Innovatieve aanbesteding: Dijkbekleding laat los – Aanbestedingsnieuws

Innovatieve aanbesteding: Dijkbekleding laat los

Heijmans won vorig jaar januari een tender voor dijkverbetering van de Waddenzeedijk met een innovatieve inschrijving: voor het aanbrengen van elastocoast. De Waddenzeedijk is er voor over een lengte van 13 kilometer mee bekleed. De zeedijk voldeed al voor de aanbesteding niet meer aan de eisen van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Met de dijkbescherming werd gebruik gemaakt van het verondersteld duurzame en innovatieve elastocoast. Dat heeft Heijmans samen met BASF ontwikkeld. Eerder liet ook al in Noord Holland de elastocoast vervroegd los.

Normaalgesproken wordt de dijk eens in de zoveel tijd opnieuw gestort met zand of met het aanbrengen van betonsteen. Met het aanbrengen van regulier zand wordt het bodemleven (algen, schelpdieren) vernietigd. Op de betonsteen groeit helemaal niets. Kustvogels verliezen hierdoor hun foerageergebied. De elastocoast zou daartoe een duurzame oplossing bieden, maar de hechting van het polyurethaan  op de breuksteen, een ‘tweecomponenten-superlijm’ van BASF, is blijkens nader onderzoek ook “niet duurzaam”.

Voor een onderzoek naar het achterhalen van de oorzaak is nu een marktconsultatie uitgeschreven. Fysische metingen – Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening. De aanbesteding is voor de uitvoering van Fysische Metingen. 

Bron: Heijmans
https://www.heijmans.nl/nl/dehandvan/elastocoast-waddenzeedijk/

 

Regeren is vooruitzien en zo heeft het Wetterskip Fryslan aanpalend hangende het onderzoek, inmiddels ook een aanbesteding voor de levering van stortsteen uitgeschreven. WFRL-11-9730 Stortsteen – Wetterskip Fryslân.

Zie ook:

http://www.lc.nl/friesland/Te-veel-stenen-lieten-los-in-innovatieve-dijkbekleding-22275746.html

http://www.franekercourant.nl/nieuws/51042/51042/
https://www.technischweekblad.nl/nieuws/elastocoast-laat-los/item10000

https://www.heijmans.nl/nl/dehandvan/elastocoast-waddenzeedijk/

 

https://www.zeeweringenwiki.nl/wiki/index.php/PBZ_onderzoek_en_innovatie_Elastocoast_VN

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *