FNV maakt van aanbesteden verkiezingsitem – Aanbestedingsnieuws

FNV maakt van aanbesteden verkiezingsitem

Aanbestedingsnieuws droomt al jaren van de dag dat aanbestedingen een verkiezingsthema is, zodat er eindelijk goede politici die zich verdiepen in de materie worden verkozen in de onbereikbare hoop dat alle domoren en showbizz holle vaten dan misschien eindelijk de politiek verlaten, de stemgerechtigden wakker worden en collectief het goede doen. De eerste stap is gezet. Het FNV heeft er ook een verkiezingsthema van gemaakt. Dat deed de vakbond middels een tienpuntenplan, waarin onder meer is opgenomen dat bij inkoop van zorg en WMO-vervoer arbeidsomstandigheden voorop worden gesteld.

Zo laat de FNV weten in het persbericht:

We willen dat de gemeente bij inkoop en aanbesteding (zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp en het vervoer in het kader van de WMO) de banen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor werknemers voorop stellen. Werknemers en vakbonden moeten inspraak hebben op het beleid en bestek. Want werknemers met goede arbeidsvoorwaarden hoeven zich niet de hele tijd zorgen te maken over hoe ze de eindjes aan elkaar gaan knopen, maar kunnen zich concentreren op hun werk. Dat is ook beter voor de seniorencliënten die ze helpen!

Ook de andere punten die het FNV aandraagt, hebben duidelijke raakvlakken met aanbestedingsproblematiek in respectievelijk de zorg en het doelmatig inkopen van duurzaamheid. Zo pleit de FNV voor waardigheid in de zorg, dicht bij de inwoners, en een directere financiering.

Zorg en hulp voor mantelzorgers en ouderen

De zorg en hulp voor de kwetsbaren moet professioneel en menselijk zijn ingericht, dicht bij de inwoners. Mantelzorgers moeten ondersteund worden en mogelijkheden krijgen om zelf even ontzorgd te worden. Geld dat bestemd is voor zorg moet naar de zorg, niet naar overhead, gebouwen of topsalarissen. De zorgprofessional wordt beloond volgens de cao VVT, zoals wettelijk voorgeschreven. De gemeente bezuinigt niet op het sociaal domein. Er komt een waardigheidscode m.b.t. zorgbehandeling en dienstverlening aan ouderen en robotisering in ouderenzorg. Er wordt gekeken naar de toekomst van de thuiszorg voor ouderen.

Energietransitie

De gemeente zet zich in voor een eerlijke en sociale energietransitie en draagt zorg voor groene banen en lokale werkgelegenheid met een sociaal en inclusief project of aanbesteding. Woningisolatie en -verduurzaming moet betaalbaar zijn, ook voor huurders (en woningeigenaren) met een kleine portemonnee. Daarbij moeten meer, betere en betaalbare woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen, in het bijzonder voor senioren, meer aandacht krijgen.

Basisvaardigheden

Ook voor senioren moet de gemeente structureel inzetten op het bevorderen van de basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Er moet een laagdrempelig maar hoogwaardig aanbod gratis beschikbaar zijn voor iedereen. Hiervoor gebruikt jouw gemeente het volledig budget dat daarvoor bedoeld is, als het nodig is aangevuld met eigen middelen. De gemeente stelt kwaliteitseisen aan aanbieders bij de inkoop (aanbesteding) of als er subsidie wordt gegeven, om te zorgen dat de kwaliteit van het educatieaanbod goed is en blijft.

Bron: FNV, 16 februari 2022

 

NDR

Probleem is naar het inzicht van de redactie van Aanbestedingsnieuws wel, dat er een innerlijke tegenstrijdigheid zit in het ideaal goed te zorgen voor werknemers, in combinatie met de directere financiering. Graaidirecteurs (van die soort, die niet weten wat het is om de billen van je demente moeder te wassen nu psychiatrische verpleegkundigen niet meer aan huis komen na een WMO-aanbesteding voor respijtzorg) zijn ook werknemers waar helaas maar al te goed voor wordt gezorgd, ten koste van een middenlaag van gewone werknemers. Werknemers die er niet meer zijn, na een aanbesteding, kunnen ook niet staken tegen een al verloren baan, al loopt alles in het honderd. Staken is dus geen middel meer tegen het carnaval dat Aanbesteding heet.

 

Bron: FNV Spoor

3 thoughts on “FNV maakt van aanbesteden verkiezingsitem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *