Noord-Holland gunt gebiedscontract voor 23.495 miljoen

Bouwbedrijf Mourik, BAM, Volker Wessels, KWS en Van Gelder hebben samen een tender gewonnen voor het beheer en onderhoud van provinciale wegen, busbanen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond in Noord-Holland. Dat blijkt uit een gunningsbericht op Tenderned. Met de order is volgens het gunningsbericht €23.495.500 gemoeid. Eerder op 17 november 2017, […]

Winstverwachtig BAM fors lager door zeesluis IJmuiden

Bouwbedrijf BAM moet zijn winstverwachting met 100 miljoen naar beneden bijstellen. Dat bericht het bouwbedrijf vandaag. De Koninklijke BAM Groep verwacht, een aanzienlijk projectverlies voor de zeesluis. Opmerkelijk, want de order was juist binnengehaald met een innovatief ontwerp, dat aanzienlijk goedkoper was dan Rijkswaterstaat zelf had beraamd. In 2016 berichtte het Parool, dat de inschrijving van BAM […]

Leverancier failliet: oplevering onderhoud zeesluizen onzeker

Na een aanbesteding heeft Rijkswaterstaat de opdracht voor reparatie van de zeesluizen in Delfzijl gegund aan BSB Staalbouw uit Groningen. Die aannemer is nu failliet en heeft de opdracht teruggegeven. De opdracht is voor groot onderhoud  aan de 2 van de vier buitenhoofdbruggen. Maandag werd het werk stilgelegd en dinsdag zou het faillissement zijn aangevraagd […]

Ongeldig verklaren inschrijving vanwege vormvereisten elektronische handtekening disproportioneel

In een kort geding van Hansa en Topscan, twee Duitse bedrijven tegen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de kort gedingrechter bepaald dat het disproportioneel is om een aanbesteding uit te sluiten om de enkele reden dat de electronische handtekening niet is voorzien van een PKIoverheid gecertificiceerd beveiligingsniveau IV. Het ging hierbij om een aanbesteding […]

Vlaamse baggeraar Jan de Nul gaat zanddijk Texel aanleggen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakte gisteren bekend de opdracht voor een zanddijk bij Texel voorlopig te gunnen aan Jan de Nul, een Vlaamse baggeraar. Bij de Prins Hendrikpolder moet een zandbank worden gerealiseerd van 3 kilometer als onderdeel van de kustbescherming. Grote delen van de waddenzeedijk voldoen zonder aanvullende kustbescherming niet aan de Deltanorm. Met de […]

Vlaams-Nederlands consortium Sassevaart wint sluis in Terneuzen

Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart (een combinatie van BAM en de Belgische: Franki, Herbosch en Antwerpse Bouwwerken) heeft een aanbesteding van Rijkswaterstaat gewonnen om de Nieuwe Sluis in Terneuzen te mogen bouwen. Met het investeringsproject zijn €934 miljoen aan kosten gemoeid. Dat is €200 miljoen minder dan aanvankelijk geraamd.Het project wordt definitief gegund op 25 augustus 2017. […]

Aanbesteding versterking afsluitdijk verder met 3 kandidaten

Na een informatieavond in Kornwerderzand heeft Rijkswaterstaat een selectie van 3 kandidaten uitgekozen voor de volgende ronde voor het project Versterken Afsluitdijk. De bedoeling is om de sluis bij Kornwerderzand te verbreden voor het scheepvaartverkeer. Op de dijk moet verder een 32 km beschermende toplaag worden aangelegd tegen overslaand water, versterken van de sluizen, aanleg nieuwe stormvloedkeringen ‘Wanneer we de […]

Innovatieve aanbesteding: Dijkbekleding laat los

Heijmans won vorig jaar januari een tender voor dijkverbetering van de Waddenzeedijk met een innovatieve inschrijving: voor het aanbrengen van elastocoast. De Waddenzeedijk is er voor over een lengte van 13 kilometer mee bekleed. De zeedijk voldeed al voor de aanbesteding niet meer aan de eisen van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Met de dijkbescherming werd gebruik gemaakt van […]

Onderhoud beweegbare objecten Zuid-Nederland naar Croon, Arcadis en Hollandia

Rijkswaterstaat maakte 10 mei bekend de voorlopige gunning van het prestatiegericht onderhoud en renovatie van beweegbare objecten Zuid-Nederland aan Croonwolter&dros, Arcadis en Hollandia Services te verstrekken. Het gaat hierbij om bruggen als de Brienenoordbrug in Rotterdam en de Wantijbrug in Dordrecht. Het contract kent een looptijd van drie jaar met een optionele verlenging van twee […]

Rijkswaterstaat houdt prijsvraag “renderend waterbeheer” Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal

Hoe halen wij het meeste rendement uit water? Dat vraagt Rijkswaterstaat voor een prijsvraag, de zogeheten Data Challenge 2017, georganiseerd door diverse partners in het programma Slim Watermanagement. Voor de prijsvraag wordt gezocht naar manieren om zoveel mogelijk maatschappelijk, ecologisch of economisch rendement uit een m3 water te halen. Dat moet plaatsvinden in het afvoergebied […]

Dijkversterking Houtribdijk gegund aan Boskalis en Van Oord

Rijkswaterstaat heeft de versterking van de Houtribdijk definitief gegund aan Boskalis en Van Oord. Onder de naam ‘Combinatie Houtribdijk’ starten zij na de zomervakantie met de werkzaamheden. De dijk wordt deels traditioneel versterkt met steen en deels met zand. Dit biedt ook kansen voor natuurontwikkeling. In 2020 moet de versterking gereed zijn. Met het Design […]

Advies CvA 394: Prijscriterium niet transparant geformuleerd

In het gisteren gepubliceerde advies 394 van de Commissie van Aanbestedingsexperts adviseert de Commissie dat het prijscriterium transparant moet worden uitgelegd. Het gebrek valt niet te repareren door nogmaals prijslijsten in te dienen. De aanbesteding zou moeten worden ingetrokken. Blijkens het advies loont het niet om te erkennen dat een prijscriterium niet transparant is en […]