Aanbesteding versterking afsluitdijk verder met 3 kandidaten – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding versterking afsluitdijk verder met 3 kandidaten

Na een informatieavond in Kornwerderzand heeft Rijkswaterstaat een selectie van 3 kandidaten uitgekozen voor de volgende ronde voor het project Versterken Afsluitdijk. De bedoeling is om de sluis bij Kornwerderzand te verbreden voor het scheepvaartverkeer. Op de dijk moet verder een 32 km beschermende toplaag worden aangelegd tegen overslaand water, versterken van de sluizen, aanleg nieuwe stormvloedkeringen

Bron: Aanbestedingsleidraad versie A, RWS GPO

‘Wanneer we de passage verruimen levert dit economische voordelen op voor de landsdelen Noord-, Oost- en Midden-Nederland: zowel scheepswerven, de kustvaart als visserij hebben er baat bij. In combinatie met de aanpak van de sluis ontstaan er mogelijkheden de toegankelijkheid van Kornwerderzand voor toeristen en recreanten te vergroten.”

Met een dergelijke, brede sluis kunnen bredere en dieper stekende (kustvaart)schepen en luxe megajachten de Afsluitdijk passeren, zo laten de regiogemeenten weten, op de projectpagina.

Op TenderNed is een globale beschrijving van de scope van de opdracht te vinden:
• Versterken van de dijk (32 km)
• Versterken van de spuicomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand
• Bouw van 2 nieuwe keersluizen bij Den Oever en Kornwerderzand
• Inbouw van pompen bij Den Oever
• Verzorgingsplaats monument
• A7

Gunning

Je zou denken dat bij de inkoop van een renovatie van een van de belangrijkste dijken van Nederland, naast Dubocalc en duurzaamheid en de Plan van Aanpak Energiedijk lettertype Verdana 9 punts,  ook de waterveiligheid meespeelt bij het toekennen van het gunningscriterium maar dat blijkt voor het belangrijkste gedeelte toch gebaseerd op een geneutraliseerde contante waarde van het kwantitatief deel van de inschrijving.

Het gunningscriterium is dat van de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijskwaliteit verhouding. De economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding is de Inschrijving met de laagste als volgt te bepalen fictieve inschrijvingsprijs.
De Aanbesteder zal de fictieve inschrijvingsprijs van een geldige Inschrijving bepalen door:
a) De geneutraliseerde contante waarde van het kwantitatief deel van de Inschrijving vast te
stellen;
b) De onder a) vastgestelde waarde te corrigeren met de fictieve vermindering en/of de fictieve
bijtelling overeenkomstig bijlage 7.

Als je die geneutraliseerde contante waarde hebt, ben je er nog niet helemaal. De inkopers gaan de geneutraliseerde contante waarde corrigeren met de fictieve vermindering en/of de fictieve bijtelling overeenkomstig bijlage 7.

En daarnaast dus onder meer “de nadrukkelijke wens van de Aanbesteder om de Infrastructuur RWS op een duurzame wijze te laten realiseren en beschikbaar te houden. Dit betekent dat zoveel als mogelijk
duurzame ontwikkeling wordt gestimuleerd. Deze bijlage is opgebouwd uit vier onderdelen:
a) Plan Energiedijk;
b) CO2-prestatieladder;
c) DuboCalc (Duurzaam bouwen Calculator);
d) Plan van aanpak Social Return.”

Planning

Op basis van de voorlopige planning in de Aanbestedingsleidraad versie A (de meest actuele dd. 30-6-2017) is de uitnodiging voor de definitieve inschrijving gepland op 16 november 2017. De ondertekening van het definitieve contract wordt niet eerder verwacht dan q2 2018.

 

Bron: Rijkswaterstaat, 29 juni 2017

Zie verder:

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/afsluitdijk/nieuws.aspx

Rijkswaterstaat: aanbesteding voor sterkere en energieneutrale Afsluitdijk van start

1 thought on “Aanbesteding versterking afsluitdijk verder met 3 kandidaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *