclusief BTW en voor de BWSNH €300.000,- per jaar en exclusief BTW. Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende Dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure. 

Voor deze aanbestedingsprocedure geldt dat met alle inschrijvers:
– die een geldige (in ieder geval volledig én correct) inschrijving hebben ingediend én;
– die voldoen aan alle gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.
de raamovereenkomst (ten behoeve van de toekomstig te houden minicompetities) zal worden gesloten.
 Pas in het stadium waarin er minicompetities worden gehouden is er sprake van het gunningscriterium ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ op basis van ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ dat alsdan van toepassing is. 

Bron: Tenderned woensdag 2 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253742

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *